Bài giảng môn Sinh học lớp 9 - Tiết 33: Trao đổi chất

I. TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG NGOÀI:

 Cơ thể lấy các chất cần thiết (Ôxi, chất dinh dưỡng ) từ môi trường ngoài thông qua hệ tiêu hoá, hô hấp. Đồng thời thải các chất cặn bã, sản phẩm phân huỷ, CO2 ra môi trường ngoài.

ppt18 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Sinh học lớp 9 - Tiết 33: Trao đổi chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhiệt liệt chào mừng Các thầy cô giáo và các em học sinh về dự giờ học hôm nayGiáo viên: Hoàng Thị NhuTrường THCS Lại ThượngThạch Thất – TP Hà Nội- Em hiểu thế nào là trao đổi chất?- Vật khụng sống cú trao đổi chất khụng?Thứ năm ngày 18 thỏng 12 năm 2008 Chương VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TIếT 33: TRAO Đổi chấtCơ thể đã lấy những chất gì từ môi trường ngoài? Thải những gì ra môi trường ngoài?Môi trường ngoàiCơ thểHệ hô hấpHệ tiêu hoáHệ bài tiếtMôi trường ngoàiÔxiThức ăn, nước,muối khoángCO2 Phân Nước tiểuHình 31-1. Sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể với môi trườngI. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài.Môi trường ngoàiCơ thểHệ hô hấpHệ tiêu hoáHệ bài tiếtMôi trường ngoàiÔxiThức ăn, nước,muối khoángCO2 Phân Nước tiểuHình 31-1. Sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể với môi trườngThảo luận nhóm: Hoàn thành bảng sau ?Hệ cơ quanVai trò trong sự trao đổi chấtHệ tiêu hoáHệ bài tiếtHệ hô hấpLấy các chất từ môi trường ngoài vào cơ thểThải các chất từcơ thể ra môi trườngngoàiThức ăn, nước, muối khoángPhânNước tiểuÔxico2I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài: Cơ thể lấy các chất cần thiết (Ôxi, chất dinh dưỡng ) từ môi trường ngoài thông qua hệ tiêu hoá, hô hấp. Đồng thời thải các chất cặn bã, sản phẩm phân huỷ, CO2 ra môi trường ngoài.Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào?Mao mạch bạch huyếtNước mô (huyết tương, bạch cầu, và tiểu cầu)O2 và các chất dinh dưỡngCO2 và các chất thảiTế bàoMao mạch máuHình 13-2. Quan hệ của máu, nước mô và bạch huyếtII/ trao đổi chất giữa tế bào và môi trườngtrong:Mao mạch bạch huyếtNước mô (huyết tương, bạch cầu, và tiểu cầu)O2 và các chất dinh dưỡngCO2 và các chất thảiTế bàoMao mạch máuHình 13-2. Quan hệ của máu, nước mô và bạch huyếtTế bào lấy gì từ môi trường trong? Thải vào môi trường trong sản phẩm gì ?Chất thải từ tế bào được máu và nước mô đưa tới hệ cơ quan nào ?Môi trường ngoàiThải phânNước tiểuMáuCơ thểTế bàoMao mạchNước môCO2O2 Cơ thể lấy các chất cần thiết (O2, chất dinh dưỡng) từ môi trường ngoài thông qua hệ tiêu hoá, hô hấp. Đồng thời thải các chất cặn bã, sản phẩm phân huỷ, CO2 ra môi trường ngoài.II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong:I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài:Tế bào lấy các chất cần thiết (O2, chất dinh dưỡng) từ môi trường trong để sử dụng cho các hoạt động sống. Đồng thời thải các sản phẩm phân huỷ (CO2, chất thải khác, chất thừa) vào môi trường trong.Hoàn thành bảng sau ?Trao đổi chất ở cấp độ cơ thểTrao đổi chất ở cấp độ tế bàoLà sự trao đổi vật chất giữa các hệ cơ quan với môi trường..2. Lấy O2 , chất dinh dưỡng từ.cung cấp cho tế bào.Là sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường2. Lấy O2 , chất dinh dưỡng từ.để tế bào hoạt động giải phóng ra năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể để thực hiện hoạt động trao đổi chất.ngoài trong môi trường ngoài môi trường trong Môi trường ngoàiThải phânNước tiểuMáuCơ thểTế bàoMao mạchNước môCO2O2III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào: Cơ thể lấy các chất cần thiết (O2, chất dinh dưỡng) từ môi trường ngoài thông qua hệ tiêu hoá, hô hấp. Đồng thời thải các chất cặn bã, sản phẩm phân huỷ, CO2 ra môi trường ngoài.II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong:I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài: Tế bào lấy các chất cần thiết (O2, chất dinh dưỡng) từ môi trường trong để sử dụng cho các hoạt động sống. Đồng thời thải các sản phẩm phân huỷ (CO2, chất thải khác, chất thừa) vào môi trường trong.III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào: Trao đổi chất ở cơ thể cung cấp O2 và chất dinh dưỡng cho tế bào, nhận từ tế bào sản phẩm thải để thải ra môi trường ngoài. Trao đổi chất ở tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể để thực hiện các hoạt động trao đổi chất  Trao đổi chất ở 2 cấp độ gắn bó mật thiết không thể tách rời đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.1/ Những chất nào được máu và nước mô vận chuyển đến tế bào ?A. Các chất dinh dưỡng và ôxi.B. Khí CO2 và muối khoáng.C. Prôtêin, Gluxit và các chất thải.2/ Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể được biểu hiện như thế nào ?A. Cơ thể thu nhận thức ăn từ môi trườngB. Cơ thể loại thải những chất cặn bã ra ngoài môi trường.C. Cả hai ý trên.Chọn câu trả lời đúng nhất? Các khẳng định Đáp án Sự trao đổi chất diễn ra ở 2 cấp độ: Trao đổi chất ở cơ thể và trao đổi chất ở tế bào. Hô hấp cung cấp CO2 cho tế bào và thải O2 ra khỏi cơ thể. Sự trao đổi chất ở 2 cấp độ diễn ra độc lập không liên quan đến nhau. Hệ bài tiết lọc từ máu các chất thải rồi bài tiết ra môi trường ngoài qua nước tiểu.ĐúngSaiSaiĐúngSaiĐúng Chọn đáp án đúng, saiĐúngSaiHướng dẫn về nhà Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 (trang 101 – SGK)- Xem trước bài “Chuyển hoá” (trang 102 – SGK)Cám ơn các Thầy Cô

File đính kèm:

  • pptTiet 33 Trao doi chat de day.ppt
Giáo án liên quan