Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 9: Công thức hóa học - Năm học 2017-2018

2. Phi kim :

Chất khí:

phân tử thường gồm 2 nguyên tử kiên kết với nhau

Ví dụ: CTHH khí Oxi :

khí Hidro : H2

Chất rắn:

Thường lấy kí hiệu hóa học làm CTHH.

Ví dụ:

 Cacbon : C

II. Công thức hóa học của hợp chất:

Dạng chung :

AxBy hoặc AXBYCZ

A , B, C : kí hiệu hóa học của ngyên tố

x , y, z : chỉ số , cho biết số nguyên tử của nguyên tố A , B, C

Viết CTHH của các hợp chất sau:

Khí sunfurô , biết trong phân tử có 1 S và 2 O

Amoniac, biết trong phân tử có 1 N và 3 H

Canxi cacbonat, biết trong phaân tử có 1 Ca, 1 C và 3 O

pptx10 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 28/08/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 9: Công thức hóa học - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Công thức hóa họcBÀI 9:2I. Công thức hóa học của đơn chấtA : kí hiệu hóa học của nguyên tốx : chỉ số nguyên tử của nguyên tố (n = 1, 2, 3, 4,) Dạng chung : Ax31. Kim loại: Ví dụ: CTHH của: Đồng : Cu Kí hiệu hóa học được coi là công thức hóa học. Nhôm : Al Dây đồngCửa nhôm42. Phi kim : Chất khí: Ví dụ: CTHH khí Oxi : Chất rắn:CTHH Photpho : P phân tử thường gồm 2 nguyên tử kiên kết với nhauThường lấy kí hiệu hóa học làm CTHH.Ví dụ: Cacbon : Ckhí Hidro : H2 O2 Khí oxiKhí hidro5II. Công thức hóa học của hợp chất:A , B, C : kí hiệu hóa học của ngyên tốCTHH của nước :CTHH của metan :x , y, z : chỉ số , cho biết số nguyên tử của nguyên tố A , B, CVí duï : Dạng chung : AxBy hoặc AXBYCZH2O CH4CTHH của canxi cacbonat:CaCO36Viết CTHH của các hợp chất sau: Khí sunfurô , biết trong phân tử có 1 S và 2 O Canxi cacbonat, biết trong phaân tử có 1 Ca, 1 C và 3 OCTHH :CTHH :SO2CaCO3Luyện tập: Amoniac, biết trong phân tử có 1 N và 3 HCTHH :NH37Lưu ý: Viết 2H là chỉ 2 nguyên tử Hiđro. Viết H2 là chỉ 1 phân tử Hiđro. 2 H2O là chỉ 2 phân tử nước.Hệ sốChỉ số8III. Ý nghĩa của công thức hóa học: 1. Mỗi CTHH chỉ 1 phân tử của chất ( trừ đơn chất kim loại và một số phi kim.) Nguyên tố tạo ra chất. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử chất Phân tử khối.CTHH9Coâng thöùc hoùa hoïcÑôn chaátHôïp chaátKim loạiPhi kimCl2ZnBaCl2PBr2Na2SO410 Làm bài tập: 2, 3, 4 trang 33 , 34 (SGK)BTVNHọc bài

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_lop_8_bai_9_cong_thuc_hoa_hoc_nam_hoc_2017.pptx
Giáo án liên quan