Bài giảng Sinh học Lớp 8 - Bài 6: Phản xạ - Năm học 2017-2018

1/-Cấu tạo : ( H. 6.1, SGK) nơron gồm:

 Thân chứa nhân, xung quanh là tua ngắn (sợi nhánh)

Sợi trục có bao miêlin tận cùng sợi trục có các đầu mút

2. Chức năng

Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:

Câu 1: Nơron có chức năng gì?

Câu 2: Có mấy loại nơron?

2/-Chức năng :

- Cảm ứng

 + Tiếp nhận kích thích, phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh

 - Dẫn truyền xung thần kinh:

 + Xung thần kinh lan truyền theo một chiều nhất định.

Câu 2: Có mấy loại nơron?

3 loại

 + Nơron hướng tâm

 + Nơron li tâm

 + Nơron trung gian

Hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron ly tâm là ngược nhau:

+ Nơron hướng tâm: dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm về TƯTK.

+ Nơron ly tâm: dẫn truyền xung thần kinh từ TƯTK đến cơ quan phản ứng.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 28/08/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 8 - Bài 6: Phản xạ - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SINH HOÏC 8TIẾT 5, BÀI 6PHẢN XẠI/.CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA NƠRON1/.Cấu tạo Quan sát hình và mô tả cấu tạo của một nơron điển hình?H6.1: Nơron và hướng lan truyền xung thần kinh1/-Cấu tạo : ( H. 6.1, SGK) nơron gồm: Thân chứa nhân, xung quanh là tua ngắn (sợi nhánh)Sợi trục có bao miêlin tận cùng sợi trục có các đầu mútI/- CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA NƠRON:2. Chức năngThảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:Câu 1: Nơron có chức năng gì?Câu 2: Có mấy loại nơron?I/- CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA NƠ-RON: - Cảm ứng + Tiếp nhận kích thích, phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh - Dẫn truyền xung thần kinh: + Xung thần kinh lan truyền theo một chiều nhất định.2/-Chức năng :I/- CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA NƠRON:Câu 2: Có mấy loại nơron?3 loại + Nơron hướng tâm + Nơron li tâm + Nơron trung gianI/- CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA NƠ-RON:2/-Chức năng :Hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron ly tâm là ngược nhau:+ Nơron hướng tâm: dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm về TƯTK.+ Nơron ly tâm: dẫn truyền xung thần kinh từ TƯTK đến cơ quan phản ứng.Câu 3: Em có nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron ly tâm?I/- CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA NƠ-RON:2/-Chức năng : TRUNG ÖÔNG THAÀN KINHCƠ QUAN THỤ CẢMCƠ QUAN PHẢN ỨNGNơronhướng tâmly tâmNơron II/. CUNG PHẢN XẠ 1/.Phản xạ: Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi: Câu 1: Phản xạ là gì? Cho ví dụ về phản xạ ở người và động vật?Câu 2: Nêu sự khác biệt giữa phản xạ ở động vật với hiện tượng cảm ứng ở thực vật ( ví dụ chạm tay vào cây hoa trinh nữ thì lá cụp lại) Phản xạ là những phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.Ví dụ: chạm tay vào vật nóng thì rút tay lại.II/. PHẢN XẠ1/. Phản xạ:Sự khác biệt: - Phản xạ ở động vật có sự tham gia của hệ thần kinh. - Cảm ứng ở thực vật do thành phần đặc biệt bên trong cơ thể thực hiện. Ví dụ: Hiện tượng cụp lá ở cây hoa trinh nữ chủ yếu là những biến đổi về trương nước ở các tế bào gốc lá, không phải do thần kinh điều khiển.2/. Cung phản xạQuan sát hình và trả lời các câu hỏi: Câu 1: Có những loại nơron nào tham gia vào cung phản xạ?Câu 2: Nêu các thành phần của một cung phản xạ?Câu 3: Cung phản xạ là gì?* Cung phản xạ: là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.* Cung phản xạ gồm: - Cơ quan thụ cảm - Nơron hướng tâm- Trung ương thần kinh (có nơron trung gian)- Nơron li tâm - Cơ quan phản ứngII/. PHẢN XẠ2/. Cung phản xạ:- Kim (kích thích)Cơ quan thụ cảm da(tiếp nhận kích thích, phản ứng bằng cách phát sinh xung TK)Nơron hướng tâmTƯTK tuỷ sống(phân tích, phát sinh xung TK đ/chỉnh )Nơron li tâmCơ quan phản ứng(cơ ở ngón tay)co tay, rụt lại.- Kim (kích thích)Cơ quan thụ cảm da(tiếp nhận kích thích, phản ứng bằng cách phát sinh xung TK)Nơron hướng tâmTƯTK tuỷ sống(phân tích, phát sinh xung TK đ/chỉnh )Nơron li tâmCơ quan phản ứng(cơ ở ngón tay)co tay, rụt lại.- Khi kim đâm vào tay Rút tay lại3/. Vòng phản xạ:Đọc thông tin SGK, quan sát H.6-2 (SGK-21) và H.6-3 (SGK-22)II/. PHẢN XẠThảo luận:1.Tìm sự sai khác giữa vòng phản xạ và cung phản xạ?2.Thế nào là vòng phản xạ?3. Vòng phản xạ có ý nghĩa như nào trong đời sống? TRUNG ÖÔNG THAÀN KINHCƠ QUAN THỤ CẢMCƠ QUAN PHẢN ỨNGXung thần kinhhướng tâmly tâmXung TK Xung TK thông báo ngượcXung TK li tâm điều chỉnh3/. Vòng phản xạ: (vẽ H 6.3/SGK)Vòng phản xạ: là luồng xung thần kinh bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược báo về TƯTK để trung ương TK điều chỉnh phản ứng cho thích hợp.Chọn câu trả lời đúng1. Một cung phản xạ gồm đầy đủ các thành phần là: A. Nơron hướng tâm,nơron li tâm và nơron trung gian B. Nơron hướng tâm,nơron li tâm, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng. C. Nơron hướng tâm,nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng. D. Nơron hướng tâm,nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm.2. Vai trò của nơron cảm giác là: A.Truyền xung thần kinh về trung ương B. Truyền xung thần kinh đến cơ quan cảm ứng. C.Liên hệ giữa các nơron D.Nối các vùng khác nhau trong trung ương thần kinh. Về nhà học bài và trả lời câu hỏi SGK. Ôn bài 1 – 6, kiểm tra 15 phút. Đọc và chuẩn bị bài mới CHUÙC CAÙC EM HOÏC TOÁT

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_8_bai_6_phan_xa_nam_hoc_2017_2018.ppt