Bài giảng môn học Công nghệ lớp 11 - Tuần 05 - Tiết 09: Kiểm tra 1 tiết

MỤC TIÊU:

* Kiến thức: Cho HS khắc sâu :

Các kiến thức về các loại hình biểu diễn vật thể

* Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc và vẽ bản vẽ.

 Vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập tình huống cụ thể

* Tư tưởng:

 Rèn luyện đức tính trung thực, nghiêm túc trong kiểm tra thi cử.

II Đề bài:

A. TRẮC NGHIỆM: (6đ)

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 28/12/2016 | Lượt xem: 442 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Công nghệ lớp 11 - Tuần 05 - Tiết 09: Kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 23/092007 Tuần:05 Tiết: 09 KIỂM TRA 1 TIẾT I.MỤC TIÊU: * Kiến thức: Cho HS khắc sâu : Các kiến thức về các loại hình biểu diễn vật thể * Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc và vẽ bản vẽ. Vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập tình huống cụ thể * Tư tưởng: Rèn luyện đức tính trung thực, nghiêm túc trong kiểm tra thi cử. II Đề bài: A. TRẮC NGHIỆM: (6đ) Câu 1: Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể được đặt: Trước mp hình chiếu đứng, trên mp hình chiếu bằng, bên trái mp hình chiếu cạnh. Sau mp hình chiếu đứng, trên mp hình chiếu bằng, bên trái mp hình chiếu cạnh. Trước mp hình chiếu đứng, dưới mp hình chiếu bằng, bên trái mp hình chiếu cạnh. Trước mp hình chiếu đứng, trên mp hình chiếu bằng, bên phảùi mp hình chiếu cạnh. Câu 2: Phương pháp chiếu góc thứ ba có vị trí các hình chiếu là: Hình chiếu bằng dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng. Hình chiếu bằng trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng. Hình chiếu bằng trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh bên trái hình chiếu đứng. Hình chiếu bằng dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh bên trái hình chiếu đứng. Câu 3: Kích thước của khổ giấy A1 so với khổ giấy A0 là: A0 = A1/2 b. A0 = A1/3 A0 = 2A1 d. A0 = 3A1 Câu 4: Hình chiếu phối cảnh được xây dựng trên cơ sở phép chiếu nào? Vuông góc b. xuyên tâm c. song song d. Tuỳ thuộc vào vật thể biểu diễn. Câu 5: Hình cắt là gì? Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mp cắt. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm sau mp cắt. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trước mp cắt. Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể nằm sau mp cắt. Câu 6: Hình cắt cục bộ là gì? Biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt. Biểu diễn một nửa hình cắt với một nửa hình chiếu. Một nửa hình cắt với một nửa mặt cắt. Biểu diễn toàn vật thể dưới dạng hình cắt. Câu 7: Hình chiếu trục đo xiên góc đều có các góc trục đo là: X’O’Y’ = X’O’Z’ = Y’O’Z’ = 1200 X’O’Y’ = X’O’Z’ = 1350 ; Y’O’Z’ = 900 X’O’Z’ = Y’O’Z’ = 1350 ; X’O’Y’ = 900 X’O’Z’ = 900 ; X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 1350 Câu 8: Hệ số biến dạng hình chiếu trục đo vuông goc đều là: p = q = r = 1 b. p = q = 1; r = 0,5 c. q = r = 1; p = 0,5 d. p= r = 1; q = 0,5 Câu 9: Đường chân trời tt là giao điểm của 2 mặt phẳng: Mặt tranh và mặt phẳng tầm mắt. Mặt tranh và mặt phẳng vật thể. Mặt phẳng tầm mắt và mặt phẳng vật thể. Tuỳ thuộc vào vị trí đặt điểm nhìn. Câu 10: Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi: Mặt tranh song song với một mặt của vật thể. Mặt tranh không song song với một mặt của vật thể. Mặt tranh nằm giữa vật thể. Tuỳ thuộc vào hình dạng của vật thể. Câu 11: Đây là loại hình cắt gì? Một nửa. b. Toàn phần. c. Cục bộ. d. Cả 3 phương án trên. Câu 12: Hình biểu diễn thuộc phương pháp chiếu góc thứ mấy? Thứ nhất. b. Thứ hai. c. Thứ ba. d. Thứ tư. B. TỰ LUẬN (4đ). Vẽ hình chiếu cạnh của vật thể sau: III. Đáp án: A. Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 đ. 1 _ a ; 2_ c ; 3_ c ; 4_ b ; 5_ d ; 6_a ; 7_d ; 8_a ; 9_a ; 10_b ; 11_b ; 12_a. B. Tự luận: 4đ IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung.

File đính kèm:

  • doct 9.doc
Giáo án liên quan