Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Ngữ văn - Bài số 1

Phần 1:Trắc nghiệm khách quan(2đ)

Câu 1:Mục đích những tác phẩm Hồ Chí Minh là gì?

A,Đấu tranh chính trị nhằm tiến công trực diện kẻ thù. C,Thể hiện chất trữ tình đằm thắm và sự hài hước

B,Phục vụ những nhiệm vụ cách mạng của dân tộc. D,Gồm a và b.

câu 2:Trong các tác phẩm nào không phải là truyện kí?

A,Con người biết mùi hun khói. C.Di chúc.

B,L ời than vãn của bà Trưng Trắc. D,Vừa đi đường vừa kể chuyện.

Câu 3:Trong các quan điểm sáng tác văn chương Hồ Chí Minh chú ý đặc biệt đến điều gì?

A,Văn chương nhất thiết phải chú ý đến đối tượng thưởng thức. C,Phải chú ý đến hình thức nghệ thuật.

B,Phải chú ý đến mục đích chính trị. D,Cả a,b.c.

Câu 4:Vi hành của Ngyễn Ai Quốc thuộc thể loại nào?

A,Kịch. C,Tuỳ bút.

B,Bút kí. D.Truyện ngắn.

Câu 5:Nét độc đáo của nghệ thuật châm biếm trong”Vi hành”là gì?

A,nghệ thuật chơi chữ. C.Nghệ thuật liên hệ tương đồng.

B,Tình huống truyện. D,Lời bình luận của người viết.

Câu 6:”Nhật kí trong tù” được viết trong thời gian nào?

A,Mùa thu 1940 đến mùa thu 1941. C,Mùa thu 1942 đén mùa thu 1943.

B.Mùa thu 1941 đến mùa thu 1942. D,Mùa thu 1943 đến mùa thu 1944.

Câu 7:Màu sắc cổ điển của”Nhật kí trong tù”không thể hiện ở điểm nào?

A,Bút pháp chấm phá. C,Hình tượng nhân vật trữ tình.

B,Hình tượng thơ luôn vận động. D,Bức tranh thiên nhiên.

Câu 8:Có thể xem “nhật kí trong tù” là:

A,Một tâm hồn yêu nước lớn. C,Một cốt cách nghệ sĩ vĩ đại.

B,Một tấm lòng đạo mênh mông. D,Một bức chân dung tự hoạ.

Phần 2:tự lận(8đ)

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 1056 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Ngữ văn - Bài số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài viết số 1: Phần 1:Trắc nghiệm khách quan(2đ) Câu 1:Mục đích những tác phẩm Hồ Chí Minh là gì? A,Đấu tranh chính trị nhằm tiến công trực diện kẻ thù. C,Thể hiện chất trữ tình đằm thắm và sự hài hước B,Phục vụ những nhiệm vụ cách mạng của dân tộc. D,Gồm a và b. câu 2:Trong các tác phẩm nào không phải là truyện kí? A,Con người biết mùi hun khói. C.Di chúc. B,L ời than vãn của bà Trưng Trắc. D,Vừa đi đường vừa kể chuyện. Câu 3:Trong các quan điểm sáng tác văn chương Hồ Chí Minh chú ý đặc biệt đến điều gì? A,Văn chương nhất thiết phải chú ý đến đối tượng thưởng thức. C,Phải chú ý đến hình thức nghệ thuật. B,Phải chú ý đến mục đích chính trị. D,Cả a,b.c. Câu 4:Vi hành của Ngyễn Ai Quốc thuộc thể loại nào? A,Kịch. C,Tuỳ bút. B,Bút kí. D.Truyện ngắn. Câu 5:