Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 9: Bài giảng điện tử: Nội năng và sự biến thiên nội năng

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức

- Củng cố lại cho các em kiến thức bài nội năng và sự biến thiên nội năng.

2. Về kĩ năng:

- Giải một số BT liên quan đến ct tính nội năng và ct tính Q.

3. Về thái độ:

- Tập trung tư duy, tìm hiểu kiến thức.

 

docx2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 9: Bài giảng điện tử: Nội năng và sự biến thiên nội năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 09/03/2011 Ngày dạy: Tiết,Lớp,Thứ..Ngày.Tháng.Năm 2011 Tiết....,Lớp,Thứ..Ngày.Tháng.Năm 2011 Tiết 9(TC): Bài giảng điện tử: Nội năng và sự biến thiên nội năng. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức - Củng cố lại cho các em kiến thức bài nội năng và sự biến thiên nội năng. 2. Về kĩ năng: - Giải một số BT liên quan đến ct tính nội năng và ct tính Q. 3. Về thái độ: - Tập trung tư duy, tìm hiểu kiến thức. II. PHƯƠNG PHÁP – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1.Về phương pháp: - Sử dụng giáo án kết hợp với CNTT. 2. Về phương tiện dạy học – chuẩn bị của GV – chuẩn bị của HS: a. Về phương tiện dạy học: - Giáo án, sgk, phấn, thước kẻ, đồ dùng dạy học b. Chuẩn bị của GV: - Giáo án kết hợp máy chiếu. c. Chuẩn bị của HS: - Ôn lại các kiến thức đã học về Nội năng và sự biến thiên nội năng. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số của hs và ổn định trật tự lớp. Ghi tên những Hs vắng mặt vào sổ đầu bài: Lớp Tổng số Vắng: 10A . 10A . 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới : a. Vào bài mới: b.Tiến trình tổ chức bài học và nội dung cần đạt: Hoạt động 1: Thảo luận lại bài đã học trên máy chiếu. Hoạt động 2: làm một số BT vận dụng: Trợ giúp của GV Hoạt động của HS Nội dung cần đạt Bài 1: Một vật nặng 300g ở -20oC được bỏ vào một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 100g, chứa 280g nước ở 15oC. Tính nhiệt độ sau cùng của hệ thống. Biết rằng nhiệt dung riêng của vật là 0,1cal/g.độ; của đồng 0,09 cal/g.độ; của nước 1 cal/g.độ. + Gợi ý: đọc kĩ đề và tóm tắt bài toán. Xét xem vật nào là vật thu nhiệt? vật nào là tỏa nhiệt? Khi có sự cân bằng thì ta có: Qthu = Qtỏa Giải pt bậc nhất 1 ẩn ta sẽ tìm đc kết quả. Tóm tắt: mvật = 300g = 0,3kg mCu = 100g = 0,1kg mnc = 280g = 0,28kg cvật = 0,1cal/g.độ cCu = 0,09 cal/g.độ cnc = 1 cal/g.độ tvật = t1 = -20oC tCu = tnc = t2 = 15oC t = ? Bài giải: + Nhiệt lượng vật thu vào là: Qvật = mvậtcvật(t-t1) + Nhiệt lượng nước tỏa : Qnc = mnccnc(t2-t) + Nhiệt lượng Cu toả: QCu = mCucCu(t2-t) + Phương trinh cân bằng nhiệt : Qtỏa = Qthu ↔ Qnc + QCu = Qvật. mnccnc(t2-t) + mCucCu(t2-t) = mvậtcvật(t-t1) Suy ra: t ≈ Bài 1: Tóm tắt: mvật = 300g = 0,3kg mCu = 100g = 0,1kg mnc = 280g = 0,28kg cvật = 0,1cal/g.độ cCu = 0,09 cal/g.độ cnc = 1 cal/g.độ tvật = t1 = -20oC tCu = tnc = t2 = 15oC t = ? Bài giải: + Nhiệt lượng vật thu vào là: Qvật = mvậtcvật(t-t1) + Nhiệt lượng nước tỏa : Qnc = mnccnc(t2-t) + Nhiệt lượng Cu toả: QCu = mCucCu(t2-t) + Phương trinh cân bằng nhiệt : Qtỏa = Qthu ↔ Qnc + QCu = Qvật. mnccnc(t2-t) + mCucCu(t2-t) = mvậtcvật(t-t1) Suy ra: t ≈ 4. Củng cố: 5. Dặn dò: Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV nhắc nhở Hs về làm các BT trong sgk. Hs nghe GV giao BTVN và làm đầy đủ BT theo y/c của GV. Phê duyệt của tổ trưởng CM: Đồng Thị Mến

File đính kèm:

  • docxTC tuần 28.docx