Bài dạy Vật lý 8 tiết 31: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Tiết : 31. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT

A.Mục tiêu:

 1)Kiến thức:

-Tìm được ví dụ về sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác, sự chuyển hoá giữa các dạng cơ năng, giữa cơ năng và nhiệt năng.

-Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.

-Dùng định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan đến định luật này.

 2)Kĩ năng:

-Phân tích hiện tượng vật lí.

 3)Thái độ:

-Mạnh dạn tự tin vào bản thân khi tham gia thảo luận trên lớp.

B.Chuẩn bị:

-Bảng 27.1, 27.2 SGK

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài dạy Vật lý 8 tiết 31: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:15/04/06 Tuần : 32 Tiết : 31. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT A.Mục tiêu: 1)Kiến thức: -Tìm được ví dụ về sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác, sự chuyển hoá giữa các dạng cơ năng, giữa cơ năng và nhiệt năng. -Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. -Dùng định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan đến định luật này. 2)Kĩ năng: -Phân tích hiện tượng vật lí. 3)Thái độ: -Mạnh dạn tự tin vào bản thân khi tham gia thảo luận trên lớp. B.Chuẩn bị: -Bảng 27.1, 27.2 SGK C.Tổ chức hoạt động dạy và học: 1)Ổn định lớp: (1p) GV kiểm diện HS. 2)Kiểm tra: (4p) wNói năng suất toả nhiệt của xăng là 46. 106 J/ kg có nghĩa là gì ? wViết công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra ? 3)Bài mới: Thời lượng Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung chính 4p 10p 10p 8p 5p I.Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập Gv tổ chức tình huống học tập như SGK II.Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự truyền cơ năng và nhiệt năng -GV yêu cầu HS trả lời C1 -GV theo dõi sửa sai cho HS, chú ý những sai sót của HS để đưa ra thảo luận trên lớp. -Tổ chức HS tham gia thảo luận -Qua ví dụ C1 em rút ra nhận xét gì ? III.Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự chuyển hoá cơ năng và nhiệt năng -Hướng dẫn HS thảo luận trả lời C2 vào bảng 27.2 -Qua ví dụ C2, rút ra nhận xét gì ? IV.Hoạt động 4: Tìm hiểu về sự bảo toàn năng lượng -Thông báo về sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt. -Yêu cầu hs nêu ví du ïthực tế minh hoạ sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt. V. Hoạt dộng 5: Vận dụng, củng cố -Yêu cầu HS vận dụng giải thích C5, C6 -Cho HS giải thích lại ĐLBT và CHNL -Cá nhân HS TL C1. -1 HS lên bảng điền kết quả vào bảng. -HS tham gia nhận xét câu trả lời của bạn Yêu cầu : điền cơ năng điền nhiệt năng điền cơ năng điền nhiệt năng -Nhận xét : Cơ năng và nhiệt năng có thể tuyền từ vật này sang vật khác -Thảo luận TL C2, điền từ vào bảng 27.2 (5) :thế năng; (6) :động năng;(7):động năng; (8):thế năng; (9): cơ năng; (10, 11): nhiệt năng; (12) : cơ năng - Nhận xét :động năng có chuyển hoá thành thế năng. Cơ năng có thể chuyển hoá thành nhiệt năng (ngược lại). -Ghi định luật BTNL vào vở. -Nêu ví dụ minh hoạ. -Vận dụng TL C5, C6: Cơ năng đã chuyển hoá thành nhiệt năng. -Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. I. Sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác: Cơ năng, nhiệt năng có thể tuyền từ vật này sang vật khác. II.Sự chuyển hoá giữa các dạng của cơ năng, giữa cơ năng và nhiệt năng. Cơ năng, nhiệt năng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. III.Sự BTNL trong các hiện tượng cơ và nhiệt. NL không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. 4)Hướng dẫn học ở nhà: (3p) -Đọc mục có thể em chưa biết. -Học phần ghi nhớ -Làm bài tập 27.4 à 27.6 (sbt) 27.6: Tổng nhiệt năng truyền ra môi trường xung quanh và nhiệt năng chuyển hoá thành cơ năng sẽ bằng năng lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra, nghĩa là năng lượng vẫn được bảo toàn. D.Rút kinh nghiệm,bổ sung:

File đính kèm:

  • docT.31.doc
Giáo án liên quan