Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 45: Định luật bảo toàn động lượng (Tiếp theo)

 1) Kiến thức

- Nắm được khái niệm hệ kín.

- Nắm vững định nghĩa động lượng và nội dung cuả định luật bảo toàn động lượng áp dụng cho hệ kín.

2. Kỹ năng

- Nhận bíêt hệ vật, hệ kín, khái niệm động lượng, điều kiện áp dụng được định luật bảo toàn động lượng.

-Bíêt vận dụng định luật để giải một số bài toán tỡm động lượng và áp dụng định luật bảo toàn động lượng.

 B/CHUẨN BỊ:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 45: Định luật bảo toàn động lượng (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 20/01/08 Tiết : 45 G/V Đỗ Quang Sơn Bài:định luật bảo toàn động lượng A/ Mục tiêu: 1) Kiến thức - Nắm được khỏi niệm hệ kớn. - Nắm vững định nghĩa động lượng và nội dung cuả định luật bảo toàn động lượng ỏp dụng cho hệ kớn. 2. Kỹ năng - Nhận bớờt hệ vật, hệ kớn, khỏi niệm động lượng, điều kiện ỏp dụng được định luật bảo toàn động lượng. -Bớờt vận dụng định luật để giải một số bài toỏn tỡm động lượng và ỏp dụng định luật bảo toàn động lượng. B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Dụng cụ thớ nghiệm kiểm chứng định luật bảo toàn động lượng. Dụng cụ thớ nghiệm minh hoạ định luật bảo toàn động lượng. Thớ nghiệm va chạm giữa cỏc quả cầu treo trờn sợi dõy. Bảng ghi kết quả thớ nghiệm. 2) Học sinh: Xem lại định luật bảo toàn cụng ở lớp 8. Chuẩn bị thớ nghiệm va chạm giữa cỏc quả cầu treo trờn sợi dõy. C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: Giới thiệu chương IV các định luật bảo toàn ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Yêu cầu h/s đọc phàn giới thiệu chương tr143/sgk đọc và nhớ những đại lượng cơ bản được N/C trong chương IV Hoạt động 2: Tìm hiểu KN hệ kín ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Hướng dẫn HS tỡm hiểu hệ vật, hệ kớn (hệ cụ lập), nội lực, ngoại lực. -Đọc phần 1 SGK. - Tỡm hiểu về hệ kớn và trả lời cõu hỏi về hệ vật, hệ kớn và lấy vớ dụ. -. Hiểu được khái niệm hệ kín và đặc điểm của hệ kín Một hệ vật gọi là hệ kớn nếu chỉ cú cỏc vật trong hệ tương tỏc lẫn nhau (gọi là nội lực)mà khụng cú tỏc dụng của những lực từ bờn ngoài (gọi là ngoại lực), hoặc nếu cú thỡ phải triệt tiờu lẫn nhau. Hoạt động 3: tìm hiểu các định luật bảo toàn ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - HS đó học định luật bảo toàn nào, cú tỏc dụng gỡ? - Nờu tỏc dụng của cỏc định lậut bảo toàn - Trả lời cõu hỏi về định luật bảo toàn và tỏc dụng cuả cỏc định luật bảo toàn. - Hiểu khái niệm về dại lượng bảo toàn , định luật bảo toàn và điều kiện áp dụng định luật bảo toàn - Đại lượng vật lí bảo toàn: khụng đổi theo thời gian. - Đinh luật bảo toàn: định luật cho biết đại lượng vật lớ nào được bảo toàn. - đLBT có vai trò quan trọng trong đời sống và trong kĩ thuật Hoạt động 4: .Định luạt bảo toàn động lượng ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a) Tương tác của hai vật trong một hệ kín Dùng ví dụ trong SGK để hướng dẫn h/s xét tương tác của hai vật trong hệ kín và xây dựng được biểu thức (31.1/tr145/SGK) b)- Hướng dẫn HS tỡm hiểu khỏi niệm động lượng và ‎ nghĩa của nú. c) - Hướng dẫn HS thành lập định luật bảo toàn động lượng từ định luật II và III Newtơn. d) Thí nghiệm kiểm chứng _ Yêu cầu h/s đọc phần giới thiệu thí nghiệm tr146/sgk a) N/C ví dụ SGK thảo luận ,vận dụng định luật II và III để xây dựng biểu thức (31.1) b) HS tỡm hiểu kiến thức hiểu được khái niệm Động lượng "động lượng của mọt vật chuyển độnglà dại lượng được đo bằng tớch của khối lượng và vận tốc của vật." c) h/s thảo luận và vận dụng định luật II và III NưuTơn để xây dựng định luật ( Có thể vận dụng nội dung của phần a và phần b ) Hiểu và vận dụng được định luật "Vectơ tổng động lượng của một hệ kớn được bảo toàn" Ghi nhận kiến thức - đọc phần thí nghiệm sgk Hoạt động 5:Củng cố ,vận dụng ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Hướng dẫn HS tỡm hiểu khỏi niệm động lượng và ‎ nghĩa của nú. - Hướng dẫn HS thành lập định luật bảo toàn động lượng từ định luật II và III Newtơn. HS nờu túm tắt lại nội dung cuả bài để GV nhận xột Hoạt động 6: . Hướng dẫn bài về nhà ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi và làm bài tập tr148/sgk - Ghi nhớ nội dung công việc làm ở nhà

File đính kèm:

  • docGAT-45-VL10NC.doc