Bài giảng môn học Công nghệ lớp 11 - Kiểm tra học kì II ( thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Kích thước có sai lệch giới hạn dưới là:

 A. 15 B. 5 C. - 15 D. -5

Câu 2: Kích thước có dung sai là:

 A. 4 B. 12 C. - 4 D. -12

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 29/12/2016 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Công nghệ lớp 11 - Kiểm tra học kì II ( thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu A Họ và tên: ................................ kiểm tra học kì iI hđgdnpt nghề gò ( Thời gian 60'không kể thời gian giao đề) I. Phần trắc nghiệm Chọn và khoanh tròn vào chữ hoa của đáp án đúng nhất Câu 1: Kích thước có sai lệch giới hạn dưới là: A. 15 B. 5 C. - 15 D. -5 Câu 2: Kích thước có dung sai là: A. 4 B. 12 C. - 4 D. -12 Câu 3: Kích thước có kích thước nhỏ nhất là: A. 600 B. 60045' C. 59045' D. 590 Câu 4: Kích thước có kích thước lớn nhất là: A. 400 B. 40030' C. 390 30' D. 410 Câu 5: Kích thước có sai lệch giới hạn trên là: A. 10 B. 5 C. - 15 D. -5 Câu 6: Kích thước có sai lệch giới hạn dưới là: A. 4 B. 12 C. - 4 D. -12 Câu 7: Kích thước có kích thước lớn nhất là: A. 600 B. 60045' C. 590 30' D. 590 Câu 8: Kích thước có kích thước nhỏ nhất là: A. 400 B. 40030' C. 390 45' D. 390 Câu 9: Kích thước có kích thước giới hạn lớn nhất là: A. 41 B. 39,5 C. 40 D. 39 Câu 10: Kích thước có sai lệch giới hạn trên là: A. 4 B. 12 C. - 4 D. 8 Câu 11: Kích thước có kích thước danh nghĩa là: A. 600 B. 60030' C. 590 30' D. 590 Câu 12: Kích thước có kích thước danh nghĩa là: A. 400 B. 40030' C. 390 30' D. 410 Câu 13: Kích thước có kích thước giới hạn nhỏ nhất là: A. 41 B. 39 C. 40,5 D. 39,5 Câu 14: Kích thước có kích thước danh nghĩa là: A. 45 B. 45,8 C. 39,4 D. 46,2 Câu 15: Kích thước có sai lêch giới hạn dưới là: A. 30' B. 45' C. -15' D.15' Câu 16: Kích thước có sai lệch giới hạn trên là: A. 45' B. 15' C. 0' D. 15' II. Tự luận ( Làm bài ở mặt sau của tờ giấy) 1. Khuyết tật mối hàn? Nguyên nhân và cách khắc phục? (2 điểm) 2. Vẽ sơ đồ các phương pháp gia công vật liệu kim loại? ( 3 điểm) Mẫu B Họ và tên: ................................ kiểm tra học kì iI hđgdnpt nghề gò ( Thời gian 60'không kể thời gian giao đề) I. Phần trắc nghiệm Chọn và khoanh tròn vào chữ hoa của đáp án đúng nhất Câu 1: Kích thước có kích thước giới hạn nhỏ nhất là: A. 41 B. 39 C. 40,5 D. 39,5 Câu 2: Kích thước có kích thước danh nghĩa là: A. 45 B. 45,8 C. 39,4 D. 46,2 Câu 3: Kích thước có sai lêch giới hạn dưới là: A. 30' B. 45' C. -15' D.15' Câu 4: Kích thước có sai lệch giới hạn trên là: A. 45' B. 15' C. 0' D. 15' Câu 5: Kích thước có sai lệch giới hạn dưới là: A. 15 B. 5 C. - 15 D. -5 Câu 6: Kích thước có dung sai là: A. 4 B. 12 C. - 4 D. -12 Câu 7: Kích thước có kích thước nhỏ nhất là: A. 600 B. 60045' C. 59045' D. 590 Câu 8: Kích thước có kích thước lớn nhất là: A. 600 B. 60045' C. 590 30' D. 590 Câu 9: Kích thước có kích thước nhỏ nhất là: A. 400 B. 40030' C. 390 45' D. 390 Câu 10: Kích thước có kích thước giới hạn lớn nhất là: A. 41 B. 39,5 C. 40 D. 39 Câu 11: Kích thước có sai lệch giới hạn trên là: A. 4 B. 12 C. - 4 D. 8 Câu 12: Kích thước có kích thước danh nghĩa là: A. 600 B. 60030' C. 590 30' D. 590 Câu 13: Kích thước có kích thước lớn nhất là: A. 400 B. 40030' C. 390 30' D. 410 Câu 14: Kích thước có sai lệch giới hạn trên là: A. 10 B. 5 C. - 15 D. -5 Câu 15: Kích thước có sai lệch giới hạn dưới là: A. 4 B. 12 C. - 4 D. -12 Câu 16: Kích thước có kích thước danh nghĩa là: A. 400 B. 40030' C. 390 30' D. 410 II. Tự luận ( Làm bài ở mặt sau của tờ giấy) 1. Khuyết tật mối hàn? Nguyên nhân và cách khắc phục? (2 điểm) 2. Vẽ sơ đồ các phương pháp gia công vật liệu kim loại? ( 3 điểm) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • dockiem tra HK2 ti 104 -105.doc
Giáo án liên quan