Bài giảng môn học Vật lý lớp 9 - Bài 13: Điện năng công của dòng điện

1.MỤC TIÊU:

 1/ Nêu được ví dụ chứng tỏ dòng điện có năng lượng.

 2/ Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của công

 tơ điện và mỗi số đếm của công tơ là một kilôoat giờ ( kWh ).

 3/ Chỉ ra được sự chuyển hóa các dạng năng lượng trong hoạt động của các dụng cụ

 điện như các loại đèn điện, bàn là, nồi cơm điện, quạt điện, máy bơm nước

 4/ Vận dụng công thức A = P t = U I t để tính được một đại lượng khi biết các đại

 lượng còn lại.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 04/01/2017 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 9 - Bài 13: Điện năng công của dòng điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 13: ĐIỆN NĂNG CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN 1.MỤC TIÊU: 1/ Nêu được ví dụ chứng tỏ dòng điện có năng lượng. 2/ Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của công tơ điện và mỗi số đếm của công tơ là một kilôoat giờ ( kWh ). 3/ Chỉ ra được sự chuyển hóa các dạng năng lượng trong hoạt động của các dụng cụ điện như các loại đèn điện, bàn là, nồi cơm điện, quạt điện, máy bơm nước 4/ Vận dụng công thức A = P t = U I t để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại. 2. CHUẨN BỊ : Đối với cả lớp: 1 công tơ điện. Bảng 1 và 2 ( trang 37, 39 SGK ). 3. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY: 1/ Kiểm tra bài cũ : (5 phút ) Câu 1: Số oat ghi trên mỗi dụng cụ điện cho ta biết điều gì? Câu 2: Nêu công thức tính công suất tiêu thụ của một dụng cụ điện. ( Gọi tên và ghi đơn vị ). 2/ Bài mới : Đặt vấn đề : Hàng tháng, mỗi gia đình sử dụng điện đều phải trả tiền. Vậy căn cứ vào đâu để người ta tính được số tiền điện đó ? Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên @ Hoạt động 1: Tìm hiểu năng lượng của dòng điện.( 5 phút ) -Các nhóm thảo luận để trả lời C1 rồi viết vào bảng con. - H S ø nhận xét câu trả lời của nhóm khác. - H S nêu được dòng điện có mang năng lượng. @ Hoạt động 2: Tìm hiểu sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác. ( 8 phút ) - Các nhóm thảo luận trả lời C2 ( bảng 1) các dạng năng lượng biến đổi từ điện năng. - Các nhóm khác nhận xét. - Các nhóm thảo luận và trả lời câu C3. -H S nêu các kết luận . @ Hoạt động 3: Tìm hiểu công của dòng điện, công thức tính và dụng cụ đo công của dòng điện.( 18 phút ) -H S trả lời C4 : A= P t . - H S trả lời C5. - Từng H S áp dụng công thức để giải bài tập C7. - H S nhận xét bài giảng trên bảng. -H S thảo luận và trả lời câu C6 và số đếm của công tơ điện C7. - H S trả lời câu đặt vấn đề, G V đã nêu ở đầu bài. @ Hoạt động 4: Vận dụng ( 6 phút ). - Từng H S trả lời C8. -Yêu cầu H S quan sát hình 13.1 và thảo luận để trả lời C1. (G V nhận xét đúng, sai ) ? Dòng điện có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của các dụng cụ, điều này cho ta nhận xét gì. - G V thông báo tên gọi : điện năng. -Yêu cầu 1 nhóm H S dán câu trả lời C2 trên bảng vẽ lớn để các nhóm khác nhận xét và bổ sung. - G V nhận xét kết quả. - G V cho H S ôn tập khái niệm hiệu suất đã học ở lớp 8 và vận dụng cho trường hợp này. ? Qua các câu C1, C2, C3 cho ta các kết luận gì. -Thông báo công của dòng điện . - Yêu cầu 1 hoặc 2 H S trả lời C4. - Yêu cầu H S kết hợp : A=P t P =U.I Suy luận công thức tính công của dòng điện . -Yêu cầu H S nêu tên và đơn vị của các đại lượng có trong công thức. - G V hướng dẫn cách đổi đơn vị của công. - Yêu cầu 1 hay 2 H S lên bảng giải C7. - G V nhận xét bài giải. - G V giới thiệu dụng cụ để đo công của dòng điện hay điện năng ( công tơ điện). -Yêu cầu 1 hay 2 H S giải C8. - Theo dõi , nhắc nhở H S những sai sót và gợi ý cho những H S yếu, kém. Sau đó đề nghị một vài H S nêu kết quả. G V nhận xét . 3/ Củng cố và dặn dò: ( 3 phút) Điều nào chứng tỏ dòng điện có mang năng lượng? Cho V D. Năng lượng của dòng điện có tên gọi là gì? Nêu khái niệm và công thức tính công của dòng điện.( Gọi tên và đơn vị) Lượng điện năng sử dụng được đo bằng dụng cụ nào? Mỗi số đếm của công tơ điện cho biết điều gì? Dặn dò: Làm BT 13.1 đến 13.6 ( trang 20 ) 4/ Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docB13-DIEN NANG.doc