Bài giảng môn học Địa lý lớp 12 - Tuần 9 - Bài 8 - Tiết 09: Sử dụng vốn đất

I / MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học sinh hiểu được đất đai là một tài nguyên quốc gia vô cùng quí giá( đặc biệt trong điều kiện ,hoàn cảnh của nước ta ) , do đó phải sử dụng vốn quỹ đất hợp lí .Qua việc nắm thực trạng sử dụng đất nói chung ,các vùng nói riêng từ đó liên hệ để tìm hiểu vấn đề này ở địa phương .

 II / PHƯƠNG PHÁP : Phân tích ,giải thích ,so sánh ,sử dụng số liệu .Bản đồ .

 III / ĐỒ DÙNG : Bản đồ địa lí phần đất liền Việt Nam . Số liệu minh họa ( Bổ sung )

 IV / TIẾN TRÌNH : 1 / Ổn định lớp :

 2 / Kiểm tra bài cũ :

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 24/01/2017 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Địa lý lớp 12 - Tuần 9 - Bài 8 - Tiết 09: Sử dụng vốn đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :31/10/07 BÀI GIẢNG Tuần :09 Ngày giảng : BÀI 8 Tiết :09 SỬ DỤNG VỐN ĐẤT I / MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học sinh hiểu được đất đai là một tài nguyên quốc gia vô cùng quí giá( đặc biệt trong điều kiện ,hoàn cảnh của nước ta ) , do đó phải sử dụng vốn quỹ đất hợp lí .Qua việc nắm thực trạng sử dụng đất nói chung ,các vùng nói riêng từ đó liên hệ để tìm hiểu vấn đề này ở địa phương . II / PHƯƠNG PHÁP : Phân tích ,giải thích ,so sánh ,sử dụng số liệu .Bản đồ . III / ĐỒ DÙNG : Bản đồ địa lí phần đất liền Việt Nam . Số liệu minh họa ( Bổ sung ) IV / TIẾN TRÌNH : 1 / Ổn định lớp : 2 / Kiểm tra bài cũ : Câu 1 , 2 Sgk - trang 28 . 3 / Bài mới : 1 / Vốn đất đai : í Sử dụng bản đồ tự nhiên Việt Nam - Giới thiệu vốn quỹ đất ( phần diện tích đất liền ,phần diện tích biển ) .Sử dụng số liệu so sánh diện tích đất tự nhiên ,diện tích đất nông nghiệp ,bình quân diện tích đất của nước ta và một số nước Đông Nam Á .Sử dụng số liệu cơ cấu vốn đất , điều kiện tự nhiên ,dân số ,nhu cầu sử dụng đất ( so sánh ,phân tích ,chứng minh ) š học sinh trả lời câu hỏi 1 - Sgk . - TLSX không thể thay thế được trong sản xuất nông -lâm nghiệp . - Là địa bàn diễn ra các mối quan hệ tự nhiên ,các mối quan hệ xã hội . - Diện tích nhỏ ,dân số đông ,nhu cầu sử dụng đất rất lớn ,trong điều kiện tự nhiên nhiệt đới là rất quan trọng . - Diện tích ,cơ cấu ,bình quân đất ở các vùng khác nhau nên việc sử dụng có hiệu qủa vốn đất là việc làm quan trọng cần chú ý . 2 / Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp : í Giới thiệu cơ cấu đất nông nghiệp : tổng diện tích ,phân bố ,khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp . - Đất nông nghiệp có : 8 triệu Ha ,được chia làm 4 loại ,phân bố ở 2 bộ phận địa hình khác nhau ,khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp là rất hạn chế ,có xu hướng giảm xuống í Sử dụng bản đồ ,học sinh xác định 2 bộ phận địa hình và nêu đặc điểm- hiện trạng sử dụng đất ở 2 bộ phận địa hình ? a . Vùng đồng bằng : b . Vùng trung du - miền núi : í Tai sao hướng sử dụng đất nói chung ở các vùng lại khác nhau ? làm rõ việc sử dụng hợp lí hơn nguồn tài nguyên đất ở các vùng và liên hệ địa phương ? - 4 bộ phận đồng bằng : - 5 bộ phận trung du - miền núi : 4 / Củng cố phát triển : Học sinh nêu -nhắc lại ý nghĩa và vai trò của tài nguyên đất ở nước ta ; nêu đặc điểm và hiện trạng ,hướng sử dụng đất hợp lí ở các vùng cụ thể . Xem bản đồ ,lược đồ để xác định rõ vị trí ,đặc điểm tự nhiên ,diện tích ,cơ cấu ,bình quân ở các vùng - liên hệ địa phương . Học sinh ôn và làm bài tập ở Sgk - tập bản đồ ; chuẩn bị bài 9 - Sgk - trang 31 . ---------------------&--------------------

File đính kèm:

  • docBai 8 Su dung von dat.doc