Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 10: Hóa trị - Năm học 2017-2018

1. Cách xác định:

Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử của nguyên tố khác.

 Quy ước:
 H có hóa trị I

Hãy cho biết hóa trị của các nguên tố Cl, O, N dựa vào số hóa trị của H là I:

 Dựa vào khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố khác với nguyên tử Hidro để xác định hóa trị

VD: CH4

có 4 nguyên tử H vậy C có hóa trị IV

H2S

có 2 nguyên tử H vậy S có hóa trị II

 Xác định hóa trị của 1 nhóm nguyên tử:

VD: H2SO4 : nhóm (SO4) có khả năng liên kết với 2 nguyên tử H nên có hóa trị II

 H3PO4 : nhóm (PO4 )có khả năng liên kết với 3 nguyên tử H nên có hóa trị III

? Hãy xác định hóa trị nhóm (NO3) trong hợp chất HNO3 và hóa trị nhóm (OH) trong hợp chất H2O???

Trả lời: Nhóm NO3 có hóa trị I trong hợp chất HNO3

 Nhóm OH có hóa trị I trong hợp chất H2O

Dựa vào cách xác định trên ta biết Oxi có hóa trị II. Em hãy xác định hóa trị của các nguyên tố khác khi liên kết với Oxi??

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 28/08/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 10: Hóa trị - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NH3HClH2OMô hình phân tửAxit sunfuricNước oxi già H2O2Mô hình phân tửBÀI 10: HÓA TRỊI. Hóa trị của một nguyên tố:1. Cách xác định: Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử của nguyên tố khác. Quy ước: H có hóa trị I Tên gọi CTHHCấu tạoHóa trịGiải thíchAxit clohidricNướcAmoniacHãy cho biết hóa trị của các nguên tố Cl, O, N dựa vào số hóa trị của H là I:OHHNHHHCl hóa trị IO hóa trị IIN hóa trị IIIXung quanh Cl có 1 liên kếtXung quanh O có 2 liên kếtXung quanh N có 3 liên kếtHClH2ONH3H - Cl Dựa vào khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố khác với nguyên tử Hidro để xác định hóa trịVD: CH4H2S Xác định hóa trị của 1 nhóm nguyên tử: VD: H2SO4 : nhóm (SO4) có khả năng liên kết với 2 nguyên tử H nên có hóa trị II H3PO4 : nhóm (PO4 )có khả năng liên kết với 3 nguyên tử H nên có hóa trị IIIcó 4 nguyên tử H vậy C có hóa trị IVcó 2 nguyên tử H vậy S có hóa trị II ? Hãy xác định hóa trị nhóm (NO3) trong hợp chất HNO3 và hóa trị nhóm (OH) trong hợp chất H2O???Trả lời: Nhóm NO3 có hóa trị I trong hợp chất HNO3 Nhóm OH có hóa trị I trong hợp chất H2O Dựa vào cách xác định trên ta biết Oxi có hóa trị II. Em hãy xác định hóa trị của các nguyên tố khác khi liên kết với Oxi??Tên gọi CTHHCấu tạoHóa trịGiải thíchNatri oxitNa2OOCanxi oxitCaOCa=OCacbon đioxitCO2O=C=ONaNaNa hóa trị ICa hóa trị IIC hóa trị IVXung quanh Cl có 1 liên kếtXung quanh O có 2 liên kếtXung quanh N có 3 liên kếtII. QUI TẮC HÓA TRỊ: CT chung của hợp chất 2 nguyên tố: AxByCTHHTích của hóa trị và chỉ số của nguyên tố thứ nhất:axTích của hóa trị và chỉ số của nguyên tố thứ haiMối quan hệ của 2 tíchK2OAl2O3III III II2 x I2 x III1 x II3 x II2 x I = 1 x II2 x III = 3 x IIa bQUI TẮC HÓA TRỊ:Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.Công thức chung: AxBy a bx.a = y.bCông thức chung : AxByx.a = y.bVận dụngVD1: Zn(OH)2 Ta có: 1.II = 2.I (với hóa trị của nhóm OH là I)II I VD2: Tính hóa trị của Cu trrong hợp chất Cu(OH)2, biết nhóm OH có hóa trị I.Trả lời: Gọi a là hóa trị của CuTa có: Cu(OH)2; 1.a = 2.I suy ra a = II a IHọc bài.Làm bài tập: 1, 2, 3, 4 (SGK. Tr37, 38)Hướng dẫn về nhà:

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_hoc_lop_8_bai_10_hoa_tri_nam_hoc_2017_2018.ppt
Giáo án liên quan