Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 11: Bài tập

 I> Mục tiêu: HS

 1/ Kiến thức:

 - Viết và hiểu được các công thức về RTD,CĐTĐèu và CT cộng vận tốc

 2/ Kỹ năng:

 - Giải được các BT ở SGK và SBT về RTD,CĐTĐèu và CT cộng vận tốc

 ở các dạng khác nhau.

 II> Tiến trình dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 11: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 11: BÀI TẬP I> Mục tiêu: HS 1/ Kiến thức: - Viết và hiểu được các công thức về RTD,CĐTĐèu và CT cộng vận tốc 2/ Kỹ năng: - Giải được các BT ở SGK và SBT về RTD,CĐTĐèu và CT cộng vận tốc ở các dạng khác nhau. II> Tiến trình dạy học: HĐ HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ HĐ1 8 phút HĐ2 32 ph HĐ3 5ph * Kiểm tra bài cũ: a. Viết các công thức về a, v, s của RTD và nêu tên và dấu của các đại lượng trong công thức đó ? b. Vi ết caùc coâng thöùc: toác ñoä daøi, toác ñoä goùc, T,f, gia toác höôùng taâm c. Công thức liên hệ giữa v, ,f, T, r của CĐTĐ đều và nêu tên và dấu của các đại lượng trong công thức đó? d. Coâng thöùc coäng vaän toác, neâu teân caùc ñaïi löôïng trong coâng thöùc? Hướng dẫn HS làm các BT ở SGK 8, 11, 12 trang 27 8, 9, 10, 11, 12, 13 / 34 4, 5, 6/ 38 BTVN: - Các bài còn lại ở SGK - Các bài sau ở SBT: 4.1 à 4.12/18-19 5.1 à 5.14/ 21-22 6.1 à 6.8/ 24-25 4 hs lên bảng làm các câu hỏi 1a, b, c, d. HS còn lại theo dõi trên bảng nhận xét -Một số hs lên bảng làm BT - HS còn lại ở lớp tự làm bt Và theo dõi trên bảng để nhận xét. - Ghi các BT đã sửa vào vở

File đính kèm:

  • docTiet 11.doc