Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 67: Bảng trừ - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Minh

Đọc bảng trừ 11, 12, 13

11 – 2 = 9

11 – 3 = 8

11 – 4 = 7

11 – 5 = 6

11 – 6 = 5

11 – 7 = 4

11 – 8 = 3

11 – 9 = 2

12 – 3 = 9

12 – 4 = 8

12 – 5 = 7

12 – 6 = 6

12 – 7 = 5

12 – 8 = 4

12 – 9 = 3

13 – 4 = 9

13 – 5 = 8

13 – 6 = 7

13 – 7 = 6

13 – 8 = 5

2. Tính :

5 + 6 – 8 =

9 + 8 – 9 =

8 + 4 – 5 =

6 + 9 – 8 =

 

ppt13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 07/09/2021 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 67: Bảng trừ - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN - LỚP 2BBẢNG TRỪ Trường tiểu học Ái Mộ AGiáo viên: Nguyễn Thị MinhÔn bài cũĐọc bảng trừ 11, 12, 1311 – 2 = 11 – 3 = 11 – 4 = 11 – 5 =11 – 6 =11 – 7 =11 – 8 = 11 – 9 =12 – 3 = 12 – 4 =12 – 5 =12 – 6 =12 – 7 =12 – 8 =12 – 9 =13 – 4 =13 – 5 =13 – 6 =13 – 7 =13 – 8 =13 – 9 =14 – 5 = 14 – 6 =14 – 7 =14 – 8 = 14 – 9 =15 – 6 =15 – 7 =15 – 8 = 15 – 9 =16 – 7 =16 – 8 =16 – 9 = 17 – 8 = 17 – 9 =18 – 9 = 1. Tính nhẩm : Trò chơi : Tiếp sức9876543 8 765 43212 – 3 = 12 – 4 = 12 – 5 = 12 – 6 = 12 – 7 = 12 – 8 = 12 – 9 = 11 – 2 = 11 – 3 = 11 – 4 = 11 – 5 =11 – 6 =11 – 7 =11 – 8 = 11 – 9 =9Trò chơi : Ai mà tài thế13 – 4 = 13 – 5 = 13 – 6 = 13 – 7 = 13 – 8 = 13 – 9 = 98765411 – 2 = 9 11 – 3 = 811 – 4 = 711 – 5 = 611 – 6 = 511 – 7 = 411 – 8 = 311 – 9 = 212 – 3 = 912 – 4 = 812 – 5 = 7 12 – 6 = 6 12 – 7 = 512 – 8 = 4 12 – 9 = 313 – 4 = 913 – 5 = 8 13 – 6 = 713 – 7 = 613 – 8 = 513 – 9 = 414 – 5 =14 – 6 = 14 – 7 =14 – 8 =14 – 9 =15 – 6 = 15 – 7 =15 – 8 =15 – 9 =17 – 8 =17 – 9 = 18 – 9 =16 – 7 =16 – 8 = 16 – 9 =17 – 8 =17 – 9 =18 – 9 =98916 – 7 =16 – 8 =16 – 9 =98715 – 6 =15 – 7 =15 – 8 =15 – 9 =987614 – 5 =14 – 6 =14 – 7 =14 – 8 =14 – 9 =98765Trò chơi :AI THÔNG MINH11 – 2 = 9 11 – 3 = 8 11 – 4 = 711 – 5 = 6 11 – 6 = 511 – 7 = 411 – 8 = 311 – 9 = 2BẢNG TRỪ12 – 3 = 9 12 – 4 = 812 – 5 = 7 12 – 6 = 612 – 7 = 512 – 8 = 412 – 9 = 313 – 4 = 913 – 5 = 8 13 – 6 = 713 – 7 = 613 – 8 = 513 – 9 = 414 – 5 = 9 14 – 6 = 814 – 7 = 714 – 8 = 614 – 9 = 515 – 6 = 915 – 7 = 815 – 8 = 715 – 9 = 616 – 7 = 916 – 8 = 816 – 9 = 717 – 8 = 917 – 9 = 818 – 9 = 92. Tính :5 + 6 – 8 = 3 8 + 4 – 5 = 7 9 + 8 – 9 = 8 6 + 9 – 8 = 7 3. Vẽ hình theo mẫuMẫu686 404221TRÒ CHƠI:ĐI TÌM ẨN SỐ11 – 6 = ?5? – 7 = 81516 – 8 = ?814 – ? = 59 ? – 9 = 312Củng cố - Dặn dò : * Học thuộc lòng bảng trừ .* Xem trước bài

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_67_bang_tru_nam_hoc_2017_2018_nguye.ppt