Bài giảng Công nghệ Lớp 8 - Bài 4: Bản vẽ khối đa diện - Năm học 2017-2018 - Phạm Thùy Dung

Hãy cho biết khối đa diện ở hình bên được bao bởi các hình gì?

 Với a : chiều dài

 b : chiều rộng

 c : chiều cao

Hình hộp chữ nhật được bao bởi sáu hình chữ nhật.

Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình hộp chữ nhật (h.4.3), sau đó đối chiếu với hình 4.2 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào ô trống trong bảng 4.1

Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì?

Chúng có hình dạng như thế nào?

Chúng thể hiện các kích thước nào của hình hộp chữ nhật?

2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều:

Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.5), sau đó đối chiếu với hình 4.4 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.2

Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì?

Chúng có hình dạng như thế nào?

Chúng thể hiện các kích thước nào của hình lăng trụ tam giác đều?

 

ppt23 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 8 - Bài 4: Bản vẽ khối đa diện - Năm học 2017-2018 - Phạm Thùy Dung, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNGCÔNG8NGHỆGV: Phạm Thùy DungTrường THCS Thượng ThanhBẢN VẼ KHỐI ĐA DIỆNBài 4Hình hộp chữ nhật Hãy quan sát các hình dưới đây và cho biết các khối đó được bao bởi các hình gì?Khối đa diện được bao bởi các đa giác phẳng.Hình hộp chữ nhật được bao bởi sáu hình chữ nhật. H.4.2 Hình hộp chữ nhậtahbHãy cho biết khối đa diện ở hình bên được bao bởi các hình gì? Với a : chiều dài b : chiều rộng c : chiều cao Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình hộp chữ nhật (h.4.3), sau đó đối chiếu với hình 4.2 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào ô trống trong bảng 4.1 Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì?Chúng có hình dạng như thế nào? Chúng thể hiện các kích thước nào của hình hộp chữ nhật?ahbhabH 4.2H 4.3Bảng 4.1HìnhHình chiếuHình dạngKích thước123HìnhHình chiếuHình dạngKích thước1 hc đứng hình chữ nhậtchiều dài : achiều cao : h2 hc bằnghình chữ nhậtchiều dài : achiều rộng : b3 hc cạnhhình chữ nhậtchiều cao : hchiều rộng : bBảng 4.1Hãy cho biết khối đa diện ở hình bên được bao bởi các hình gì? Với a : chiều dài cạnh đáy b : chiều cao đáy c : chiều cao lăng trụ Hình lăng trụ đều được bao bởi hai mặt đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.H4.4 Hình lăng trụ đềuahbMặt bênMặt đáy2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.5), sau đó đối chiếu với hình 4.4 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.2Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì?Chúng có hình dạng như thế nào? Chúng thể hiện các kích thước nào của hình lăng trụ tam giác đều?ahbMặt bênMặt đáyhabH 4.4H 4.5HìnhHình chiếuHình dạngKích thước123Bảng 4.2HìnhHình chiếuHình dạngKích thước1 hc đứng hình chữ nhậtchiều cao lt : hchiều dài đáy : a2 hc bằnghình tam giác đềuchiều dài đáy : achiều cao đáy : b3 hc cạnhhình chữ nhật chiều cao lt : hchiều cao đáy : bBảng 4.2Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.H4.6 Hình chóp đềuHãy cho biết khối đa diện ở bên được bao bởi các hình gì? Với a : chiều dài cạnh đáy h : chiều cao hình chóp ahMặt bênĐỉnhMặt đáyHãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình chóp đều đáy vuông (h.4.7), sau đó đối chiếu với hình 4.6 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.3:Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì?Chúng có hình dạng như thế nào? Chúng thể hiện các kích thước nào của hình lăng trụ tam giác đều?ahMặt bênĐỉnhMặt đáyhaaH 4.7HìnhHình chiếuHình dạngKích thước123ahMặt bênĐỉnhMặt đáyhaaH 4.7HìnhHình chiếuHình dạngKích thước1ĐứngTG câna, h2BằngHình vuônga3CạnhTG câna, hHìnhHình chiếuHình dạngKích thước1 hc đứnghình tam giác đường cao: hcạnh đáy : a2 hc cạnhhình tam giácđường cao: hcạnh đáy : a3 hc bằnghình vuôngCạnh đáy : aBảng 4.3Thường chỉ dùng 2 hình chiếu để biểu diễn hình lăng trụ hoặc hình chóp: một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thước đáy. Bài tập SGK (Đọc yêu cầu sgk )ABC123 VTBVABC1x2x3xBảng 4.4

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_lop_8_bai_4_ban_ve_khoi_da_dien_nam_hoc.ppt