Bài giảng môn Hóa học 8 - Bài 9: Công thức hoá học

Công thức hóa học biểu diễn thành phần phân tử của chất

Qui ước: - Kí hiệu hoá học viết tắt là KHHH

 - Công thức hoá học viết tắt là CTHH

Nội dung cần ghi:-Các đề mục

 -Nội dung trong ô vuông

 -Các ví dụ

 

ppt21 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 18/05/2015 | Lượt xem: 3174 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Hóa học 8 - Bài 9: Công thức hoá học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ VỚI LỚP CHÚNG TA Kiểm tra bài cũ ? -Chất được chia làm mấy loại ? Đó là những loại nào? ?-Thế nào là đơn chất? Hợp chất? Cho ví dụ . Đáp án Chất được chia làm 2 loại là : Đơn chất và hợp chất Đơn chất: là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học Ví dụ: - Đ/c Khí Hiđrô do ngtố H tạo nên - Đ/c Kim loại Đồng do ngtố Cu tạo nên Hợp chất: là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên. Ví dụ: - Nước do 2 ngtố là H và O tạo nên - Đá vôi do 3 ngtố là Ca, C và O tạo nên Bài 9: Công thức hóa học biểu diễn thành phần phân tử của chất Qui ước: - Kí hiệu hoá học viết tắt là KHHH - Công thức hoá học viết tắt là CTHH Nội dung cần ghi:-Các đề mục -Nội dung trong ô vuông -Các ví dụ I. Công thức hóa học của đơn chất CTHH của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của một ngtố.Như KHHH của đồng là Cu Thì CTHH của đồng cũng là Cu CÔNG THỨC HÓA HỌC Dạng chung :Ax BÀI 9: A : Là kí hiệu hóa học của ngtố x : Là chỉ số cho biết số ngtử của ngtố A Quan sát mô hình sau và cho biết hạt hợp thành của đơn chất kim loại có gì khác với hạt hợp thành của đơn chất phi kim ở trạng thái khí? Hạt hợp thành của đơn chất PK ở trạng thái khí là phân tử thường gồm 2 ngtử cùng loại liên kết với nhau Hạt hợp thành của đơn chất kim loại là nguyên tử 1.Với Kim loại và Phi kim ở trạng thái rắn : Vì có hạt hợp thành là nguyên tử nên KHHH được coi là CTHH Cách ghi: Ax (x=1 nên không cần ghi) Do đó : Ax = A Ví dụ : - KHHH của Đồng là Cu nên CTHH là Cu - Cacbon là C nên CTHH là C 2. Với Phi kim ở trạng thái khí : Vì có hạt hợp thành là phân tử thường thì gồm 2 nguyên tử cùng loại liên kêt với nhau nên CTHH được ghi là Ví dụ : CTHH của khí Hyđrô được ghi là : H2 CTHH của khí Ôxi được ghi là O2 CÔNG THỨC HÓA HỌC I.Công thức hóa học của đơn chất BÀI 9 Ax ( x = 2 ) nên Ax = A2 MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG MẪU HỢP CHẤT II.Công thức hóa học của hợp chất BÀI 9 CÔNG THỨC HÓA HỌC I. Công thức hóa học của đơn chất QUAN SÁT MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG CÁC HỢP CHẤT NƯỚC METAN THẢO LUẬN NHÓM -. CTHH của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học? -.Nhận xét số ngtử mỗi nguyên tố có trong phân tử nước và phân tử khí metan -.Theo em CTHH của hợp chất có dạng chung như thế nào? Có từ 2 nguyên tố hóa học trở lên (3đ) Nước có 2H và 1O (2đ) Metan có 1C và 4 H (2đ) Dạng chung : AxBy hoặc AxByCz… (3đ) II.Công thức hóa học của hợp chất Hợp chất là hạt hợp thành gồm một số ngtử khác loại liên kết với nhau do đó CTHH gồm KHHH của những Ngtố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân A, B, C… là KHHH của các nguyên tố x , y , z là chỉ số cho biết