Báo cáo Thực hành tiết 27: bài 23: thực hành đo nhiệt độ

1. Chuẩn bị:

- Một nhiệt kế y tế; Một nhiệt kế thuỷ ngân (hoặc nhiệt kế dầu); Một đồng hồ; Bông y tế

- Mẫu báo cáo thực hành

2. Nhiệm vụ:

- Biết đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế

- Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và vẽ được đường biểu diễn sự thay đổi này

- Có thái độ trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm và viết báo cáo

 

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 12/11/2014 | Lượt xem: 15850 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực hành tiết 27: bài 23: thực hành đo nhiệt độ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo thực hành ======== Tiết 27: Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ Họ và tên:……………………………………………………………………....................... ………………………………………………………………………………........................ ………………………………………………………………………………........................ Trường:THCS Kiều Phú Lớp: 6 Nhóm:…… Điểm Nhận xét của thầy cô giáo 1. Chuẩn bị: - Một nhiệt kế y tế; Một nhiệt kế thuỷ ngân (hoặc nhiệt kế dầu); Một đồng hồ; Bông y tế - Mẫu báo cáo thực hành 2. Nhiệm vụ: - Biết đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế - Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và vẽ được đường biểu diễn sự thay đổi này - Có thái độ trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm và viết báo cáo 3. Thực hiện: - Quan sát nhiệt kế y tế và điền vào chỗ trống: a) 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế: C1: Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế.......................... C2: Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế............................ C3: Phạm vi đo của nhiệt kế: Từ…………đến…………. C4: Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế…………………...... C5: Nhiệt độ được ghi màu đỏ………………………..... - Quan sát nhiệt kế thuỷ ngân và điền vào chỗ trống: b) 4 đặc điểm của nhiệt kế dầu hoặc nhiệt kế thuỷ ngân: C6: Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế ………………… C7: Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế ……………......... C8: Phạm vi đo của nhiệt kế: Từ…………đến ………….. C9: Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế ………………............. 4. Các kết quả đo: a) Đo nhiệt độ cơ thể người: Người Nhiệt độ Bản thân Bạn b) Bảng theo dõi nhiệt độ của nước: Thời gian (phút) Nhiệt độ ( 0C ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c) Vẽ đồ thị: 5. Kết quả thực hành: ý thức kỷ luật trong giờ thực hành( cụ thể từng cá nhân) ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. b) Tự đánh giá nhóm thực hành loại:…………………………………………………. c) Đề nghị cho điểm từng cá nhân trong nhóm: Họ và tên:……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................ Báo cáo thực hành ======== Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ Họ và tên:.......................................................................................... Lớp: ................... Nhóm: ................... 2. Ghi lại: a) 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế: C1: Nhiệt độ thấp nhất ghi ttrên nhiệt kế: ……………… C2: Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế : ………………. C3: Phạm vi đo của nhiệt kế: Từ ………… đến ……….. C4: Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế: …………………….. C5: Nhiệt độ được ghi màu đỏ: ………………………… b) 4 đặc điểm của nhiệt kế dầu hoặc nhiệt kế thuỷ ngân: C6: Nhiệt độ thấp nhất ghi ttrên nhiệt kế: ……………… C7: Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế : ………………. C8: Phạm vi đo của nhiệt kế: Từ ………… đến ……….. C9: Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế: …………………….. 3. Các kết quả đo: a) Đo nhiệt độ cơ thể người: b) Bảng theo dõi nhiệt độ của nước: Người Nhiệt độ Bản thân Bạn........ Thời gian (phút) Nhiệt độ ( 0C ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c) Vẽ đồ thị

File đính kèm:

  • docThuc hanh Li 6 HKII Do nhiet do.doc
Giáo án liên quan