Bài soạn môn Vật lý lớp 9 - Tiết 17: Bài tập vận dụng định luật jun - len - Xơ

A. MỤC TIÊU :

1.Kiến thức :Vận dụng định luật Jun-lenxơ để giải bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện

2.Kĩ năng : giải được bài tập

3.Thái độ : yêu thích môn học

B CHUẨN BỊ

C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1 , ổn định lớp

2 , Kiểm tra bài cũ

3 , Bài mới

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 06/01/2017 | Lượt xem: 486 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 9 - Tiết 17: Bài tập vận dụng định luật jun - len - Xơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài _BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN_LEN-XƠ Ngày soạn : 5/11/2007 _ Tiết 17 Ngày Dạy : 7/11/2007 MỤC TIÊU : 1.Kiến thức :Vận dụng định luật Jun-lenxơ để giải bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện 2.Kĩ năng : giải được bài tập 3.Thái độ : yêu thích môn học B CHUẨN BỊ C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 , ổn định lớp 2 , Kiểm tra bài cũ 3 , Bài mới Hoạt động của trò Trợ giúp của giáo viên Hoạt động 1( phút ) kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới -Tập trung nghe nội dung yêu cầu của GV -Hai em lần lượt lên bản trả lời -Hs khác tập trung chú ý và nhận xét trả lời của bạn -Nghe nội dung GV đặt vấn đề -Có thể đề xuất phương án giải quyết vấn đề 1.Kiểm tra : HS1: HS2: 2. Giới thiệu bài mới : Hoạt động 2 ( phút ) Giải bài tập Mỗi hs tự lực giải các phần a,b,c . Cho biết R= 80 WDt I=2,5 A t= 1s V=1,5 l =1,5dm3 = 0,0015m3 t1=250C t2=1000C t‘=20 phút =1200s c= 4200J/kg.K D=1000kg/m3 t’’=3h.30ngày Gđ =700đ 1kWh a)P= ? b)H= ?% c)T= ? đ Bài giải a. Nhiệt lượng của bếp toả ra trong một giây Q= I2.R.t=2,52.80. 1=500J b)Nhiệt lượng của 1,5 lít nước thu vào để nhiệt độ của nước nóng lên từ 200C lên 1000C là nhiệt lượng có ích QNTV =mc(t2-t1) m=D.V=1000.0,0015= 1,5kg vậy QNTV=1,5.4200.(100-25) QNTV= 472500J Nhiệt lượng do bếp toả ra trong 20phút là nhiệt lượng toàn phần QBTR =I2.R.t‘ =2,52.80.1200 QBTR = 600 000J c. Công suất toả nhiệt của bếp làP=500W=0,5kW Bếp tiêu thụ điện năng trong một tháng là A=P.t‘’ = 0,5.90=45 kWh Tiền điện phải trả trong một tháng là : T=Gđ . A= 700.45 = 31500đ *nếu hs khó khăn thì đề nghị các em tham khảo gợi ý trong SGK . nếu vẫn còn khó khăn thì có thể gợi ý thêm cho cụ thể hơn như sau : - Viết công thức và tính nhiệt lượng mà bếp toả ra trong thời gian t=1s . -Viết công thức và tính nhiệt lượng Qi cần cung cấp để đun sôi nước đã cho (ø nhiệt lượng có ích .) - Nhiệt lượng Qtp mà bếp toả ra trong thời gian t=20phút .( Nhiệt lượng toàn phần ) - Từ đó tính hiệu suất : - Viết công thức và tính điện năng mà bếp tiêu thụ trong thời gian 30 ngày theo đơn vị kWh - Tiến hành tính tiền T phải trả cho lượng đi năng tiêu thụ trên . Hoạt động 3 ( phút ) Giải bài 2 Mỗi hs tự lực giải từng phần của bài tập : a,b,c . Cho biết Aám 220V-1000W U= 220V V=2l = 2dm3 = 0,002m3 t1=200C t2= 1000C H=90%=0,9 c=4200J/kg.K a)QTV =? b)Qtp=? c)t = ? Bài giải a. Nhiệt lượng 2lít nước thu vào để nhiệt độ của nước lên từ 200C lên 1000 C lànhiệt lượng có ích QTV = mc(t2 -t1) m= D.V =1000.0,002=2kg QTV = 2.4200(100-20)=672000J b)Nhiệt lượng toàn phần Theo phương trình cân bằng nhiệt nhiệt lượng toàn phần chính là nhiệt luợng của bếp toả ra QBĐ = Q=746667J c.Điện trở của ấm điện là vì bếp điện sử dụng đúng hiệu điện thế định mức của bếp , nên cường độ dòng điện chạy qua ấm là Thời gian đun sôi nước là *nếu hs khó khăn thì đề nghị các em tham khảo gợi ý trong SGK . nếu vẫn còn khó khăn thì có thể gợi ý thêm cho cụ thể như sau : -Viết công thức và tính nhiệt lượng Qi cần cung cấp để đun sôi nước đã cho (ø nhiệt lượng có ích .) - Viết công thức và tính nhiệt lượng toàn phần Qtp mà ấm điện toả ra theo hiệu suất H và Qi -Thông qua công suất định mức và hiệu điện thế định mức tính R của ấm điện . - Viết công thức và tính thời gian đun sôi nước theo Qtp và công suất của ấm Hoạt động 4 ( phút ) Giải bài 3 Mỗi hs tự lực giải từng phần của bài tập : a,b,c . Cho biết l=400m s=0,5mm2 =0,5.10-6m2 U=220V P=165W =0,165kW t=3.30=90h r=1,7.10-8 Ω m a)R=?b)I=?c)Q=? Bài giải a. Điện trở của đường dây là b Cường độ dòng điện khi sử dụng đúng công suất trên c .Nhiệt lượng toả ra trên đường dây Q=I2Rt=0,752.1,36.90.3600 =247860 J hay *nếu hs khó khăn thì đề nghị các em tham khảo gợi ý trong SGK . nếu vẫn còn khó khăn thì có thể gợi ý thêm cho cụ thể hơn như sau : -Viết công thức tính điện trở của đường dây dẫn theo chiều dài . tiết diện và điện trở suất . -Viết công thức tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn theo công suất và hiệu điện thế . -Viết công thức và tính nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn trong thời gian đã cho theo kWh . Hoạt động 5 ( phút ) Củng cố – dặn dò -Tiếp thu nội dung hướng dẫn của giáo viên -Ghi chép nội dung yêu cầu của giáo viên + Làm bài tập SBT trang + Xem trước bài 2 và chuẩn bị

File đính kèm:

  • docB17.DOC