Bài giảng môn học Công nghệ lớp 11 - Tiết 28 - Bài 21 - Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong

MỤC TIÊU:

- Hiểu dược 1 số khái niệm cơ bản về ĐCĐT

- Hiểu được nguyên lý làm việc của ĐCĐT

II,CHUẨN BỊ:

1- Giáo viên: - Nghiên cứu bài 21/sgk

 - Tìm hiểu thêm thông tin có liên quan đến ĐCĐT

 - Mô hình động cơ 2 kỳ và 4 kỳ

 - Tranh vẽ phóng to các hình SGK

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 28/12/2016 | Lượt xem: 795 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Công nghệ lớp 11 - Tiết 28 - Bài 21 - Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên:Phạm Quốc Huy Ngày soạn :17/02/2008 Tiết:28 Bài 21 - nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong(tt) I,Mục tiêu: - Hiểu dược 1 số khái niệm cơ bản về ĐCĐT - Hiểu được nguyên lý làm việc của ĐCĐT II,Chuẩn bị: 1- Giáo viên: - Nghiên cứu bài 21/sgk - Tìm hiểu thêm thông tin có liên quan đến ĐCĐT - Mô hình động cơ 2 kỳ và 4 kỳ - Tranh vẽ phóng to các hình SGK 2- Học sinh: - Tìm hiểu về kiến thức tương ứng của bài học III,Tổ chức các hoạt động dạy học: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo vỉên. Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức học sinh (5') - Trả lời câu hỏi của GV Nêu câu hỏi: Trình bày nguyên lý làm việc của ĐCĐT - Nhận xét câu trả lời của HS và cho điểm. Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ(15') @ Tìm hiểu nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ - Trả lời câu hỏi của GV - Nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung - Ghi nhớ các kiến thức cơ bản về dộng cơ xăng 4 kỳ @ Trình bày vắn tắt nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ cho HS - Yêu cầu HS tìm hiểu hoạt động của động cơ xăng 4 kỳ. ? Nguyên làm việc của 2 loại động cơ giống nhau ở những điểm nào. ? Khí nạp vào xilanh của động cơ điêzen và động cơ xăng là gì. ? Nhiên liệu hoặc hoà khí ở hai loại động cơ được châm cháy bằng cách nào. - Nhận xét trình bày của HS và nhấn mạnh sự khác biệt về nguyên lý làm việc giữa 2 động cơ. Hoạt động 3: Tìm hiểu nguyên lý làm việc của động cơ 2 kỳ (20') @ Tìm hiểu cấu tạo của động cơ xăng 2 kỳ theo hình 21.3 - Trả lời câu hỏi của GV - Nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung - Ghi nhớ các kiến thức GV nhấn mạnh @ Tìm hiểu nguyên lý làm việc của động cơ xăng 2 kỳ theo hình 21.4 - Trả lời câu hỏi của GV - Nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung - Ghi nhớ các kiến thức GV nhấn mạnh @ Tìm hiểu cấu tạo của động cơ điêzen 2 kỳ theo hướng dẫn của GV - Trả lời câu hỏi của GV - Nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung - Ghi nhớ các kiến thức GV nhấn mạnh @ Tìm hiểu cấu tạo của động cơ xăng 2 kỳ - GV sử dụng hình 21.3 để giới thiệu cho HS về cấu tạo của động cơ 2 kỳ ? So với động cơ 4 kỳ,cấu tạo của động cơ 2 kỳ đơn giản hay phức tạp hơn.Tại sao? ? Việc đóng mở các cửa khí ở động cơ 2 kỳ nhờ vào chi tiết nào. - Nhận xét trình bày của HS và nhấn mạnh kiến thức cơ bản cho HS @ Tìm hiểu nguyên lý làm việc của động cơ xăng 2 kỳ. - GV sử dụng hình 21.4 để giới thiệu rõ ch HS ? Quá trình mà pitông dịch chuyển từ DCT đến khi bắt đầu mở cửa thải gọi là quá trình gì. ? Tại sao khí quét đưa vào xi lanh lại phải có áp suất cao hơn khí trời. - Nhận xét câu trả lời của HS và nhấn mạnh cho HS về chu trình làm việc của động cơ và tóm tắt nội ndung chính của nguyên lý làm việc của động cơ xăng 2 kỳ. @ Tìm hiểu nguyên lý làm việc của động cơ điêzen 2 kỳ. ? So sánh điểm khác biệt giữa động cơ xăng 2 kỳ và động cơ điêzen 2 kỳ - Nhận xét trình bày của HS và giới thiệu rõ nguyên lý làm việc của động cơ điêzen 2 kỳ cho HS. Hoạt động 4: Tổng kết,đánh giá (05 phút). - Cá nhân trả lời câu hỏi của GV - Nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung - Ghi nhiệm vụ về nhà. @ Nhận xét thái độ học tập của HS - Yêu cầu HS trình bày lần lượt nguyên lý làm việc của 2 kỳ. - Yêu cầu HS tìm hiểu kiến thức bài thân máy và nắp máy Công nghệ 11

File đính kèm:

  • docT28.doc