Bài tập tham khảo ôn tập Vật lý 8 - Số 13

Dùng bếp dầu để đun sôi 5lít nước từ 25oC.

a) Tính nhiệt lượng có ích của bếp khi đun nước.

b) Tính lượng dầu cần thiết để đun nước. Biết hiệu suất của bếp là 60%.

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 30/12/2016 | Lượt xem: 575 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập tham khảo ôn tập Vật lý 8 - Số 13, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP THAM KHẢO Bài 1: Một bếp dầu có hiệu suất H = 50%. a) Tính nhiệt lượng do bếp toả ra khi dùng bếp này đốt hoàn toàn 0,7kg dầu hoả. Biết qdầu hoả = 44.106. b) Tính nhiệt lượng có ích khi dùng lượng dầu nói trên để đun nước. c) Dùng bếp này có thể đun sôi bao nhiêu lít nước từ nhiệt độ 25oC. Bài 2: Dùng bếp dầu để đun sôi 5lít nước từ 25oC. Tính nhiệt lượng có ích của bếp khi đun nước. Tính lượng dầu cần thiết để đun nước. Biết hiệu suất của bếp là 60%. Bài 3: Một bếp ga dùng khí đốt có hiệu suất H = 65%. a) Tính nhiệt lượng do bếp toả ra khi dùng bếp này đốt cháy hoàn toàn 2,5kg khí đốt. Cho biết qkhí đốt = 44.106 . b) Dùng bếp này có thể đun sôi bao nhiêu lít nước từ nhiệt độ 28oC Bài 4: Tính hiệu suất của bếp gas, biết phải tốn 750g gas mới đun sôi được 45lít nước ở 20oC. biết năng suất toả nhiệt của gas là 44.106. BÀI TẬP THAM KHẢO Bài 1: Một bếp dầu có hiệu suất H = 50%. a) Tính nhiệt lượng do bếp toả ra khi dùng bếp này đốt hoàn toàn 0,7kg dầu hoả. Biết qdầu hoả = 44.106. b) Tính nhiệt lượng có ích khi dùng lượng dầu nói trên để đun nước. c) Dùng bếp này có thể đun sôi bao nhiêu lít nước từ nhiệt độ 25oC. Bài 2: Dùng bếp dầu để đun sôi 5lít nước từ 25oC. Tính nhiệt lượng có ích của bếp khi đun nước. Tính lượng dầu cần thiết để đun nước. Biết hiệu suất của bếp là 60%. Bài 3: Một bếp ga dùng khí đốt có hiệu suất H = 65%. a) Tính nhiệt lượng do bếp toả ra khi dùng bếp này đốt cháy hoàn toàn 2,5kg khí đốt. Cho biết qkhí đốt = 44.106 . b) Dùng bếp này có thể đun sôi bao nhiêu lít nước từ nhiệt độ 28oC Bài 4: Tính hiệu suất của bếp gas, biết phải tốn 750g gas mới đun sôi được 45lít nước ở 20oC. biết năng suất toả nhiệt của gas là 44.106.

File đính kèm:

  • docBAI TAP THAM KHAO 8.16.doc
Giáo án liên quan