Bài dạy Vật lý 8 tuần 13: Lực đẩy Ácsimét

Tiết : 13

LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Nêu được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của lực đẩy Ácsimét và viết được công thức tính lực đẩy ácsimét.

2. Kĩ năng:

Giải thích được một số hiện tượng có liên quan.

3. Thái độ:

Tích cực học tập, quan sát thí nghiệm.

II/ Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

Chuẩn bị TN hình 10.2 và hình 10.3 SGK.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 31/12/2016 | Lượt xem: 401 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài dạy Vật lý 8 tuần 13: Lực đẩy Ácsimét, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13 Ngày soạn: Tiết : 13 LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT I/ Mục tiêu: Kiến thức: Nêu được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của lực đẩy Ácsimét và viết được công thức tính lực đẩy ácsimét. Kĩ năng: Giải thích được một số hiện tượng có liên quan. Thái độ: Tích cực học tập, quan sát thí nghiệm. II/ Chuẩn bị: Giáo viên: Chuẩn bị TN hình 10.2 và hình 10.3 SGK. Học sinh: Nghiên cứu kĩ SGK III. Tổ chức hoạt động trên lớp: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung 1. Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới.(7’) - Kiểm tra sỉ số. ? Hãy nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại áp suất khí quyển? ? Nói áp suất khí quyển bằng 106cmHg có nghĩa là gì? - Nhận xét, cho điểm. - Bài mới: Khi kéo nước từ giếng lên ta thấy gàu nước khi còn ngập trong nước nhẹ hơn khi lên khỏi mặt nước. Tại sao? - Báo cáo sỉ số. - Trả lời. 2. Hoạt động 2: Tìm hiểu lực tác dụng lên một vật khi nhúng chìm rong chất lỏng (8’) - Làm TN như hình 10.2 SGK ? Kết quả P1 < P chứng tỏ điều gì? - Cho HS điền vào phần kết luận ở SGK - Giảng cho HS biết về nhà bác học Acsimét. - Quan sát - Chứng tỏ có 1 lực tác dụng lên vật từ dưới lên - Dưới lên I/ Tác dụng của chất lỏng lên một vật đặt trong nó. Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng 1 lực đẩy hướng từ dưới lên. 3. Hoạt động 3: Tìm hiểu độ lớn của lực đẩy Acsimét (14’) - Cho HS đọc phần dự đoán ở SGK HS: thực hiện ? Vậy dự đoán về lực đẩy acsimet như thế nào? - Làm TN để chứng minh dự đoán đó. ? Hãy cho biết công thức tính lực đẩy acsimet ? Em hãy cho biết ý nghĩa và đơn vị từng đại lượng trong công thức. - Nêu ở SGK - Quan sát Fa = d.v - trả lời II/ Độ lớn của lực dẩy Ácsimét: Dự đoán: Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Thí nghiệm (SGK) Công thức tính lực đẩy ácsimét: Trong đó: Fa: Lực đẩy Acsimét (N) d: Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m2) V: Thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3) 4. Hoạt động 4: Tìm hiểu bước vận dụng (9’) ? Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài? ? Một thỏi nhôm và 1 thỏi thép có thể tích bằng nhau được nhúng trong 1 chất lỏng hỏi thỏi nào chịu lực đẩy lớn hơn? - Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi nhúng vào nước, một thỏi nhúng vào dầu hỏi thỏi nào chịu lực đẩy lớn hơn? - trả lời - Bằng nhau. - Thỏi nhúng vào nước III/ Vận dụng C4: Khi gàu còn ở dưới nước do lực đẩu của nước nên ta cảm giác nhẹ hơn. C5: Lực đẩy Ácsimét tác dụng lên 2 thỏi bằng nhau. C6: Thỏi nhúng vào dầu có lưự đẩy yếu hơn 5. Hoạt động 5: Củng cố, hướng dẫn tự học (7’) - Gọi HS đọc phần ghi nhớ. ? Hãy cho biết công thức tính lực đẩy acsimet, cho biết ý nghĩa và đơn vị từng đại lượng trong công thức. - Yêu cầu học sinh về nhà học bài và làm các bài tập trong sách bài tập. - Chuẩn bị bài thực hành. + Trả lời các câu hỏi trong bài thực hành + Phô tô báo cáo thí nghiệm

File đính kèm:

  • docl8 tuan 13.doc
Giáo án liên quan