Bài soạn Vật lý 8 tiết 31: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Tiết 30 Bài 26. NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU

A. Mục tiêu:

 * Kiến thức:

Phát biểu được định nghĩa năng suất tỏa nhiệt. Viết được công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. Nêu được tên của đơn vị các đại lượng trong công thức.

 * Kỹ năng:

Vận dụng được công thức tính nhiệt lượng tỏa ra do nhiên liệu bị đốt cháy.

 * Thái độ:

Học sinh yêu thích môn học.

 Trung thực, nghiêm túc trong học tập.

B. Chuẩn bị:

Một số tranh, ảnh tư liệu khai thác dầu, khí của Việt Nam.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 30/12/2016 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn Vật lý 8 tiết 31: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 30 Bài 26. NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU Ngày soạn:2009 Ngày giảng: 2009 A. Mục tiêu: * Kiến thức: Phát biểu được định nghĩa năng suất tỏa nhiệt. Viết được công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. Nêu được tên của đơn vị các đại lượng trong công thức. * Kỹ năng: Vận dụng được công thức tính nhiệt lượng tỏa ra do nhiên liệu bị đốt cháy. * Thái độ: Học sinh yêu thích môn học. Trung thực, nghiêm túc trong học tập. B. Chuẩn bị: Một số tranh, ảnh tư liệu khai thác dầu, khí của Việt Nam. C. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định: (1’) Vắng:...................................................................................................... II. Kiểm tra bài củ.(5') HS1: Phát biểu nguyên lí truyền nhiệt? Viết phương trình cân bằng nhiệt? Chữa bài tập 25.2 có giải thích câu lựa chọn. HS2: Chữa bài tập 25.1; 25.3 (a, b, c) III. Bài mới: * Đặt vấn đề (1'): Theo sgk Hoạt động của thầy và trò Nội dung 5’ Hoạt động 1: Tìm hiểu về nguyên liệu. GV: Than đá, dầu lửa, khí đốt là một số nhiên liệu. Yêu cầu học sinh lấy các ví dụ về các nhiên liệu. I. Nhiên liệu : Ví dụ: Than đá, dầu lửa, khí đốt, xăng, củi là các nhiên liệu 9’ Hoạt động 2: Tìm hiểu năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. GV yêu cầu học sinh đọc định nghĩa SGK. Giới thiệu kí hiệu của đơn vị của năng suất tỏa nhiệt. GV treo bảng 26.1 giới thiệu năng suất tỏa nhiệt của một số nhiên liệu. Giải thích được ý nghĩa con số năng suất tỏa nhiệt.Cho biết năng suất tỏa nhiệt của hiđrô? So sánh năng suất tỏa nhiệt của Hiđrô với năng suất tỏa nhiệt của các nhiên liệu khác. GV thông báo về tình trạng cạn kiện nhiên liệu hiện nay và sự đốt cháy của nhiên liệu tỏa ra nhiều khí độc vê môi trường. II. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. * Định nghĩa: SGK Bảng năng suất tỏa nhiệt của một số chất. -Năng suất tỏa nhiệt của H2 là một 120.106J/kg lớn hơn rất nhiều năng suất tỏa nhiệt của các nhiên liệu khác. 5’ Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. Gv yêu cầu học sinh nhắc lại định nghĩa năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Vậy nếu đốt cháy hoàn toàn một lượng m kg nhiên liệu có năng suất tỏa nhiệt q thì nhiệt lượng tỏa ra thì bao nhiêu. GV gợi ý cách lập luận cho học sinh. Năng suất tỏa nhiệt của một nhiên liệu là q(J/kg). Ý nghĩa 1kg nhiên liệu đó cháy hoàn toàn tỏa ra nhiệt lượng q(J) Vậy có m kg nhiên liệu đó cháy hoàn toàn tỏa ra nhiệt lượng Q = ? Q = q.m III. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu đốt cháy tỏa ra: Q = q.m Trong đó: Q: Nhiệt lượng tỏa ra (đơn vị J) q : Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (đơn vị J/kg) m: Khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (đơn vị kg) 10’ Hoạt động 5: Vận dung. Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C1: Học sinh làm việc cá nhân trả lời. Gọi 2 học sinh lên bảng giải bài tập C2: Gv lưu ý học sinh cách tòm tắt; theo dõi bài làm của học sinh dưới lới. Gọi học sinh đánh giá, cho điểm IV. Vận dung. C1: Dùng bếp than lợi hơn dùng bếp củi, vì năng suất tỏa nhiệt của than lớn hơn củi. Ngoài ra dùng than đơn giản, tiện lợi hơn củi, dùng than còn góp phần bảo vệ rừng C2 IV. Củng cố. (5') Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ và đọc phần có thể em chưa biết V. Dặn dò.(2') Về nhà các em xem lại nội dung bài học, làm bài tập 26.1 đến 26.6 ( SBT) * Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................

File đính kèm:

  • doct31.doc
Giáo án liên quan