Bài soạn môn Vật lý lớp 9 - Tiết 34: Từ trường cuả ống dây có dòng điện chạy qua

A. Mục tiêu :

1.Kiến thức :So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của thanh nam châm thẳng ; Vẽ được được sức từ biểu diễn từ trường cuả ống dây . Vận dụng qui tắc nắm bàn tay phải để xác dịnh chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua khi biết chiều dòng đện .

2.kĩ năng : Vẽ được được sức từ biểu diễn từ trường cuả ống dây. Vận dụng qui tắc nắm bàn tay phải để xác dịnh chiều đường sức từ của ống dây.

3.Thái độ :

B. Chuẩn bị :

1.Giáo viên : Cho mỗi nhóm hs : 1 tấm nhựa có luồn sẵn vòng dây của một ống dây dẫn ; 1nguồn điện 3 V hoặc 6 V ; Một ít mạt sắt ; 1 công tắc ;3 đoạn dây ; 1 bút dạ .

2.học sinh :

C.Hoạt động dạy học :

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 06/01/2017 | Lượt xem: 517 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 9 - Tiết 34: Từ trường cuả ống dây có dòng điện chạy qua, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn : TỪ TRƯỜNG CUẢ ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA Mục tiêu : 1.Kiến thức :So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của thanh nam châm thẳng ; Vẽ được được sức từ biểu diễn từ trường cuả ống dây . Vận dụng qui tắc nắm bàn tay phải để xác dịnh chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua khi biết chiều dòng đện . 2.kĩ năng : Vẽ được được sức từ biểu diễn từ trường cuả ống dây. Vận dụng qui tắc nắm bàn tay phải để xác dịnh chiều đường sức từ của ống dây. 3.Thái độ : Chuẩn bị : 1.Giáo viên : Cho mỗi nhóm hs : 1 tấm nhựa có luồn sẵn vòng dây của một ống dây dẫn ; 1nguồn điện 3 V hoặc 6 V ; Một ít mạt sắt ; 1 công tắc ;3 đoạn dây ; 1 bút dạ . 2.học sinh : C.Hoạt động dạy học : Hoạt động của trò Trợ lí của GV Hoạt động 1( phút ) Nhận thức vấn đề bài học a) nêu cách tạo ra từ phổ của nam châm thẳng . b ) vẽ đường sức từ biểu diễn từ trường cuảu nam châm thẳng * Làm thế nào để tạo ra từ phổ của nam châm thẳng *Yêu cầu hs biểu diễn từ trường của thanh nam châm thẳng trên vở nháp . *Nêu vấn đề từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua có gì khác từ trường của thanh nam châm tẳng không ? Hoạt động 2 ( phút )Tạo ra và quan sát từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua a) Làm TN để tạo ra và quan sát từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua . trả lời C1 quan sát hình 24.1 , nhận dụng cụ thí nghiệm và làm thí nghiệm như hình vẽ C1 : Từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua giống hệt từ phổ của thanh nam châm thẳng b) Vẽ một số đường sức từ ngay tại tấm nhựa . thực hiện C2 . C2:Đường cảm ứng từ là những đường cong như đường cảm ứng từ của thanh nam châm thẳng c) Đặt các kim nam châm nối tiếp nhau trên một đường sức từ , vẽ mũi tên chỉ chiều các đường sức từ ở ngoài và trong ống dây . d) Trao đổi nhóm để nêu các nhận xét trong C3 C3:Chiều của đường sức từ ở hai đầu ống dây giống chiều các đường sức từ ở hai cực của thanh nam châm thẳng *Giao dụng cụ TN cho các nhóm và yêu cầu các nhóm tiến hành làm TN , quan sát từ phổ được tạo thành , thảo luận nhóm để trả lời C1 Đến từng nhóm , theo dõi giúp đỡ nhóm có hs yếu , lưu ý các em quan sát phần từ phổ bên trong ống dây * Có thể gợi ý : Đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua có gì khác với nam châm thẳng ? - căn cứ vào từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua yêu cầu hs vẽ một vài đường sức từ và trả lời lệnh C2 * Hướng dẫn hs dùng kim nam châm nhỏ , được đặt trên trục thẳng đứng có giá , hoặc dùng các la bàn đặt nối tiếp nhau trên một trong các đường sức từ . lưu ý hs rằng hai phầnn đường sức từ ở ngoài và ở trong