số ngtử của các ngtố A,B,C Ví dụ : Dạng chung: AxBy hoặc AxByCz… H2O BÀI 9 CÔNG THỨC HÓA HỌC CTHH của Đá vôi : CTHH của metan : CH4 CaCO3 CTHH của Nước : I. Công thức hóa học của đơn chất Viết công thức hóa học của các hợp chất sau: *Khí sunfurơ, biết trong phân tử có 1 S và 2 O *Canxi cacbonat, biết trong phân tử co 1 Ca, 1 C và 3 O CTHH : CTHH : SO2 CaCO3 LUYỆN TẬP 1 *Axitsunfric, biết trong phân tử có 2 H, 1 S và 4 O CTHH : H2SO4 LƯU Ý Viết 2H Hệ số Chỉ số H2 2H2O Chỉ 2 nguyên tử Hyđro Chỉ 1 phân tử Hyđro 5H2O Chỉ 5 phân tử Nước Chỉ 2 phân tử Nước * Trong CTHH của Axitsunfuric H2SO4 thì SO4 là nhóm Ngtử *Trong CTHH của Canxicacbonat CaCO3 thì CO3 là nhóm Ngtử Luyện tập 2 1. Cách viết sau chỉ ý gì ? 2.Dùng chữ số và CTHH diễn đạt những ý sau: 3 phân tử khí Oxi 2 Phân tử khí Cacbonic 5 Cu 2NaCl 2 phân tử Natriclorua 3 O2 2 CO2 5 nguyên tử Cu Đọc thông tin mục III và nghiên cứu kỹ ví dụ a,b trang 33 SGK thảo luận nhóm theo nội dung sau: Nhóm 1 ,2,3: Từ công thức hóa học của khi Clo Cl2 ta biết được điều gì? - Khí Clo do nguyên tố Clo tạo ra (1,5đ) Có 2 ngtử Clo trong 1 phân tử (1,5đ) Phân tử khối bằng 35,5 x 2 = 71(đvC) (2đ) Nhóm 4,5: Từ công thức hóa học của Axitsunfuric H2SO4 ta biết được điều gì? Axitsunfuric do 3 ngtố là H, S và O tạo ra (1,5đ) Có 2 ngtử H, 1 ngtử S và 4 ngtử O trong 1 phântử (1,5đ) Phân tử khối bằng : 2x1 + 32 + 16 x 4 = 98(đvC) (2đ) Từ CTHH cho ta biết -Nguyên tố nào tạo ra chất -Số nguyên tử của mỗi ngtố có trong 1 phân tử của chất. - Phân tử khối của chất CÔNG THỨC HÓA HỌC III. Ý nghĩa của công thức hóa học II. Công thức hóa học của hợp chất I.Công thức hóa học của đơn chất 1.Với đơn chất kim loại và phi kim ở trạng thái rắn 2. Với đơn chất phi kim ở trạng thái khí BÀI 9 : Củng cố Bài tập 1 sgk trang 33 Điền các từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Đơn chất tạo nên từ một…………………….......... nên CTHH chỉ gồm một…………………….........................còn………….................. tạo nên từ hai, ba………………......................., nên CTHH gồm hai, ba………….. ……….............................. Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số ……………………….................................... có trong một …………….....................… nguyên tố hóa học kí hiệu hóa học hợp chất nguyên tố hóa học kí hiệu hóa học nguyên tử của mỗi nguyên tố phân tử của chất BÀI 9: CÔNG THỨC HOÁ HỌC I.Công thức hoá học của đơn chất 1.Với đơn chất kim loại và phi kim loại ở trạng thái rắn Ax ( x = 1) do đó không cần ghi Ax = A 2. Với đơn chất phi kim ở trạng thái khí Ax ( x=2) do đó Ax = A2 II. Công thức hoá học của hợp chất Dạng chung: AxBy hoặc AxByCz ... Trong đó: A,B,C... là KHHH x,y,z... là chỉ số III. ý nghĩa của công thức hoá học Công thức hoá học cho biết: -Nguyên tố nào tạo ra chất -Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử. -Phân tử khối của chất Làmbài tập số 2 , 3, 4 trang 33 , 34 SGK Hoá 8 Học bài, ôn thật kỹ kí hiệu hóa học các ngtố trang 42 Nghiên cứu kỹ nội dung bài hoá trị,hoàn thành cột hoá trị vào bảng các nguyên tố hoá học XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO

File đính kèm:

  • pptBai 12 Cong thuc hoa hoc.ppt
Giáo án liên quan