Bài tập chương V - Cảm ứng điện từ - Phần trắc nghiệm tự luận

 BÀI 1

 Một khung dây hình chữ nhật (CDEG) có thể quay xunh quanh trục cố định 00, và có các cạnh 10 cm và 20cm . Khung đặt trong từ trường đều có B= 1T .

 ( Như hình vẽ ) ở thời điểm ban đầu véc tơ pháp tuyến của khung

vuông góc với véc tơ cảm ứng từ và luôn vuông góc với 00,

 và ( 0 & O, là trung điểm của CD&EG )

 Cho khung quay đều xung quanh 00, với chu kì T= 1s

 1) Tính tốc độ biến thiên của từ thông trong khung ?

 2) Nếu khung có điện trở R= 1 .

Tính giá trị t/bình của cường độ dòng điện C/ ứng trong khung

trong một nửa chu kì ?

 BÀI 2

 Một cuộn dây dẫn gồm 400 vòng nối tiếp , đường kính mỗi vòng 10 cm .

 Khung đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B= 0,005T .

Lúc đầu mặt phẳng vòng dây thẳng góc với .

 Cho khung quay đều đến vị trí cuối mà

 mặt phẳng vòng dây song song với trong thời gian 0,1s.

Tính SĐ cảm ứng trong cuộn dây

 

doc2 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập chương V - Cảm ứng điện từ - Phần trắc nghiệm tự luận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập chương V: cảm ứng điện từ ...................................................................................................................................... Phần trắc nghiệm tự luận Bài 1 Một khung dây hình chữ nhật (CDEG) có thể quay xunh quanh trục cố định 00, và có các cạnh 10 cm và 20cm . Khung đặt trong từ trường đều có B= 1T . ( Như hình vẽ ) ở thời điểm ban đầu véc tơ pháp tuyến của khung vuông góc với véc tơ cảm ứng từ và luôn vuông góc với 00, và ( 0 & O, là trung điểm của CD&EG ) Cho khung quay đều xung quanh 00, với chu kì T= 1s 1) Tính tốc độ biến thiên của từ thông trong khung ? 2) Nếu khung có điện trở R= 1 . Tính giá trị t/bình của cường độ dòng điện C/ ứng trong khung trong một nửa chu kì ? Bài 2 Một cuộn dây dẫn gồm 400 vòng nối tiếp , đường kính mỗi vòng 10 cm . Khung đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B= 0,005T . Lúc đầu mặt phẳng vòng dây thẳng góc với . Cho khung quay đều đến vị trí cuối mà mặt phẳng vòng dây song song với trong thời gian 0,1s. Tính SĐ cảm ứng trong cuộn dây Bài 3 Hai vòng dây dẫn kín hình tròn đặt song song có diện tích tương ứng là S1&S2, đặt trong từ trường đang biến thiên đều Nếu trong vóng dây thứ nhất xuất hiện SĐCƯ có giá trị ( e1) thì trong vòng dây thứ hai có SĐCƯ bằng bao nhiêu . áp dụng bằng số S1= 10cm2, S2= 20 cm2và ( e1= 2V). Tính e2? Bài 4 Cho mạch điện có sơ đồ ( như hình vẽ ) , các ray đủ dài Điện trở các ray và thanh MN không đáng kể Đ là đèn dây tóc loại ( 1,5V- 1,5W) Thanh MN Dài 20cm và chuyển động đều với vận tốc V=6m/s và có phương vuông góc với MN Hệ thống đặt trong từ trường đều có vuông góc với mặt phẳng của hệ thống và có B=0,4 T. 1) Tính suất điện động cảm ứng trong MN Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong mạch Và cường độ dòng điện cảm ứng trong mạch 2) Đèn Đ có sáng bình thường không ? Vì sao Muốn Đ sáng bình thường thì MN phải chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu Bài 5 Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ m nguồn điện có suất điện động 2V và điện trở trong 0,2.Thanh kim loại MN dài 40cm và điện trở R=0,6 các ray kim loại PQ&STđặt song song trong cùng mặt phẳng nằm ngang và không điện trở . Hệ thống đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B= 2 T Và hướng thẳng đứng từ trên xuống , Coi điện trở của dây nối và ampe kế không đáng kể 1) Xác định số chỉ của Am pe kế khi MN đứng yên 2) Xác định số chỉ của Am pe kế khi MN chuyển động đều với tốc độ v= 2m/s trong hai trường hợp a) Sang bên trái b) Sang bên phải 3) Để số chỉ của ampe kế bằng 2A Thì phải cho MN chuyển động về phía nào với vận tốc bằng bao nhiêu 4) Bỏ qua ma sát giữa MN với hai ray, khi Am pe kế chỉ 2A Tính lực cần kéo MN để MN chuyển động thẳng đều Bài 6 Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ Dây kim loại MN=1m& điện trở R0= 1,chuyển động đều Với vận tốc v= 5m/s. Nguồn có SĐ e=2V& điện trở trong r=1 Điện trở R, = 0,5 Hệ thống đặt trong từ trường đều có vuông góc với MPhẳng (CDEG), Và hướng thẳng đứng từ trên xuống Và độ lớn B= 1T. Các ray CG&DE song song và không điện trở 1)Tính cường độ dòng điện trong mạch khi k mở 2) Tính cường độ dòng điện trong mạch khi k đóng Bài 7 Một dây dẫn có độ dài l=10 cm chuyển động trong từ trường đều với vận tốc hợp với chiều của véc tơ cảm ứng từ góc 300, & luôn vuông góc với chiều dài của dây 1) Xác định cực nguồn của nguồn điện xuất hiện trong đoạn dây 2) Tính giá trị của v để hiệu điện thễ giữa hai đầu đoạn dây có giá trị 1V

File đính kèm:

  • docBT VE CUDTU.doc