Bài tập tham khảo Vật lý 9 - Số 3

BÀI TẬP THAM KHẢO SỐ 03

Bài 1: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 18V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,9A. hỏi nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn tăng lên đến 48V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?

Bài 2: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 2A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 36V. muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A nữa thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 31/12/2016 | Lượt xem: 943 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập tham khảo Vật lý 9 - Số 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP THAM KHẢO SỐ 03 Ngày học: / / 2009 Bài 1: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 18V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,9A. hỏi nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn tăng lên đến 48V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu? Bài 2: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 2A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 36V. muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A nữa thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu? Bài 3: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,75. nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì dòng điện qua dây dẫn khi đó có cường độ bao nhiêu? Bài 4: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 60V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 2A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 90V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu? Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó giảm đi 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu? Bài 5: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 75V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 1,5A. a) Hãy dùng kiến thức đã học, hãy tìm x. b) Hãy điền các trị số còn thiếu vào bảng sau: Hiệu điện thế U(V) 75 60 50 ? 30 20 ? 5 Cường độ dòng điện I(A) 1,5 x ? 0,8 ? ? 0,2 ? BÀI TẬP THAM KHẢO SỐ 03 Ngày học: / / 2009 Bài 1: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 18V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,9A. hỏi nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn tăng lên đến 48V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu? Bài 2: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 2A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 36V. muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A nữa thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu? Bài 3: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,75. nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì dòng điện qua dây dẫn khi đó có cường độ bao nhiêu? Bài 4: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 60V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 2A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 90V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu? Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó giảm đi 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu? Bài 5: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 75V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 1,5A. a) Hãy dùng kiến thức đã học, hãy tìm x. b) Hãy điền các trị số còn thiếu vào bảng sau: Hiệu điện thế U(V) 75 60 50 ? 30 20 ? 5 Cường độ dòng điện I(A) 1,5 x ? 0,8 ? ? 0,2 ?

File đính kèm:

  • docBAI TAP THAM KHAO 9.03.doc