Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 48: Bài tập - kiểm tra 15 phút

Học sinh vận dụng kiến thức về động lượng , định luật bảo toàn động lượng , công thức tính công và công suất vào giải bài tập

- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và thói quen tự lực giải bài tập

- Đánh giá kết quả học tập của h/s thời gian đầu h/ kì 2

 Và ý thức tự giác trong kiểm tra

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 48: Bài tập - kiểm tra 15 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 10/ 02/08 Tiết : 48 G/V : Đỗ Quang Sơn Bài tập + kiểm tra 15 phút A/ Mục tiêu: -. Học sinh vận dụng kiến thức về động lượng , định luật bảo toàn động lượng , công thức tính công và công suất vào giải bài tập - Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và thói quen tự lực giải bài tập - Đánh giá kết quả học tập của h/s thời gian đầu h/ kì 2 Và ý thức tự giác trong kiểm tra B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: -. Đề bài , đáp án -. Hệ thống câu hỏi 2) Học sinh: - Ôn tập kĩ kiến thức -. Làm trước bài tập trước khi đến lớp C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: . Kiểm tra bài cũ và sự chuẩn bị của h/s ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Đặt câu hỏi yêu cầu h/s trả lời +. Nêu định luật bảo toàn động lượng / + . Nêu công thức tính công và công thức tính công suất ? - Nhận xét câu trả lời của h/s - Nhớ lại kiến thức trả lời câu hỏi của g/v . Nhận xét câu trả lời của bạn -. Củng cố kiến thức Hoạt động 2: Hướng dẫn h/s giải bài tập ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bài tập 3/tr148/sgk - Yêu cầu 4 h/s làm 4 phần của bài -. Yêu cầu h/s thảo luận và nhận xét bài làm của bạn - Nhận xét bài làm của h/ s và nêu kết luận chuẩn kiến thức Bài 1/tr 153/sgk - Yêu cầu h/s : đọc và phân tích kĩ đề bài Tóm tắt và vẽ hình minh họa nội dung đề bài -- Yêu cầu 1 h/s làm 4 phần của bài -. Yêu cầu h/s thảo luận và nhận xét bài làm của bạn - Nhận xét bài làm của h/ s và nêu kết luận chuẩn kiến thức Bài 2/tr159/sgk - Yêu cầu h/s : đọc và phân tích kĩ đề bài Tóm tắt và vẽ hình minh họa nội dung đề bài -- Yêu cầu 1 h/s làm 4 phần của bài -. Yêu cầu h/s thảo luận và nhận xét bài làm của bạn - Nhận xét bài làm của h/ s và nêu kết luận chuẩn kiến thức - Vận dụng kiến thức về tính động lượng của một hệ vật để tính được a) P= 6 kg. m/s b) P= 0 c) P=4,242 kg m/s d) P= 3 kgm/s - thảo luận và Nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức - N/C kĩ đề bài - Vận dụng kiến thức , định luật bảo toàn động lượng để giải bài xác định được : V=0,43 m/s hướng theo chỉều chuyển động ban đầu của xe thứ hai trước va chạm -. Thảo luận , nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức - N/c kĩ đề bài - Vẽ hình minh họa nội dung đề bài - Vận dụng công thức tính công để tính được s= 3000m - Thảo luận , nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức Hoạt động 3: .Tổ chức kiểm tra 15 phút ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Phát đề cho h/s -. Giám sát h/s làm bài nghiêm túc - Nhận xét bài làm của h/s - Nhận đề - Nghiêm túc làm bài - Rút kinh nghiệm khi làm bài kiểm tra Hoạt động 4: Hướng dẫn bài về nhà ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Yêu cầu h/s làm tiếp bài tập trong sgk và sbt Ghi nhớ bài về nhà

File đính kèm:

  • docGAT-48 VL10 NC.doc