Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - TrườngTHPT Hoà Vang - Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

 - Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp, viết được biểu thức liên hệ giũa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp và nhận được dạng đường đẳng áp trong hệ tọa độ (p, T) và (p, t).

 - Hiểu được ý nghĩa vật lí của “ không độ tuyệt đối”.

 2. Kỉ năng:

 - Từ các phương trình của định luật Bôilơ - Mariốt và định luật Sáclơ xây dựng được phương trình Cla-pê-rôn và biểu thức của phương trình này viết được biểu thức đặc trung cho các đẳng quá trình.

 - Vận dụng được phương trình Cla-pê-rôn để giải được các bài tập ra trong bài và bài tập tương tự.

II. Chuẩn bị

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - TrườngTHPT Hoà Vang - Phương trình trạng thái của khí lí tưởng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TrườngTHPT Hoà Vang GV: Lờ Tài Trớ Ngày soạn: 11 - 2 - 2009. Tiết 50,51 phương trình trạng thái của khí lí tưởng I. Mục tiêu 1. Kiến thức : - Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp, viết được biểu thức liên hệ giũa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp và nhận được dạng đường đẳng áp trong hệ tọa độ (p, T) và (p, t). - Hiểu được ý nghĩa vật lí của “ không độ tuyệt đối”. 2. Kỉ năng: - Từ các phương trình của định luật Bôilơ - Mariốt và định luật Sáclơ xây dựng được phương trình Cla-pê-rôn và biểu thức của phương trình này viết được biểu thức đặc trung cho các đẳng quá trình. - Vận dụng được phương trình Cla-pê-rôn để giải được các bài tập ra trong bài và bài tập tương tự. II. Chuẩn bị  1. Giáo viên : - Tranh, sơ đồ mô tả sự biến đổi trạng thái. 2. Học sinh: - Ôn lại các bài 29 và 30. III. Tiến trình dạy học  1. ổn định lớp: 2. Nội dung bài dạy: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Câu hỏi 1: Phát biểu và viết hệ thức định luật Bôi lơ - Mariốt. Câu hỏi 2: Phát biểu và viết hệ thức định luật Sáclơ. Hoạt động 2: Nhận biết khí thực và khí lí tưởng. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa khí lí tưởng. - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: CH1 : Nêu định nghĩa thứ hai của khí lí tưởng. CH2 : Khí thực là gì? CH3: Điều kiện để có thể xem khí thực là khí lí tưởng? I – khí thực và khí lí tưởng - Khí lí tưởng: là chất khí tuân theo các định luật về chất khí. - Khí thực: là chất khí gần đúng với các định luật về chất khí. - ở nhiệt độ và áp suất không lớn lắm, khí thực có thể xem là khí lí tưởng.I – khí Hoạt động 3: Xây dựng phương trình trạng thái của khí lí tưởng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: CH4 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng là gì? - Nêu và phân tích quá trình biến đổi trạng thái bất kì của một lượng khí xác định. - Yêu cầu HS xây dựng phương trình trạng thái của khí lí tưởng. + Trợ giúp: Xét thêm một trạng thái trung gian để có các đẳng quá trình đã học. - Giới thiệu về phương trình Cla-pê-rôn. II - phương trình trạng thái của khí lí tưởng - Phương trình trạng thái của khí lí tưởng: là phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa ba thông số trạng thái của một lượng khí xác định. Hoạt động 4: Vận dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Cho HS giải các bài tập 7,8/ 166 SGK. - Giải các bài tập 7,8/ 166 SGK. 3. Củng cố và hướng dẫn về nhà - Củng cố: Trả lời các câu hỏi 1; 2 và làm bài tập 6/ 166 SGK. - Hướng dẫn về nhà: Xem trước phần còn lại của bài. IV. đánh giá V. rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docTiet 50.51.phuong trinh trang thai khi li tuong.doc