lòng ống dây tạo thành mọt đường cong khép kín . * Để có nhận xét chính xác , gợi ý hs vẽ mũi tên chỉ chiều của một số đường sức từ của cả hai đầu cuộn dây . * Đề nghị hs trả lời C3 Hoạt động 3 ( phút ) Rút ra kết luận về từ trường của ống dây Rút ra kết luận về từ phổ , đường sức từ , chiều đường sức từ ở hai đầu ống dây . a. Từ phổ ở bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và bên ngoài của thanh nam châm giống nhau . Trong lòng ống dây cũng có đường sức từ được sắp xếp gần như song song với nhau b. Đường sức từ của ống dây là những đường cong khép kín c. Giống như thanh nam châm tại hai đầu ống dây , các đường sức từ có chiều cùng đi vào một đầu và cùng đi ra ở đầu kia *Hỏi : Từ những TN đã làm chúng ta rút ra những kết luận gì về từ phổ , đường sức từ và chiều củ đường sức từ ở hai đầu ống dây ? *Tổ chức cho hs trao đổi trên lớp để rút ra kết luận * Nêu vấn đề : từ sự tương tự nhau giữa hai đầu thanh nam châm và hai đầu ống dây , ta có thể coi hai đầu của ống dây có dòng điện chạy qua là hai cực không ? khi đó đầu nào của ống dây là cực Bắc ? - GV chốt lại : Hai đầu của ống dây có dòng điện chạy qua cũng là hai cực . Đầu có đường sức từ đi ra gọi là cực bắc , đầu có đường sức từ đi vào gọi là cực nam Hoạt động 4 ( phút ) Tìm hiểu qui tắc nắm bàn tay phải a) Dự đoán : Khi đổi chiều dòng điện qua ống dây thì chiều đường sức từ trong lòng ống dây có thể thay đổi ? b)Làm TN kiểm tra dự đoán . c) Rút ra kết luận về sự phụ thuộc của chiều đường sức từ ở trong lòng ống dây vào chiều dòng điện chạy qua ống dây . àKết luận :Chiều đường sức từ của ống dây phụ thuộc vào chiều của dòng điện chạy qua các vòng dây d) NC H 24.3 SGK để hiểu rõ qui tắc nắm tay phải , phát biểu qui tắc . Qui tắc :Nắm bàn tay phải ,rồi sao cho đặt bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều đường sức từ trong lòng ống dây e) Làm việc cá nhân áp dụng qui tắc năm tay phải để xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây khi đổi chiều dòng điện qua các vòng dây trên hình 24.3 SGK * Dặt câu hỏi từ trường do dòng điện sinh ra , vậy chiều của đường sức từ có phụ thuộc vào chiều của dòng điện không ?sau đó tổ chức cho hs làm TN kiểm tra dự đoán . Khi các nhóm làm TN kiểm tra hs làm thế nào để biết được chiều đường sức từ có thay đổi hay không ? * Yêu cầu hs nắm tay phải theo hình 24.3 SGK , từ đó rút ra qui tắc xác định chiều đường sức từ trong ống dây . * Hướng dẫn hs biết cách xoay nắm tay phải cho phù hợp với chiều dòng điện chạy qua các vòng dây trong các trường hợp khác nhau . Trước hết xác định chiều dòng điện chạy qua các vòng dây , sau đó nắm bàn tay phải sao cho bốn ngón tay hỉ theo chiều dòng điện . Khi áp dụng qui tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ trong ống dây vào các trường hợp cụ thể yêu cầu hs dùng nam châm thử để kiểm tra lại kết quả . * Có thể đặt câu hỏi sau : - Chiều của đường sức từ ở trong lòng ống dây và ở ngoài ống dây có gì khác nhau ? -biết chiều đường sức từ trong lòng ống dây suy ra chiều đường sức từ ở ngoài ống dây . Hoạt động 5 ( phút ) Vận dụng a) Làm việc cá nhân để thực hện C4 , C5 ,C6 theo yêu cầu của GV b) Đọc phần ghi nhớ và phần có thể em chưa biết *Đối với C4 yêu cầu hs vận dụng kiến thức trong bài học và các bài học trước để nêu được các cách khác nhau xác định tên cực từ củ ống dây . * Đối với C5 , C6 yêu cầu hs phải thực hành nắm tay phải và xoay bàn tay theo chiều dòng điện trong các vòng dây hoặc chiều đường sức từ trong lòng ống dây hình 24.5 24.6 SGK * Tổ chức trao đổi kết quả trên lớp để chọn lời giải đúng , uốn nắ các sai lầm * Củng cố bài học E. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docB24.DOC