Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 16: Ngày, giờ - Trường Tiểu học Ái Mộ B

*Một ngày có 24 giờ.

* 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.

SÁNG 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.

TRƯA 11 giờ trưa, 12 giờ trưa

CHIỀU 1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ).

TỐI 7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ)

ĐÊM 10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ).

 Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 09/09/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 16: Ngày, giờ - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học ÁI MỘ BNhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo Toán: NGÀY, GIỜHiện bây giờ là ban ngày hay ban đêm?Một ngày bao giờ cũng có ngày và đêm. Để phân biệt ngày, đêm chúng ta dựa vào đâu?Lúc 5 giờ sáng em đang làm gì?Lúc 11 giờ trưa em làm gì?Lúc 2 giờ chiều em đang làm gì?Lúc 8 giờ tối em làm gì?Lúc 12 giờ đêm em là gì?Ban ngày.Mặt trời.Em đang ngủ.Em ăn cơm.Em đang học.Em đang xem tivi.Em đang ngủ.Toán: Ngày, giờ*Một ngày có 24 giờ.121187109654321 * 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.Toán: Ngày, giờ*Một ngày có 24 giờ. * 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.SÁNG1 giờ sáng,2 giờ sáng,3 giờ sáng,4 giờ sáng,5 giờ sáng,6 giờ sáng,7 giờ sáng,8 giờ sáng,9 giờ sáng,10 giờ sáng.TRƯA11 giờ trưa,12 giờ trưa.121187109654321Toán: Ngày, giờ*Một ngày có 24 giờ. * 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.1 giờ sáng,2 giờ sáng,3 giờ sáng,4 giờ sáng,5 giờ sáng,6 giờ sáng,7 giờ sáng,8 giờ sáng,9 giờ sáng,10 giờ sáng.TRƯA11 giờ trưa,12 giờ trưa.121187109654321CHIỀU1 giờ chiều (13 giờ),2 giờ chiều (14 giờ),3 giờ chiều (15 giờ),4 giờ chiều (16 giờ),SÁNG5 giờ chiều (17 giờ),6 giờ chiều (18 giờ), TỐI7 giờ tối (19 giờ),8 giờ tối (20 giờ),9 giờ tối (21 giờ)ĐÊM10 giờ đêm (22 giờ),11 giờ đêm (23 giờ),12 giờ đêm (24 giờ),*Một ngày có 24 giờ. * 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.SÁNG1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.TRƯA11 giờ trưa, 12 giờ trưa.CHIỀU1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ). TỐI7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ)ĐÊM10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ). Toán: Ngày, giờEm tập thể dục lúc.. giờ sáng.6 121187109654321Mẹ đi làm về lúc.. giờ trưa.12 121187109654321Em chơi bóng lúc.. giờ chiều.5Bài 1:Số? 121187109654321*Một ngày có 24 giờ. * 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.SÁNG1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.TRƯA11 giờ trưa, 12 giờ trưa.CHIỀU1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ). TỐI7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ)ĐÊM10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ).Toán: Ngày, giờ 121187109654321Lúc . giờ tối em xem phim truyền hình.7Bài 1:Số? 121187109654321Lúc . giờ đêm em đang ngủ10*Một ngày có 24 giờ. * 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.SÁNG1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.TRƯA11 giờ trưa, 12 giờ trưa.CHIỀU1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ). TỐI7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ)ĐÊM10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ). Toán: Ngày, giờ 1 2 3Trò choi bí mậtToán: Ngày, giờ Toán: Ngày, giờ Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh? 121187109654321A 121187109654321 121187109654321BC Toán: Ngày, giờ Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh? 121187109654321A 121187109654321 121187109654321BC Toán: Ngày, giờ Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh? 121187109654321A 121187109654321 121187109654321BCHết giờ12345678910Thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2012 *Một ngày có 24 giờ. * 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.SÁNG1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.TRƯA11 giờ trưa, 12 giờ trưa.CHIỀU1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ). TỐI7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ)ĐÊM10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ). Toán: Ngày, giờChúc quý thầy cô và các em khỏe Toán: NGày, giờ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tuan_16_ngay_gio_truong_tieu_hoc_ai_mo.ppt
Giáo án liên quan