Bài tập tham khảo Vật lý 9 - Số 1

BÀI TẬP THAM KHẢO SỐ 01

Bài 1: a) Tính nhiệt lượng do 500g nước ở 300C tỏa ra khi nhiệt độ của nó hạ xuống 00C, biết nhiệt dung riêng của nước là c1 = 4200.

b) Để biến lượng nước trên thành nước đá, người ta bỏ vào nước trên một khối nước đá ở - 100C. tính lượng nước đá tối thiểu cần dùng, biết nhiệt dung riêng của nước đá c2 = 2000

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 31/12/2016 | Lượt xem: 824 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập tham khảo Vật lý 9 - Số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP THAM KHẢO SỐ 01 Bài 1: a) Tính nhiệt lượng do 500g nước ở 300C tỏa ra khi nhiệt độ của nó hạ xuống 00C, biết nhiệt dung riêng của nước là c1 = 4200. b) Để biến lượng nước trên thành nước đá, người ta bỏ vào nước trên một khối nước đá ở - 100C. tính lượng nước đá tối thiểu cần dùng, biết nhiệt dung riêng của nước đá c2 = 2000. Bài 2: Người ta trộn m1 = 500g nước đá, m2 = 500 nước cùng nhiệt độ t1 = 00C vào một xô nước ở nhiệt độ 500C. Khối lượng tổng cộng của chúng là m = 2kg. tính nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt. Cho nhiệt dung riêng của nước c = 4200, Nhiệt nóng chảy của nước đá = 3,4.105. Bỏ qua khối lượng và sự thu nhiệt của xô. Bài 3: Người ta đổ m1(kg) nước ở nhiệt độ t1 = 600C vào m2 (kg) nước đá ở nhiệt độ t2 = - 50C. khi có cân bằng nhiệt, lượng nước thu được là m = 50kg có nhiệt độ t = 250C. tính m1, m2. cho nhiệt dung riêng của nước và nước đá: c1 = 4200, của nước đá c2 = 2100. Nhiệt nóng chảy của nước đá = 3,4.105. Bài 4: Một bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m1 = 200g chứa m2 = 400g nước ở nhiệt độ t1 = 200C. Đổ thêm vào bình một khối lượng nước m ở nhiệt độ t2 = 50C. khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ nước trong bình là t = 100C. tìm m. Sau đó người ta thảvào bình một khối nước đá có lượng là m3 ở nhiệt độ t3 = -50C. khi cân bằng nhiệt thì thấy trong bình còn lại 100g nước đá. Tìm m3. BÀI TẬP THAM KHẢO SỐ 01 Bài 1: a) Tính nhiệt lượng do 500g nước ở 300C tỏa ra khi nhiệt độ của nó hạ xuống 00C, biết nhiệt dung riêng của nước là c1 = 4200. b) Để biến lượng nước trên thành nước đá, người ta bỏ vào nước trên một khối nước đá ở - 100C. tính lượng nước đá tối thiểu cần dùng, biết nhiệt dung riêng của nước đá c2 = 2000. Bài 2: Người ta trộn m1 = 500g nước đá, m2 = 500 nước cùng nhiệt độ t1 = 00C vào một xô nước ở nhiệt độ 500C. Khối lượng tổng cộng của chúng là m = 2kg. tính nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt. Cho nhiệt dung riêng của nước c = 4200, Nhiệt nóng chảy của nước đá = 3,4.105. Bỏ qua khối lượng và sự thu nhiệt của xô. Bài 3: Người ta đổ m1(kg) nước ở nhiệt độ t1 = 600C vào m2 (kg) nước đá ở nhiệt độ t2 = - 50C. khi có cân bằng nhiệt, lượng nước thu được là m = 50kg có nhiệt độ t = 250C. tính m1, m2. Cho nhiệt dung riêng của nước và nước đá: c1 = 4200, của nước đá c2 = 2100. Nhiệt nóng chảy của nước đá = 3,4.105. Bài 4: Một bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m1 = 200g chứa m2 = 400g nước ở nhiệt độ t1 = 200C. Đổ thêm vào bình một khối lượng nước m ở nhiệt độ t2 = 50C. khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ nước trong bình là t = 100C. tìm m. Sau đó người ta thảvào bình một khối nước đá có lượng là m3 ở nhiệt độ t3 = -50C. khi cân bằng nhiệt thì thấy trong bình còn lại 100g nước đá. Tìm m3.

File đính kèm:

  • docBAI TAP THAM KHAO 9.01.doc