Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 30: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - Trường Tiểu học Ái Mộ B

2.Khoanh vào đáp án đúng :

 May 5 bộ quần áo như nhau thì cần 15m vải. Hỏi may 1 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu mét vải ?

 A . 10m B . 20m C . 3m

Nhận xét :

 Nếu chữ số hàng chục hoặc hàng đơn vị là 0 thì không viết vào tổng

2. Viết các số 271, 978, 835, 509 theo mẫu :

3. Mỗi số 975, 731, 980, 505, 632, 842 được viết thành tổng nào ?

4. Xếp 4 hình tam giác thành hình cái thuyền

 

pptx8 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 09/09/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 30: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : TOÁNÔn bài cũ :1.Tính :13m + 15m = 5km x 2 =28 m10km2.Khoanh vào đáp án đúng : May 5 bộ quần áo như nhau thì cần 15m vải. Hỏi may 1 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu mét vải ? A . 10m B . 20m C . 3mCToán:Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị357gồm 3 trăm 5 chục 7 đơn vị357=300+50+7820gồm 8 trăm 2 chục 0 đơn vị820800 + 20 +=0703gồm 7 trăm 0 chục 3 đơn vị07 3700 + + 30=Ví dụ:400 + 50 + 2452=700 + 3800 + 20803=800 + 3Nhận xét : Nếu chữ số hàng chục hoặc hàng đơn vị là 0 thì không viết vào tổng3893893 trăm 8 chục 9 đơn vị389 = 300 + 80 + 92371643526582 trăm 3 chục 7 đơn vị1 trăm 6 chục 4 đơn vị3 trăm 5 chục 2 đơn vị6 trăm 5 chục 8 đơn vị237 = 200 + 30 + 7164 = 100 + 60 + 4352 = 300 + 50 + 2658 = 600 + 50 + 81. Viết (theo mẫu) :Toán:Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị2. Viết các số 271, 978, 835, 509 theo mẫu :vbt271=200701++978 =835 =509 =Toán:Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị900 + 70 + 8800 + 30 + 5500 + 93. Mỗi số 975, 731, 980, 505, 632, 842 được viết thành tổng nào ?600 + 30 + 2900 + 70 + 5800 + 40 + 2500 + 5700 + 30 + 1900 + 80 975632842731980505TRÒ CHƠI: ĐỐ BẠNToán:Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị3Xếp 4 hình tam giác thành hình cái thuyềnDặn dò:Chuẩn bị:Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000Ôn lại cách đọc, viết, phân tích số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_tuan_30_viet_so_thanh_tong_cac_tram_chu.pptx
Giáo án liên quan