Bài giảng môn học Vật lý lớp 9 - Tuần 11: Tiết 20 : Tổng kết chương I: Điện học

Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hệ thống hóa lại được các kiến thức đã học trong chương I

2. Kĩ năng: Trả lời được các câu hỏi + bài tập

3. Thái độ:- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế

 - Nghiêm túc trong giờ học.

II. Chuẩn bi:

1. Giáo viên: Hệ thống câu hỏi + bài tập

2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức có liên quan

 

doc5 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 9 - Tuần 11: Tiết 20 : Tổng kết chương I: Điện học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/10/2012 Ngày giảng: 30/10/2012 Tại lớp 9E Thực hiện cả khối 9 Tuần 11: Tiết 20 : TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hệ thống hóa lại được các kiến thức đã học trong chương I 2. Kĩ năng: Trả lời được các câu hỏi + bài tập 3. Thái độ:- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong giờ học. II. Chuẩn bi: 1. Giáo viên: Hệ thống câu hỏi + bài tập 2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức có liên quan III. Tiến trình tổ chức day - học: Bài mới: Trợ giúp của thây TG Hoạt động của trò Hoạt động 1: Ôn lại lý thuyết. GV: nêu hệ thống các câu hỏi để củng cố lại các kiến thức đã học HS: suy nghĩ và trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra GV: gọi HS khác nhận xét, bổ sung HS: nhận xét, bổ sung cho câu trả lời của nhau GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung (10’) I. Lý thuyết 1. Định luật Ôm: C1: Nêu sự phụ thuộc của I vào U? vẽ đồ thị minh họa? Công thức: I= U/R C2: Phát biểu định luật Ôm? viết biểu thức của định luật? C3: Nêu công thức tính U, I, R của đoạn mạch nối tiếp? C4: nêu công thức tính U, I, R của đoạn mạch song song? C5: nêu mối quan hệ của R vào ? viết công thức tính R? C6: nêu công thức tính công suất điện? đơn vị? C7: nêu công thức tính công - điện năng của dòng điện? đơn vị? C8: phát biểu định luật Jun-lenxo? viết biểu thức? Hoạt động 2: Vận dụng. GV: nêu câu hỏi và hướng dẫn HS làm bài 1 HS: suy nghĩ và trả lời theo câu hỏi hướng dẫn của GV HS: lên trình bày và nhận xét lẫn nhau GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận cho bài này + Xác định đề bài cần tìm gì? các yếu tố liên quan? + Xác định các công thức có liên quan? GV: nêu câu hỏi và hướng dẫn HS làm bài 2 HS: suy nghĩ và trả lời theo câu hỏi hướng dẫn của GV HS: lên trình bày và nhận xét lẫn nhau GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận cho bài này + Xác định đề bài cần tìm gì? các yếu tố liên quan? + Đây là dạng mạch điện gì? các công thức tính có liên quan? (25’) II. Bài tập Bài 1: U = 220 (v) l = 100 (m) s = 10-8 (m2) Giải: ta có: thay số ta được áp dụng đinh luật Ôm ta có: Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ biết: a, b, Giải: a, vì R1 nt R2 nên thay số vì R12 // R3 nên thay số b, Áp dụng ta có mà thay số ta được: với ta có 4. Củng cố: (7’) - Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm - Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ + có thể em chưa biết - Hướng dẫn làm bài tập trong sách bài tập. 5. Hướng dẫn học ở nhà: (2’) - Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập và chuẩn bị cho tiết ôn tập tiếp theo. Ngày soạn: 4/11/2012 Ngày giảng: 6/11/2012 Lớp 9E Cả khối 9 Tuần 12: Tiết 21: TỔNG KẾT CHƯƠNG I (Tiếp) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hệ thống hóa được các kiến thức đã học của chương I 2. Kĩ năng: Trả lời được các câu hỏi và bài tập 3. Thái độ:- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong giờ học. II. Chuẩn bi: 1. Giáo viên: Hệ thống câu hỏi và bài tập. 2. Học sinh: Xem lại các kiến thức có liên quan. III. Tiến trình tổ chức day - học: Trợ giúp của GV TG Hoạt động của HS Hoạt động 2: Vận dụng. GV: Nêu các câu hỏi từ C12 đến C16 HS: Suy nghĩ và trả lời GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ sung HS: Nhận xét và bổ xung cho nhau GV: Tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận cho từng câu. GV: Nêu câu C17 và gợi ý HS: Thảo luận theo nhóm và cử đại diện trình bày. Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho nhau GV: Tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận cho câu C17 GV: Gợi ý cho HS câu 18 HS: Suy nghĩ và trả lời GV: Gọi HS khác nhận xét HS: Nhận xét, bổ xung cho nhau GV: Tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung. GV: Lưu ý các cách giải khác nhau của HS GV: Gợi ý cho HS câu 19 HS: Suy nghĩ và trả lời GV: Gọi HS khác nhận xét HS: nhận xét, bổ sung cho nhau GV: Tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung. GV: Lưu ý các cách giải khác nhau của HS (10’) II. Vận dụng: C12: C C13: B C14: D C15: A C16: D C17: - Khi mắc nối tiếp R1 và R2 thì: => (1) - Khi mắc song song thì: => => (2) từ 1 và 2 ta được: hoặc . C18: a, Vì khi làm bằng dây có điện trở suất lớn thì nhiệt lượng tỏa ra được nhiều. b, Ta có c, Với thay số ta có: C19: a, nhiệt để đun sôi nước là: nhiệt do dòng điện sinh ra là: thay số ta được: GV: gợi ý cho HS câu 20 HS: suy nghĩ và trả lời GV: gọi HS khác nhận xét HS: nhận xét, bổ sung cho nhau GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung. GV: lưu ý các cách giải khác nhau của HS với thay số ta có: . b, thời gian đun hết 4l nước trong 1 ngày là:1482,4 x 30 = 44472 (s) = 12,4 (h). vậy tiền điện phải trả cho bếp trong 30 ngày là: đồng. c, khi gập đôi dây dẫn điện thì điện trở tăng lên 4 lần --> công suất tăng lên 4 lần --> thời gian đun sôi nước giảm đi 4 lần: .C20: a, - Dòng điện chạy qua toàn mạch là: - Hiệu điện thế của đường dây là: - Hiệu điện thế của toàn mạch là: b, tổng thời gian dùng điện là: - công suất sử dụng của dây là: . - tổng công suất của mạch điện là: - tổng lượng điện năng sử dụng là: . - tiền điện phải trả trong 30 ngày là: đồng. 4. Củng cố: (3’)- Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm - Hướng dẫn làm bài tập trong sách bài tập. - Dặn dò: Ôn tập để tiết sau kiểm tra 1 tiết.

File đính kèm:

  • docPHAN THI DUYEN LI 9 TUÀN 11, 12.doc