Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - TrườngTHPT Hoà Vang - Tiết 48: Cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

 - Hiểu được các nội dung về cấu tạo chất đã học ở lớp 8.

 - Nêu được các nội dung cơ bản về thuyết động học phân tử chất khí.

 - Nêu được định nghĩa của khí lí tưởng.

 2. Kỉ năng:

 - Vận dụng được các đặc điểm về khoảng cách giữa các phân tử, về chuyển động phân tử, tương tác phân tử, để giải thích các đặc điểm về thể tích và hình dạng của vật chất ở thể khí, thể lỏng, thể rắn.

II. Chuẩn bị

 1. Giáo viên:

 - Các hình vẽ ở SGK

 2. Học sinh:

 - Ôn lại kiến thức đã học về cấu tạo chất ở THCS

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - TrườngTHPT Hoà Vang - Tiết 48: Cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TrườngTHPT Hoà Vang GV: Lờ Tài Trớ Ngày soạn: 8 - 2 - 2009. Phần hai Nhiệt học Chương V chất khí Tiết 48 cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí I. Mục tiêu 1. Kiến thức : - Hiểu được các nội dung về cấu tạo chất đã học ở lớp 8. - Nêu được các nội dung cơ bản về thuyết động học phân tử chất khí. - Nêu được định nghĩa của khí lí tưởng. 2. Kỉ năng: - Vận dụng được các đặc điểm về khoảng cách giữa các phân tử, về chuyển động phân tử, tương tác phân tử, để giải thích các đặc điểm về thể tích và hình dạng của vật chất ở thể khí, thể lỏng, thể rắn. II. Chuẩn bị  1. Giáo viên : - Các hình vẽ ở SGK 2. Học sinh: - Ôn lại kiến thức đã học về cấu tạo chất ở THCS. III. Tiến trình dạy học  1. ổn định lớp: 2. Nội dung bài dạy: Hoạt động 1: Ôn tập về cấu tạo chất HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS cầu HS xem mục 1 SGK. I. Cấu tạo chất 1. Những điều đã học về cấu tạo chất: SGKI. Hoạt động 2: Tìm hiểu lực tương tác phân tử. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Đặt vấn đề : Tại sao các vật vẫn giữ được hình dạng và kích thước dù các phân tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động. - Giới thiệu về lực tương tác phân tử. - Nêu và phân tích về lực hút và lực đẩy phân tử trên mô hình ở SGK. - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau : CH2 : Câu hỏi C1. CH3 : Câu hỏi C2. 2. Lực tương tác phân tử - Lực tương tác phân tử là lực hút và lực đẩy giữa các phân tử cấu tạo nên vật. - Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy mạnh hơn lực hút, khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực hút mạnh hơn lực đẩy. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất lớn (lớn hơn nhiều lần kích thước phân tử) thì lực tương tác giữa chúng coi như không đáng kể. I. Cấu tạo chất Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm của các trạng thái cấu tạo chất. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS nêu các đặc điểm của các trạng thái cấu tạo chất về: + Khoảng cách phân tử. + Tương tác phân tử. + Chuyển động phân tử. + Thể tích và hình dạng. 3. Các thể rắn, lỏng, khí - ở thể khí: các phân tử ở xa nhau (khoảng cách giữa các phân tử lớn gấp hàng chục lần kích thước của chúng) nên lực tương tác giữa các phân tử rất yếu, các phân tử chuyển động hoàn toàn hổn loạn. Do đó chất khí không có hình dạng và thể tích riêng, luôn chiến hình dạng, thể tích của bình chứa và có thể nén được dễ dàng. - ở thể rắn: các phân tử ở gần nhau (khoảng cách giữa các phân tử chỉ vào cỡ kích thước của chúng) nên lực tương tác giữa các phân tử rất mạnh giữ được các phân tử ở các vị trí cân bằng xác định, làm cho chúng có thể dao động xung quanh các vị trí này. Do đó chất rắn có hình dạng và thể tích riêng xác định và không thể nén được. - ở thể lỏng (thể trung gian giữa thể khí và thể rắn): lực tương tác giữa các phân tử lớn hơn ở thể khí nhưng nhỏ hơn ở thể rắn, nên các phân tử dao động xung quanh các vị trí cân bằng có thể di chuyển được. Do đó chất lỏng không có hình dạng riêng, luôn chiếm hình dạng của bình chứa nhưng có thể tích riêng xác định và không thể nén được.3. Các thể rắn, lỏng, khí Hoạt động 3: Tìm hiểu các nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS nêu các nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí. II. thuyết động học phân tử 1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí - Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. - Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao. - Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào thành bình gây ra áp suất lên thành bình.II. thuyết động học phân tử Hoạt động 4: Tìm hiểu khái niệm về khí lí tưởng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Nêu và phân tích khái niệm khí lí tưởng. 2. Khí lí tưởng - Định nghĩa: SGK.2. Khí lí tưởng 3. Củng cố và hướng dẫn về nhà - Củng cố: Cho HS trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở SGK. - Hướng dẫn về nhà: Xem trước bài “ Quá trình đẳng nhiệt- Định luật Bôi lơ- Mariốt” IV. đánh giá V. rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docTiet 47.cau tao chat.doc