Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Bài dạy: 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí định luật Becnuli

. Kiến thức

 Hiểu được các khái niệm chất lỏng lí tưởng, đường dòng, ống dòng.

 Nắm được công thức định luật Becnuli, ý nghĩa của các đại lượng trong công thức như áp suất tĩnh, áp suất động.

 2. Kĩ năng

 Biết cách suy luận dẫn đến các công thức và định luật Becnuli.

 Áp dụng để giải một số bài toán đơn giản

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Bài dạy: 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí định luật Becnuli, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Bình Minh Tên SV: Quách Hoàng Ân Lớp 10A2. Môn: Vật lý Mã số SV: 1050104 Tiết thứ: 2 ngày 11/03/09 Bài dạy: 42. SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BECNULI Đồ dùng dạy học : Họ và tên GVHD: Nguyễn Khang I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Hiểu được các khái niệm chất lỏng lí tưởng, đường dòng, ống dòng. Nắm được công thức định luật Becnuli, ý nghĩa của các đại lượng trong công thức như áp suất tĩnh, áp suất động. 2. Kĩ năng Biết cách suy luận dẫn đến các công thức và định luật Becnuli. Áp dụng để giải một số bài toán đơn giản II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên Chuẩn bị một số dụng cụ trực quan về chuyển động của chất lỏng như mô hình lọ bơm nước hoa, ống kim tiêm Dụng cụ trực quan về chuyển động của chất khí: Hai tờ giấy phẳng như nhau, Chuẩn bị các thí nghiệm H 42.1 và 42.2. 2. Học sinh Ôn tập áp suất thủy tĩnh và nguyên lí Pascal. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CỤ THỂ Tg Lưu bảng Hoạt động của GV Hoạt động của HS ? ? Kiểm tra bài cũ Phát biểu định luật Pascan và viết biểu thức ? Bài tập vận dụng Ổn định, chuẩn bị trả bài. ? ? ? 1. Chuyển động của chất lỏng lí tưởng ? ? Để cháy lỏng chảy ổn định (thành dòng) thì vận tốc dòng chảy là nhỏ. Chất lỏng thỏa mản điều kiện chảy thành dòng và không nén đựơc gọi là chất lỏng lý tưởng. Hoạt động 1: Tìm hiểu chất lỏng lý tuởng Trong điều kiện nào thì chất lỏng được xem là chảy ổn định? Thế nào là chất lỏng lí tưởng? Giải thích tên gọi chất lỏng lý tưởng. Chất lỏng được xem là chảy ổn định khi vận tốc chảy của nó không đổi theo thời gian ? ? 2. Đường dòng, ống dòng ? ? ? ? a. Đường dòng: Khi chất lỏng chảy ổn định, mỗi phần tử của chất lỏng chuyển động theo một đường nhất định gọi là đường dòng. b. Ống dòng: Là một phần của chất lỏg chuyển động có mặt biên tạo bởi các đường dòng. Hoạt động 2: Đường dòng và ống dòng Thế nào là đường dòng? Giải thích đường dòng. Ống dòng là gì? Giải thích ống dòng. 3. Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng. Lưu lượng chất lỏng ? ? ? ? a. Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng (1) ? ? Vậy, trong một ống dòng, tốc độ của chất lỏng tỉ lệ nghịch với tiết diện của ống. ? ? ? ? b. Lưu lượng chất lỏng Từ (1) ta có: Khi chảy ổn định, lưu lượng chất lỏng trong một ống dòng là không đổi. Hoạt động 3: Tìm hiểu hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng. Lưu lượng chất lỏng. Xét ví dụ hình 42.3 Xác đinh đoạn đường khối chất lỏng đi vào trong thời gian ? Xác đinh thể tích khối chất lỏng đi qua diện tích S1 trong thời gian ? Xác đinh đoạn đường khối chất lỏng đi ra trong thời gian ? Xác đinh thể tích khối chất lỏng đi qua diện tích S2 trong thời gian ? Chất lỏng ta đang xét là không bị nén như vậy thể tích chất lỏng đi vào S1 và thể tích chất lỏng đi ra S2 sẽ như thế nào? ? ? 4. Định luật Becnuli trong ống dòng nằm ngang p : Áp suất tĩnh ( N/m2) : là áp suất động (N/m2) ρ : Khối lượng riêng của chất lỏng ( kg/m3) v : Vận tốc chảy của chất lỏng ( m/s ) Trong một ống dòng nằm ngang , tổng áp suất thủy tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kỳ là một hằng số. Áp suất trong chất lỏng đứng yên được xác định như thế nào? Giới thiệu và đưa ra định luật. Giải thích đơn vị của áp suất động. ? ? Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Khang Ngày 09/03/09 Ngày duyệt: /03/09 Người soạn: Quách Hoàng Ân

File đính kèm:

  • docdinh luat becnuli.doc