Bài kiểm tra 45' môn: Hình 6

II- ĐỀ

Phần I- Trắc nghiệm(3đ): Khoanh tròn đáp án đúng

Câu1 Khi nào

A. Khi tia 0x nằm giữa hai tia 0y và 0z

B. Khi tia 0z nằm giữa hai tia 0x và 0y

C. Khi tia 0y năm giữa hai tia 0x và 0z

D. Cả A, B, C.

Câu2 Cho AB = 4 cm. Đường tròn (A; 3cm) cắt đoạn thẳng AB tại K. Khi đó độ dài đoạn thẳng BK là:

A. 1cm B. 2,5cm C. 2cm D. 3,5cm

Câu3 Tia 0z là phân giác của góc x0y nếu:

A. Tia 0x nằm giữa hai tia 0x và 0y

B.

C.

D.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 06/11/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 45' môn: Hình 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra 45’ Môn: Hình 6 Ma trận Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL 1. Góc, số đo góc,khi nào <x0y+<y0z =< x0z 1 0,5 1 1 1 1,5 3 3 1. Vẽ góc cho biết số đo, tia pân giác của 1 góc 1 0,5 1 1 1 0,5 1 2,5 4 4,5 Đường tròn, tam giác 2 1 1 0,5 1 1 4 2,5 Tổng 3 1,5 5 4 3 4,5 11 10 II- Đề Phần I- Trắc nghiệm(3đ): Khoanh tròn đáp án đúng Câu1 Khi nào <x0y + <y0z = < x0z? Khi tia 0x nằm giữa hai tia 0y và 0z Khi tia 0z nằm giữa hai tia 0x và 0y Khi tia 0y năm giữa hai tia 0x và 0z Cả A, B, C. Câu2 Cho AB = 4 cm. Đường tròn (A; 3cm) cắt đoạn thẳng AB tại K. Khi đó độ dài đoạn thẳng BK là: A. 1cm B. 2,5cm C. 2cm D. 3,5cm Câu3 Tia 0z là phân giác của góc x0y nếu: Tia 0x nằm giữa hai tia 0x và 0y <x0z = <z0y <x0z + <z0y = <x0y và <x0z = <z0y <x0z = <x0y : 2 Câu4 cho góc x0y = 800 và 0z là tia phân giác của góc x0y. Khi đó một góc phụ với góc x0z sẽ có số đo là: A. 400 B. 1400 C. 500 D. 900 Câu5 Khẳng định nào sau đây là sai? Nếu tia 0z là tia phân giác của góc x0y thì < x0z = <y0z = < x0y : 2 Nếu hai góc có số đo bằng nhau thì chúng bằng nhau Hai góc kề bù là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau. Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA. Câu6 Điền vào chỗ trống trong các câu sau để được khẳng định đúng Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là. Nếu tia 0b nằm giữa hai tia 0a và 0c thì .. Phần II- Tự luận(7đ) Bài1(2đ). Vẽ 2 góc x0z và góc z0y kề bù biết góc x0z = 1200. Tính góc y0z? Bài2(3đ). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia 0x, vẽ tia 0t và 0y sao cho <x0t = 300,< x0y = 600. Tia 0t có nằm giữa hai tia 0x và 0y không ? tại sao? So sánh < t0y và <x0t? Tia 0t có là phân giác của <x0y không? Tại sao?. Bài3(2đ). Vẽ 1 tam giác ABC biết BC = 5cm, AB =4cm, AC = 3cm(Nêu rõ cách vẽ). Đáp án Phần I – Trắc nghiệm: mỗi ý đúng được 0,5 đ Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C A C C D A. góc tù B. <a0b + <b0c = < a0c Phần II- Tự luận Bài1

File đính kèm:

  • dochinh 6.doc
Giáo án liên quan