Bài giảng môn học Địa lý lớp 9 - Tiết 1 - Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam (tiết 21)

I.Mục tiêu:

 1.Kiến thức:

 Sau bài học HS cần:

 -Biết nước ta có 54 dân tộc (dân tộc kinh đông nhất). Các dân tộc luôn đòan kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 -Trình bày tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta.

2.Kỹ năng:

-Xác định trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc.

 3.Thái độ:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 20/01/2017 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Địa lý lớp 9 - Tiết 1 - Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam (tiết 21), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊA LÍ DÂN CƯ Tiết 1 Ngày dạy: Bài 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Sau bài học HS cần: -Biết nước ta có 54 dân tộc (dân tộc kinh đông nhất). Các dân tộc luôn đòan kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. -Trình bày tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta. 2.Kỹ năng: -Xác định trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc. 3.Thái độ: -Có tinh thần tôn trọng, đoàn kết các dân tộc. II. Chuẩn bị: -Bản đồ dân cư Việt Nam. -Tranh ảnh một số dân tộc ở Việt Nam. III. Phương pháp: -Vấn đáp -Nhóm IV.Tiến trình: 1.Oån định lớp: Kiểm diện học sinh – nề nếp học tập 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: Khởi động: Việt Nam là một quốc gia nhiều dân tộc. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết các dân tộc đã sát cánh bên nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hoạt động thầy và trị Nội dung Hoạt động 1: Cá nhân ? Dựa vào H1.1 + vốn hiểu biết nêu rõ: -Nước ta có bao nhiêu dân tộc -Dân tộc nào có số dân đông nhất? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu % dân số -Đặc điểm nổi bật của một số dân tộc -Tại sao nói “ Các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc” HS phát biểu-GV chuẩn xác kiến thức GV chuyển ý Hoạt động 2: Nhóm ? Dựa vào Atlát địc lí Việt Nam (trang 12) + vốn hiểu biết: -Dân tộc Việt (kinh) phân bố chủ yếu ở miền địa hình nào -Các dân tộc ít người sinh sống chù yếu ở miền nào? Sự phân bố này có gì khác giữa miền Bắc và miền Nam -So với trước cách mạng sự phân bố các dân tộc có gì thay đổi không? Tại sao HS trình bày kết quả GV chuẩn xác kiến thức GV liên hệ thực tiễn I. CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM -Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc Việt (kinh) đông nhất chiến 8.6% dân số -Mỗi dân tộc có nét văn hóa riêng, thể hiện trong trang phục, ngôn ngữ, phong tục tập quán - Các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc II. SỰ PHÂN BỐ CÁC DÂN TỘC 1. Dân tộc Việt (Kinh) -Sống chủ yếu ở đồng bằng và ven biển 2. Các dân tộc ít người -Sống ở miền núi và cao nguyên -Do chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước nên hiện nay sự phân bố dân tộc có nhiều thay đổi. 4. Củng cố- luyện tập ? Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hóa riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt nào ? cho ví dụ? ? Làm bài tập 3 SGK/6. 5.Hướng dẫn hs tự học ở nhà -Học bài + Làm bài tập bản đồ bài 1. Chuẩn bị bài 2: “Dân số và gia tăng dân số” V.Rút kinh nghiệm 1/Nội dung: +Ưu điểm: . +Tồn tại:.. 2/Phương pháp: +Ưu điểm:. +Tồn tại:. CHướng khắc phục. 3/Hình thức tổ chức +Ưu điểm: +Tồn tại: CHướng khắc phục

File đính kèm:

  • docDia ly dan cuCong dong cac dan toc Viet Nam.doc
Giáo án liên quan