Bài giảng Toán Khối 2 - Tuần 31: Tiền Việt Nam

 Kiểm tra bài cũ

 a/ 500 đồng + 200 đồng = .

 b/ 1000 đồng – 500 đồng = .

 c/ 1000 đồng + 500 đồng = .

Thảo luận nhóm đôi :

1/ Nêu giá trị của các tờ giấy bạc ?

2/ Nêu màu sắc của các tờ giấy bạc ?

3/ So sánh sự giống và khác nhau của các tờ giấy bạc ?

Kết luận :

1/ Các tờ giấy bạc trên có trị giá là hai nghìn đồng, năm nghìn đồng, mười nghìn đồng.

2/ Tờ hai nghìn đồng có màu xám trắng.

 Tờ năm nghìn đồng có màu xanh xám.

 Tờ mười nghìn đồng có màu hồng nhạt.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 09/09/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Khối 2 - Tuần 31: Tiền Việt Nam, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các em đã đến với giờ học Toán ngày hôm nayChào mừng các em đã đến với giờ học Toán ngày hôm nay Môn : Toán Kiểm tra bài cũ a/ 500 đồng + 200 đồng = ... b/ 1000 đồng – 500 đồng = .. c/ 1000 đồng + 500 đồng = ..700 đồng500 đồng 1500 đồng Môn : Toán Quan sát các tờ giấy bạc sau và nêu nhận xét : Bài : Tiền Việt Nam Môn : Toán Quan sát các tờ giấy bạc sau và nêu nhận xét : Bài : Tiền Việt Nam678 Môn : Toán Bài : Tiền Việt NamThảo luận nhóm đôi :1/ Nêu giá trị của các tờ giấy bạc ?2/ Nêu màu sắc của các tờ giấy bạc ?3/ So sánh sự giống và khác nhau của các tờ giấy bạc ? Môn : Toán Bài : Tiền Việt NamĐại diện các nhóm trình bày : Môn : Toán Bài : Tiền Việt NamKết luận :1/ Các tờ giấy bạc trên có trị giá là hai nghìn đồng, năm nghìn đồng, mười nghìn đồng.2/ Tờ hai nghìn đồng có màu xám trắng. Tờ năm nghìn đồng có màu xanh xám. Tờ mười nghìn đồng có màu hồng nhạt. Môn : Toán Bài : Tiền Việt NamKết luận :3/ Giống nhau: Mặt trước đều có ảnh Bác Hồ, có dòng chữ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hình quốc huy nước Việt Nam, có số mệnh giá của tờ bạc, có số sêri. Mặt sau có dòng chữ Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Khác nhau: Mặt sau Tờ hai nghìn có hình trang trại chăn nuôi. Tờ năm nghìn đồng có hình nhà máy thủy điện. Tờ mười nghìn đồng có hình giàn khoan khai thác dầu khí. Môn : Toán Bài : Tiền Việt NamNgoài các loại tiền trên còn có các loại tiền sau: Môn : Toán Bài : Tiền Việt Nam Môn : Toán Bài : Tiền Việt NamBài Tập 1: Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền ?a)Trong chú lợn trên có ?... đồng Luyện tập thực hành 6200 Môn : Toán Bài : Tiền Việt Nam Trong con heo trên có ...?... đồng b)8400Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?ABCD200đồng200đồng100đồng200đồng200đồng200đồng500đồng200đồng500đồng200đồng100đồng Môn : Toán Bài : Tiền Việt NamBài tập 2: Phải lấy các tờ bạc nào để được số tiền ở bên phải 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng 2000 đồng5000 đồng 5000 đồng 5000 đồng 5000 đồng 5000 đồng 10000 đồnga)b)1000 đồng1000 đồng5000 đồng5000 đồng Môn : Toán Bài : Tiền Việt Nam2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 10000 đồngc)2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng Môn : Toán Bài: Tiền Việt NamXem tranh rồi trả lời câu hỏi sau:LƯỢC4000 đồng Lọ hoa8700 đồngTruyện5800 đồngBút chì1500 đồngBóng bay1000 đồng21Trong c¸c ®å vËt trªn: ®å vËt cã gi¸ tiÒn Ýt nhÊt lµ: .................. ®å vËt cã gi¸ nhiÒu nhÊt lµ: ..................b) Mua mét qu¶ bãng vµ mét chiÕc bót ch× th× hÕt ............. ®ångc) Gi¸ tiÒn mét lä hoa nhiÒu h¬n gi¸ tiÒn mét c¸i l­îc lµ .......... ®ångbãng baylä hoa25004700 Môn : Toán Bài: Tiền Việt NamCủng cố :Em đã được học những mệnh giá nào của tiền Việt Nam?Em đã được học những mệnh giá của tiền Việt Nam là 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng , 10000 đồng .Ngoài các mệnh giá trên em còn biết mệnh giá nào khác hơn không ?Ngoài các mệnh giá trên còn có 20000 đồng, 50000 đồng, 100000 đồng, 200000 đồng, 500000 đồng Môn : Toán Bài: Tiền Việt Nam Môn : Toán Bài: Tiền Việt NamDặn dò: Về nhà tập đổi các mệnh giá của tiền Việt Nam .Làm các bài tập trong vở bài tập trang 43, 44.* Chuẩn bị bài Luyện tập .Chào tạm biệt

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_2_tuan_31_tien_viet_nam.ppt
Giáo án liên quan