Bài kiểm tra số 2: Vật lý 8 thời gian: 45 phút

Ề RA: ( Đề chẵn)

Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi đáp án đúng:

1)Trong các vật sau đây, vât nào không có thế năng:

A. Lò xo bị ép ngay trên mặt đất

B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất

C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất

D. Viên đạn đang bay

2)Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên, đại lượng nào sau đây tăng lên:

A. Nhiệt độ của vật.

B. Trọng lượng của vật

C. Cả khối lượng và trọng lượng

D. Khối lượng của vật

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra số 2: Vật lý 8 thời gian: 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra: vật lý thời gian: 45 phút Họ và tên:................................................................ lớp:................ Điểm Lời phê của cô giáo Đề ra: ( đề chẵn) Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi đáp án đúng: 1)Trong các vật sau đây, vât nào không có thế năng: Lò xo bị ép ngay trên mặt đất Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất Hòn bi đang lăn trên mặt đất Viên đạn đang bay 2)Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên, đại lượng nào sau đây tăng lên: Nhiệt độ của vật. Trọng lượng của vật Cả khối lượng và trọng lượng Khối lượng của vật Phần II. Ghép số thứ tự đứng trước cụm từ bên trái với chữ cái đứng trước cụm từ bên phải để được câu đúng. 1. Công suất 2.Động năng và thế năng 3.Cơ năng phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi của vật 4.Sử dụng máy cơ đơn giản được lợi bao nhiêu lần về lực thì 5.Vật được ném lên A. vật vừa có động năng vừa có thế năng. B. gọi là thế năng. C. đặc trưng cho tốc độ thực hiện công. D. là hai dạng của cơ năng. E. gọi là thế năng đàn hồi. F. thiệt bấy nhiê lần về đường đi Phần III: Tìm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau: Động năng và thế năng là hai dạng của................................Cơ năng của vật có được do chuyển động gọi là .............................Cơ năng của vật có được do vật ở một vị trí cao hơn so với vật được chọn là mốc gọi là............................................... Trong quá trình cơ học động năng và thế năng có thể chuyển hoá lẫn nhau nhưng cơ năng được ......................................... Các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là ..........................................Giữa chúng có.....................................và chúng chuyển động ............................................Nhiệt độ của vật càng...................... thì các chuyển động này càng.............................................. Phần IV. Giải thích hiện tượng và giải bài tập 1. Tại sao khi mở lọ nước hoa trong lớp thì cả lớp đều ngữi thấy mùi nước hoa? 2. Nung nóng một miếng Đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng Đồng và của cốc nước thay đổi như thế nào? Đó là thực hiện công hay truyền nhiệt? 3. Một cần trục nâng một vật có khối lượng 600kg lên độ cao 4m trong thời gian 12s. Tính công suất của cần trục. Bài kiểm tra: vật lý thời gian: 45 phút Họ và tên:................................................................ lớp:................ Điểm Lời phê của cô giáo Đề ra: ( đề lẽ) Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi đáp án đúng: 1)Trong các vật sau đây, vât nào không có thế năng: Viên đạn đang bay B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất D. Lò xo bị ép ngay trên mặt đất 2)Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên, đại lượng nào sau đây tăng lên: Khối lượng của vật Trọng lượng của vật Cả khối lượng và trọng lượng Nhiệt độ của vật. Phần II. Ghép số thứ tự đứng trước cụm từ bên trái với chữ cái đứng trước cụm từ bên phải để được câu đúng. 1. .Động năng và thế năng 2 Sử dụng máy cơ đơn giản được lợi bao nhiêu lần về lực thì 3. Công suất 4. Vật được ném lên 5. Cơ năng phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi của vật A. vật vừa có động năng vừa có thế năng. B. gọi là thế năng. C. đặc trưng cho tốc độ thực hiện công. D. là hai dạng của cơ năng. E. gọi là thế năng đàn hồi. F. thiệt bấy nhiê lần về đường đi Phần III: Tìm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau: a) Động năng và thế năng là hai dạng của................................Cơ năng của vật có được do chuyển động gọi là .............................Cơ năng của vật có được do vật ở một vị trí cao hơn so với vật được chọn là mốc gọi là............................................... b) Trong quá trình cơ học động năng và thế năng có thể chuyển hoá lẫn nhau nhưng cơ năng được ......................................... Các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là ..........................................Giữa chúng có.................................và chúng chuyển động .........................................Nhiệt độ của vật càng................thì các chuyển động này càng.............................................. Phần IV. Giải thích hiện tượng và giải bài tập 1. Tại sao khi mở lọ nước hoa trong lớp thì cả lớp đều ngữi thấy mùi nước hoa? 2. Nung nóng một miếng Đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng Đồng và của cốc nước thay đổi như thế nào? Đó là thực hiện công hay truyền nhiệt? 3. Một cần trục nâng một vật có khối lượng 600kg lên độ cao 4m trong thời gian 12s. Tính công suất của cần trục.

File đính kèm:

  • docKiem tra 1 tiet bai so 2.doc
Giáo án liên quan