Bài giảng Toán Lớp 2 - Tiết 94: Bảng nhân 2 - Trường Tiểu học Ái Mộ A

 2 được lấy 1 lần ta viết :

2 x 1 = 2

2 được lấy 2 lần ta có:

 2 x 2 = 2 + 2 = 4

 Vậy: 2 x 2 = 4

2 được lấy 3 lần ta có:

 2 x 3 = 2 +2 +2 =6

Vậy : 2 x 3 = 6

Hoạt động 2: Thực hành

Bài 1: Tính nhẩm

2 x 2 =
2 x 4 =
2 x 6 =

2 x 8 =
2 x 10 =
2 x 1 =

2 x 7 =
2 x 5 =
2 x 9 =
2 x 3 =

Bài 2: Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân ?

Số chân của 6 con gà là:

 2 x 6 = 12 (chân)

 Đáp số : 12 (chân)

 

ppt18 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 07/09/2021 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Tiết 94: Bảng nhân 2 - Trường Tiểu học Ái Mộ A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giỏo ỏn điện tửTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A Mụn: Toỏn – Lớp 2 Tuần: 19. Tiết: 94Bảng nhõn 2BÀI CŨHóy nờu tờn gọi cỏc thành phần của phộp nhõn.Thừa sốTớch5x2=105Thừa sốThừa số2Thừa số2NHẬN XẫTBẢNG NHÂN 2Hoạt động 1: Lập bảng nhõn 2 2 được lấy 1 lần ta viết :2 x 1 = 22 được lấy 2 lần ta có: 2 x 2 = 2 + 2 = 4 Vậy: 2 x 2 = 4 2 được lấy 3 lần ta có: 2 x 3 = 2 +2 +2 =6 Vậy : 2 x 3 = 6 2x1=22x=42x=62x=82x=1023452x=62x=72x=82x=92x=101214161820 Bảng nhân 2 2x1=22x=42x=62x=82x=1023452x=62x=72x=82x=92x=101214161820Bảng nhân 2Hoạt động 2: Thực hànhBài 1: Tớnh nhẩm2 x 2 = 2 x 4 = 2 x 6 =2 x 8 = 2 x 10 = 2 x 1 =2 x 7 = 2 x 5 = 2 x 9 = 2 x 3 = 4 8 1216 20 214 10 18 6Số chân của 6 con gà là: 2 x 6 = 12 (chân) Đáp số : 12 (chân)Bài 2: Mỗi con gà cú 2 chõn. Hỏi 6 con gà cú bao nhiờu chõn ?Giải2146204181612810Bài 2: Đếm thờm 2 rồi viết số thớch hợp vào ụ trốngCỦNG CỐĐI TèM CÂU ĐÚNGMỗi đôi giày có 2 chiếc giày, hỏi 2 đôi giày có bao nhiêu chiếc giày?2. 4 chiếc giày1. 2 chiếc giày4. 8 chiếc giày3. 6 chiếc giày2. 4 chiếc giày? Chiếc giày2. 8 ly kem1. 4 ly kem4. 10 ly kem3. 6 ly kem ? ly kem3. 6 ly kem2. 8 chân1. 6 chân4. 10 chân3. 12 chânMỗi con chim có 2 chân , hỏi 5 con chim có bao nhiêu chân ? ?Chân 4. 10 chânDặn dũHọc thuộc bảng nhõn 2Chuẩn bị : Luyện tập

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tiet_94_bang_nhan_2_truong_tieu_hoc_ai.ppt