Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 51, 52: Phương trình trạng thái khí lí tưởng

 I/MỤC TIÊU:

 a/Kiến thức:

-Từ các hệ thức của định luật Bôilơ-Mariốt và định luật Sác-lơ xây dựng ủửợc phửơng trình Cla-pê-rôn

-Từ phương trình Cla-pê-rôn viết được hệ thức đặc trửng cho các đẳng quá trình

-Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp

-Viết được biểu thức định luật Gay-luy xắc

-Nhận dạng đường đẳng áp trong các hệ tọa độ (P,T) và (p,t)

-Hiểu ý nghĩa vật lí “ độ không tuyệt đối”

 b.Kỹ năng:

-Vận dụng các phương trình để giải các bài tập ra trong bài và bài tập tương tự

-Nhận biết và vẽ các dạng đồ thị biểu diễn các quá trình

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 51, 52: Phương trình trạng thái khí lí tưởng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 51-52: phương trình trạng thái khí lí tưởng I/Mục tiêu: a/Kiến thức: -Từ các hệ thức của định luật Bôilơ-Mariốt và định luật Sác-lơ xây dựng ủửợc phửơng trình Cla-pê-rôn -Từ phương trình Cla-pê-rôn viết được hệ thức đặc trửng cho các đẳng quá trình -Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp -Viết được biểu thức định luật Gay-luy xắc -Nhận dạng đường đẳng áp trong các hệ tọa độ (P,T) và (p,t) -Hiểu ý nghĩa vật lí “ độ không tuyệt đối” b.Kỹ năng: -Vận dụng các phương trình để giải các bài tập ra trong bài và bài tập tương tự -Nhận biết và vẽ các dạng đồ thị biểu diễn các quá trình -Rèn luyện kỹ năng chuyển đổi các quá trình từ hệ tọa độ này sang hệ tọa độ khác II.Chuẩn bị: 1/Giáo viên: +6 chậu thủy tinh+nước nóng +6 đũa thủy tinh +Phân 6 nhóm học sinh 2/Học sinh: +Ôn tập kiến thức bài 29,30 đã học +Mỗi nhóm 1 quả bóng bàn bị xẹp T. gian (phỳt) Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh (HS) Kiến thức cơ bản HĐ1 10ph a/Định nghĩa quá trình đẳng nhiệt? b/Viết biểu thức định luật Bôi-lơ-Mariốt? c/Vẽ đường đẳng nhiệt trong (p, V)? (từ 1à1’) d/ ĐN khí lí tưởng ? - Trả lời CH1a - Trả lời CH1b - Trả lời CH1c - Trả lời CH1d T. gian (phỳt) Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh (HS) Kiến thức cơ bản HĐ2 5ph HĐ3 20ph HĐ4 10ph a/Hướng dẫn học sinh nhận biết khí thực b/ Phân biệt khí thực và khí lí tưởng ? a/-Hướng dẫn học sinh làm bài thí nghiệm theo nhóm và yêu cầu nhận xét b/Quá trình (1’) -> 2 là quá trình gì và viết biểu thức của quá trình đó? c/ Từ đồ thị viết biểu thức liên hệ từ 1à 1’? d/Vẽ tiếp quá trình (1’) -> 2 e/ Từ biểu thức viết ở b và c hãy viết biểu thức liên hệ giữa 1 và 2? -Hướng dẫn học sinh làm bài ví dụ/164 -Củng cố dặn dò - Trả lời CH2a - Trả lời CH2b - Trả lời CH3a - Trả lời CH3b - Trả lời CH3c - Trả lời CH3d - Trả lời CH3e I-Khí thực và khí lí tưởng: -Khái niệm khí thực -Phân biệt khí thực và khí lí tưởng II-Phương trình trạng thái của khí tưởng: -Khối khí xác định chuyển từ trạng thái 1(p1, V1 ,T1) sang trạng thái (p2, V2 ,T2) qua trạng thái trung gian 1’(p’, V2 ,T1) Phương trình Cla-Pê-rôn: hằng số III-Ví dụ: Trạng thái1 Trạng thái 2 P1 = 105pa T2= 312K V1= 100cm3 V2= 30cm3 T1 = 273+27= 300K à P2 =? Giải => P2 = 5,2. 105Pa Tiết 2: T. gian (phỳt) Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh (HS) Kiến thức cơ bản HĐ1 5ph HĐ2 15ph a- Viết pt trạng thái khí lí tưởng? b- Từ pt trạng thái suy ra pt đẳng tích, đẳng nhiệt? a-Hớng dẫn học định nghĩa quá trình đẳng áp b-Từ phửơng trình trạng thái cho học sinh rút ra biểu thức của quá trình đẳng áp c-Gợi ý học sinh phát biểu định luật lieõn heọ giửừa V vaứ T khi p khoõng ủoồi. d-Hướng dẫn học định nghĩa đường đẳng áp e-Từ biểu thức của định luật giáo viên dẫn dắt học sinh nhận xét sự phụ thuộc của V theo T khi p không đổi, từ đó yêu cầu học sinh vẽ đồ thị f-Phát vấn học sinh giải thích đồ thị ( p1 < p2 ) - Trả lời CH1a - Trả lời CH1b - Trả lời CH2a - Trả lời CH2b - Trả lời CH2c Trả lời CH2d Trả lời CH2e - Trả lời CH2f III-:Quaự trỡnh ủaỳng aựp 1/Định nghĩa: (SKG) 2/Liên hệ giữa thể tích & nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp. -Biểu thức: hằng số -Phát biểu: (SGK) 3/Đờng đẳng áp: -Định nghĩa: SGK -Vẽ đồ thị T. gian (phỳt) Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh (HS) Kiến thức cơ bản HĐ3 10ph HĐ4 15ph a-Yêu cầu học sinh vẽ lại đồ thị quá trình đẳng tích trên (P,T) b-Yêu cầu học sinh nhận xét P, V khi T=O -Giới thiệu nhiệt giai kenvin a-Yêu cầu học sinh làm bài tập 4 SGK/165 b-Yêu cầu học sinh chuyển sang hệ tọa độ (p, T) (V, T) đối với nhóm khá c-Từ đồ thị kiểm tra bài cũ, yêu cầu học sinh thiết lập phơng trình trạng thái khí lí tưởng Dặn dò: Giáo viên: Dặn dò hoc sinh xem lại bài và làm bài tập 7,8/166 SGK -Yêu cầu học sinh đọc thêm mục em có biết? -Yêu cầu hoc sinh tự ôn tập chương chất khí - Trả lời CH3a - Trả lời CH3b - Trả lời CH4a - Trả lời CH4b - Trả lời CH4c IV-“Độ không tuyệt đối” 1/Định nghĩa: 2/Yựnghĩa vật lý: -Khi T=O Thì P=O, V=O => không thực hiện được trên thực tế -Nhiệt giai Kenvin T = t + 273 (K) (0C) * Chú ý: - T luôn dương -Trong nhiệt giai Kenvin tăng 1 độ thì trong nhiệt giai Xen- xi - út cũng tăng 1 độ

File đính kèm:

  • docTiet 51-52.doc