Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (nâng cao) - TrườngTHPT Hoà Vang - Tiết 6: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết được phương trình chuyển động là công thức biểu diễn toạ độ của một chất điểm theo thời gian.

- Thiết lập được phương trình chuyển động từ công thức vận tốc bằng phép tính đại số và nhờ đồ thị vận tốc.

- Viết được các công thức liên hệ giữa độ dời, vận tốc và gia tốc.

- Vẽ được đồ thị CĐTBĐĐ và biết đồ thị của nó là một phần của đường parabol.

- Biết áp dụng các công thức toạ độ, vận tốc để giải các bài toán chuyển động của một chất điểm, của 2 chất điểm chuyển động cùng chiều hoặc ngược chiều.

2. Kỹ năng:

- Vẽ đồ thị của phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Giải bài toán về chuyển động

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (nâng cao) - TrườngTHPT Hoà Vang - Tiết 6: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • doctiet 6.phuong trinh cua chuyen dong thang BDD.doc