Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 31: Tiền Việt Nam - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Thảo luận nhóm đôi.

* Nêu giá trị của các tờ giấy bạc ?

* Nêu màu sắc của các tờ giấy bạc ?

* So sánh sự giống và khác nhau của các tờ giấy bạc ?

*Giống nhau : Mặt trước đều có ảnh Bác Hồ, có dòng chữ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , có hình quốc huy nước Việt Nam , có số mệnh giá của tờ bạc , có số sêri . Mặt sau có dòng chữ Ngân hàng nhà nước Việt Nam .

*Khác nhau : Mặt sau

 -Tờ một trăm đồng có hình trang trại chăn nuôi .

 -Tờ hai trăm đồng có hình máy cày và cánh đồng lúa.

 -Tờ năm trăm đồng có hình đoàn tàu đánh cá ra khơi .

- Tờ một nghìn đồng có hình con voi và cánh rừng

Mặt sau

 -Tờ hai nghìn có hình nhà máy dệt sợi .

 -Tờ năm nghìn đồng có hình nhà máy thủy điện.

 -Tờ mười nghìn đồng có hình giàn khoan khai thác dầu khí .

Ngoài các loại tiền trên còn có các loại tiền sau :

 

ppt22 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 09/09/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Tuần 31: Tiền Việt Nam - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 2Trường tiểu học Áí Mộ BKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP MÔN TOÁNToánTiền Việt NamQuan sát các tờ giấy bạc và nêu nhận xét:ToánTiền Việt NamQuan sát các tờ giấy bạc và nêu nhận xét:ToánTiền Việt NamThảo luận nhóm đôi.* Nêu giá trị của các tờ giấy bạc ?* Nêu màu sắc của các tờ giấy bạc ?* So sánh sự giống và khác nhau của các tờ giấy bạc ?ToánToánTiền Việt Nam*Giống nhau : Mặt trước đều có ảnh Bác Hồ, có dòng chữ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , có hình quốc huy nước Việt Nam , có số mệnh giá của tờ bạc , có số sêri . Mặt sau có dòng chữ Ngân hàng nhà nước Việt Nam .ToánTiền Việt Nam*Khác nhau : Mặt sau -Tờ một trăm đồng có hình trang trại chăn nuôi . -Tờ hai trăm đồng có hình máy cày và cánh đồng lúa. -Tờ năm trăm đồng có hình đoàn tàu đánh cá ra khơi . - Tờ một nghìn đồng có hình con voi và cánh rừng*Khác nhau : Mặt sau -Tờ hai nghìn có hình nhà máy dệt sợi . -Tờ năm nghìn đồng có hình nhà máy thủy điện. -Tờ mười nghìn đồng có hình giàn khoan khai thác dầu khí . ToánTiền Việt NamToánTiền Việt NamNgoài các loại tiền trên còn có các loại tiền sau : ToánTiền Việt NamToánTiền Việt NamBài Tập 1: Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền ?a)Trong chú lợn trên có ?... đồng 6200ToánTiền Việt Nam Trong chú lợn trên có ...?... đồng b)8400ToánTiền Việt Nam2 ) Phải lấy các tờ bạc nào để được số tiền ở bên phải1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng 2000 đồng5000 đồng 5000 đồng 5000 đồng 5000 đồng 5000 đồng 10000 đồngb)a)ToánTiền Việt Nam2000 đồng 10000 đồng2 ) Phải lấy các tờ bạc nào để được số tiền ở bên phải2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng c)ToánTiền Việt NamXem tranh rồi trả lời câu hỏi sau :LƯỢC4000 đồng Lọ hoa8700 đồngTruyện5800 đồngBút chì1500 đồngBóng bay1000 đồngToánTiền Việt Nam3) Xem tranh và trả lời câu hỏi sau :Trong các đồ vật trên :Đồ vật có giá tiền ít nhất là : Đồ vật có giá tiền nhiều nhất là : b) Mua một quả bóng và một chiếc bút chì thì hết ? đồng .c) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là ?. đồng .bóng baylọ hoaToánTiền Việt Nam3) Xem tranh và trả lời câu hỏi sau :b) Mua một quả bóng và một chiếc bút chì thì hết ? đồng .Bút chì1500 đồngBóng bay1000 đồng2500ToánTiền Việt Nam3) Xem tranh và trả lời câu hỏi sau :c) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là ?. đồng .LƯỢC4000 đồng Lọ hoa8700 đồng4700ToánTiền Việt NamQua bài học hôm nay các em đã nhận biết được những tờ giấy bạc nào?Em sử dụng tiền để làm gì?Để tiết kiệm tiền em làm như thế nào?ToánTiền Việt Nam(Xem sách trang 130)Chúc các em học giỏiXin Chân thành cảm ơn các thầy côTrường tiểu học Ái Mộ B

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tuan_31_tien_viet_nam_truong_tieu_hoc_a.ppt