Bài giảng môn học Vật lý lớp 9 - Bài 5: Đoạn mạch song song

Mục tiêu bài học:

- Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song và hệ thức từ những kiến thức đã học.

- Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết đối với đoạn mạch song song.

- Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng thực tế và giải bài tập về đoạn mạch song song.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 04/01/2017 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 9 - Bài 5: Đoạn mạch song song, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG. I/ Mục tiêu bài học: Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song và hệ thức từ những kiến thức đã học. Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết đối với đoạn mạch song song. Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng thực tế và giải bài tập về đoạn mạch song song. II/ Yêu cầu chuẩn bị: Đối với mỗi nhóm học sinh: 3 điện trở mẫu, trong đó có một điện trở là điện trở tương đương của hai điện trở kia khi mắc song song. 1 Ampe kế 1,5A – 0,1A. 1 Vôn kế 6V – 0,1V. 1 công tắc. 1 nguồn điện 6V. 9 đoạn dây dẫn, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. III/ Hoạt động: Kiểm tra bài cũ: Chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp R = R1 + R2. Tổ chức hoạt động dạy – học: ĐIỀU KHIỂN CỦA GIÁO VIÊN. HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH. Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: (như trong SGK). Hoạt động 2: Oân lại các kiến thức có liên quan đến bài học. (Vẽ mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc song song lên bảng). Hai bóng đèn được mắc như thế nào? Tại sao em biết? Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính quan hệ như thế nào với cường độ dòng điện chạy trong mỗi mạch rẽ? Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch quan hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch rẽ? Hai bóng đèn được mắc song song vì chúng có hai điểm chung. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy trong các mạch rẽ: I = I1 + I2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch rẽ: U = U1 + U2. Hoạt động 3: Nhận biết được đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song (7phút). (Yêu cầu học sinh đọc câu C1 và gọi một học sinh trả lời). (Yêu cầu HS đọc câu C2, thảo luận nhóm để chứng minh hệ thức 3 với các công thức , ). R1, R2 mắc song song vì chúng có hai điểm chung. Vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch (cũng chính là hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở), Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Hoạt động 4: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song (10phút). (Hướng dẫn HS xây dựng công thức (4) với các công thức I = I1 + I2, U = U1 = U2, , ,). è è è Hoạt động 5: Tiến hành TN kiểm tra (10phút). (Hướng dẫn HS thực hiện thí nghiệm) (Theo dõi các nhóm thực hiện thí nghiệm và sữa chữa) (Các nhóm thực hiện thí nghiệm). (Các nhóm đưa ra kết quả thí nghiệm và nêu kết luận). Hoạt động 6: Vận dụng. (Hướng dẫn HS làm các bài tập C4, C5). (Làm việc cá nhân). Dặn dò: Chép phần Ghi nhớ vào vở bài học. Làm các bài tập C4, C5, 5.1 à 5.6. Đọc thêm phần Có thể em chưa biết. IV/ Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docB5-DOAN MACH SONG SONG.doc