Bài tập tham khảo ôn tập Vật lý 8 - Số 11

Hai bình nước giống nhau, chứa hai lượng nước như nhau.

Bình thứ nhất có có nhiệt độ t1, bình thứ 2 có nhiệt độ t2 = 2t1. sau khi trộn lẫn nhau, nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 24oC. tìm các nhiệt độ ban đầu của mỗi bình.

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 30/12/2016 | Lượt xem: 680 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập tham khảo ôn tập Vật lý 8 - Số 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP THAM KHẢO Bài 1: Người ta thả một thỏi đồng nặng 0,6kg ở nhiệt độ 90 oC vào 0,35kg nước ở nhiệt độ 20 oC. hãy xác định nhiệt độ khi cân bằng nhiệt. Cho biết cđồng = 380, cnước = 4200 Bài 2: Hai bình nước giống nhau, chứa hai lượng nước như nhau. Bình thứ nhất có có nhiệt độ t1, bình thứ 2 có nhiệt độ t2 = 2t1. sau khi trộn lẫn nhau, nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 24oC. tìm các nhiệt độ ban đầu của mỗi bình. Bài 3: Trỗn lẫn rượu vào nước, người ta thu được hỗn hợp nặng 121g ở nhiệt độ 30oC. tính khối lượng của nước và rượu đã pha.biết rằng nhiệt độ ban đầu của rượu là 20oC và của nước là 90oC. Nhiệt dung riêng của rượu là crượu = 2500, cnước = 4200. Bài 4: Thả đồng thời 150g sắt ở 20oC và 500g đồng ở nhiệt độ 25oC vào 250g nước ở nhiệt độ 90oC. tính nhiệt độ khi cân bằng nhiệt. Biết cSắt = 460, cđồng = 380, cnước = 4200 BÀI TẬP THAM KHẢO Bài 1: Người ta thả một thỏi đồng nặng 0,6kg ở nhiệt độ 90 oC vào 0,35kg nước ở nhiệt độ 20 oC. hãy xác định nhiệt độ khi cân bằng nhiệt. Cho biết cđồng = 380, cnước = 4200 Bài 2: Hai bình nước giống nhau, chứa hai lượng nước như nhau. Bình thứ nhất có có nhiệt độ t1, bình thứ 2 có nhiệt độ t2 = 2t1. sau khi trộn lẫn nhau, nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 24oC. tìm các nhiệt độ ban đầu của mỗi bình. Bài 3: Trỗn lẫn rượu vào nước, người ta thu được hỗn hợp nặng 121g ở nhiệt độ 30oC. tính khối lượng của nước và rượu đã pha.biết rằng nhiệt độ ban đầu của rượu là 20oC và của nước là 90oC. Nhiệt dung riêng của rượu là crượu = 2500, cnước = 4200. Bài 4: Thả đồng thời 150g sắt ở 20oC và 500g đồng ở nhiệt độ 25oC vào 250g nước ở nhiệt độ 90oC. tính nhiệt độ khi cân bằng nhiệt. Biết cSắt = 460, cđồng = 380, cnước = 4200

File đính kèm:

  • docBAI TAP THAM KHAO 8.14.doc
Giáo án liên quan