Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 29: Mét - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Mét là đơn vị đo độ dài. Mét viết tắt là m

17m + 6m = 15m – 6m =
8m + 30m = 38m – 24m=
47m +18m = 74m – 59m=

3. Cây dừa cao 8m, cây thông cao hơn cây dừa 5m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét?

Bài giải:
Cây thông cao số mét là:
8 + 5 = 13 (m)
Đáp số: 13m

4. Viết cm hoặc m vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Cột cờ trong sân trường cao 10
b) Bút chì dài 19
c) Cây cau cao 6
d) Chú tư cao 165

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 09/09/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 29: Mét - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10cm = dm 1dm = cm 30cm = dm 3dm = cm110330ÔN BÀI CŨ:mÐt01dm2dm3dm4dm5dm6dm7dm8dm9dm10dm10cm20cm30cm40cm50cm60cm70cm80cm90cm100cm01mMét là đơn vị đo độ dài. Mét viết tắt là m 1m = dm 1m = cm10100 mÐt 1. Số? 1dm = cm cm = 1m 1m = cm dm = 1m1010010010 17m + 6m = 15m – 6m = 8m + 30m = 38m – 24m= 47m +18m = 74m – 59m=23m38m65m9m14m15m2. Tính:3. Cây dừa cao 8m, cây thông cao hơn cây dừa 5m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét?Tóm tắt:Cây dừa:Cây thông:8m5m?mBài giải: Cây thông cao số mét là: 8 + 5 = 13 (m) Đáp số: 13ma) Cột cờ trong sân trường cao 10 b) Bút chì dài 19 c) Cây cau cao 6 d) Chú tư cao 165 mcmmcm4. Viết cm hoặc m vào chỗ chấm cho thích hợp:Trò chơi: Mỗi bạn sẽ đưa ra 1 câu đố có liên quan đến bài học về mét để đố bạn, khi trả lời xong lại đố tiếp bạn khác. TruyÒn ®iÖngiê häc kÕt thócXin ch©n thµnh c¶m ¬n !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tuan_29_met_truong_tieu_hoc_ai_mo_b.ppt