Bài soạn môn Vật lý lớp 10 - Tiết 32: Các dạng cân bằng, cân bằng của một vật có mặt chân đế

I/Mục tiêu:

Kiến thức :

- Phân biệt được ba dạng cân bằng.

- Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế.

Kỹ năng:

- Nhận biết được dạng cân bằng là bền hay không bền.

- Xác định được mặt chân đế của một vật đặt trên một mặt phẳng đỡ .

- Vận dụng được điều qkiện cân bằng của một vật có mặt chân đế.

- Biết cách làm tăng mức vững vàng của cân bằng.

II/Chuẩn bị:

 Giáo viên:

 - Chuẩn bị các thí nghiệm như hình 20.1 , 20.2 , 20.3 ,20.4 và 20.6 SGK .

Học sinh:

 -Ôn lại kiến thức về moment lực.

III/Tiến trình:

 Ổn định :

 Kiểm tra:Phát biểu quy tắc hợp lực song song cùng chiều?

 Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song?

 Bài mới :

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 - Tiết 32: Các dạng cân bằng, cân bằng của một vật có mặt chân đế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16 Tiết 32 Ngày soạn:20.12.06 Ngày dạy:21.12.06 Bài 20 : CÁC DẠNG CÂN BẰNG. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ I/Mục tiêu: Kiến thức : Phân biệt được ba dạng cân bằng. Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. ‚Kỹ năng: Nhận biết được dạng cân bằng là bền hay không bền. Xác định được mặt chân đế của một vật đặt trên một mặt phẳng đỡ . Vận dụng được điều qkiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. Biết cách làm tăng mức vững vàng của cân bằng. II/Chuẩn bị: Giáo viên: - Chuẩn bị các thí nghiệm như hình 20.1 , 20.2 , 20.3 ,20.4 và 20.6 SGK . ‚Học sinh: -Ôn lại kiến thức về moment lực. III/Tiến trình:  Ổn định : ‚ Kiểm tra:Phát biểu quy tắc hợp lực song song cùng chiều? Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song? ƒ Bài mới : Hoạt động 1:Tìm hiểu các dạng cân bằng. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi bảng Quan sát vật rắn được đặt ở các điều kiện khác nhau, rút ra đặc điểm cân bằng của mỗi vật trong mỗi trường hợp. -Bố trí các thí nghiệm hình 20.2 , 20.3 ,20.4 . Làm thí nghiệm cho học sinh quan sát. - Nêu và phân tích các dạng cân bằng. I/Các dạng cân bằng:: 1/ Cân bằng không bền :Khi vật bị kéo ra khỏi vị trí cân bằng , trọng lực của vật có xu hướng kéo nó ra xa vị trí cân bằng. Khi vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng thì không tự trở về vị trí đó nữa. 2/ Cân bằng bền: Khi vật bị kéo ra khỏi vị trí cân bằng , trọng lực của vật có xu hướng kéo nó trở về vị trí cân bằng. 3/ Cân bằng phiếm định: SGK Hoạt động 2: Xác định điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. - Trả lời câu C1. -Quan sát hình 20.6 , nhận xét về dạng cân bằng của mỗi vật. -Giới thiệu khái niệm mặt chân đế. - Hướng dẫn: Xét tác dụng của momen trọng lực. - Nêu và phân tích điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. - Lấy ví dụ về các vật có mặt chân đế khác nhau. II.Cân bằng của một vật có mặt chân đế. 1/Mặt chân đế là hình đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc . 2/ Điều kiện cân bằng :SGK Hoạt động 3: Tìm hiểu về mức vững vàng của cân bằng. Nhận xét về mức độ vững vàng của các vị trí cân bằng trong hình 20.6 Lấy cá ví dụ về cách làm tăng mức vững vàng của cân bằng. Gợi ý các yếu tố ảnh hưởng tới mức vững vàng của cân bằng. Nhận xét các Câu trả lời. 3/ Mức vững vàng của cân bằng được xác định bởi độ cao của trọng tâm và diện tích của mặt chân đế. Trọng tâm của vật càng cao và diện tích của mặt chân đế càng nhỏ thì mức vững vàng càng kém và ngược lại. Hoạt động 4: Giao nhiệm vụ về nhà. - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. - Câu hỏi và bài tập trang 110 SGK.

File đính kèm:

  • docTiet 32.doc