Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Đề 1 kiểm tra 1 tiết

Câu 1 : Vật nào sau đây KHÔNG được coi là chất điểm

A. Một chiếc tàu hoả đang đậu trong sân ga B. Trái đất quay xung quanh mặt trời

C. Một ô tô đang chuyển động từ Vinh ra Hà Nội D. Hòn đá rơi từ tầng cao xuống

Câu 2 : Véc tơ gia tốc hướng tâm trong CĐ tròn đều

A. đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của vận tốc B. đặc trưng cho sự thay đổi về phương của vận tốc

C. có phương trùng bán kính, chiều hướng vào tâm D. Avà C đều đúng

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Đề 1 kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở giáo dục & đào tạo Nghệ an Đề kiểm tra 1 tiết Trường THPT yên thành 2 Khối : 10 Họ và tên:.....................................................Lớp:................. ( Mã Đề 123) I>Trắc nghiệm Câu 1 : Vật nào sau đây không được coi là chất điểm A. Một chiếc tàu hoả đang đậu trong sân ga B. Trái đất quay xung quanh mặt trời C. Một ô tô đang chuyển động từ Vinh ra Hà Nội D. Hòn đá rơi từ tầng cao xuống Câu 2 : Véc tơ gia tốc hướng tâm trong CĐ tròn đều A. đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của vận tốc B. đặc trưng cho sự thay đổi về phương của vận tốc C. có phương trùng bán kính, chiều hướng vào tâm D. Avà C đều đúng Câu 3 : Sự rơi tự do là A. sự rơi của vật chỉ dưới tác dụng của trọng lực B. sự rơi của vật trong không khí C. sự rơi của vật theo phương thẳng đứng D. A và C đều đúng Câu 4 : Một ca nô đi ngược dòng từ bến A đến bến B cách nhau 60km mất 1,5giờ, vận tốc của nước là 3km/h. Tìm vận tốc của ca nô đối với nước ? A. 45km/h B. 30km/h C. 48km/h D. 43km/h Câu 5 : Một chuyển động thẳng biến đổi đều được mô tả như hình vẽ, tìm câu SAI: ● + A. Vật CĐ chậm dần đều B. Vật CĐ chậm dần đều và a<0 C. Vận tốc v00 D. Vật CĐ chậm dần đều vàv0<0 Câu 6 : Trong chuyển động nhanh dần đều thì: A. gia tốc luôn cùng chiều vận tốc B. gia tốc luôn ngược chiều vận tốc C. véc tơ gia tốc không đổi D. Cả A và B đều đúng Câu 7 : Một vật rơi tự do từ độ cao 80m, g=10m/s2. Tìm câu kết luận SAI : A. Thời gian rơi của vật là 4s B. Vận tốc vật khi chạm đất là 40m/s C. Quãng đường rơi trong 2s đầu là 35m D. Quãng đường rơi trong giây cuối là 35m Câu 8 : Vật chuyển động theo phương trình x = 2t2 - 5t + 25 (m,s).Tìm kết luận SAI A. Gia tốc của vật a=4m/s2 B. Vận tốc ban đầu v0=-5m/s C. Toạ độ của vật tại t = 0 là 25m D. Vật CĐ theo chiều dương Ox Câu 9 : Véc tơ gia tốc trong chuyển động biển đổi đều A. có phương chiều không đổi, độ lớn thay đổi B. có phương chiều và độ lớn không đổi C. có độ lớn không đổi, phương chiều thay đổi D. có phương chiều và độ lớn thay đổi Câu 10 : Tìm câu nhận xét sai về chuyển động thẳng đều A. Có véc tơ vận tốc thay đổi B. Có quỹ đạo là đường thẳng C. Có véc tơ vận tốc không đổi D. Vận tốc có độ lớn không đổi Câu 11 : Một vật chuyển động tròn đều với chu kỳ T=2s thì kết luận nào sau đây là SAI A. Vật đi 1 vòng mất 2s B. Tốc độ góc là π(rad/s) C. Tần số của vật là 0,5Hz D. Cứ 1s vật quay được 2vòng Câu 12 : Chuyển động tròn đều là chuyển động A. có quỹ đạo là đường tròn B. có quỹ đạo tròn, vận tốc có độ lớn không đổi C. có quỹ đạo tròn, vận tốc có phương không đổi D. có quỹ đạo tròn, véc tơ gia tốc không đổi Trả lời Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đ/án II>Tự luận: Một vật đang chuyển động với vận tốc 5m/s thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều sau 10s đạt vận tốc 10m/s. a)Tìm gia tốc của vật và quãng đường vật đi được trong thời gian trên? b)Khi vật đi được 200m thì nó đạt vận tốc bao nhiêu? c)Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ 4 d)Vẽ đồ thị vận tốc của vật? Giải: .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDE KT 45P CO BAN.doc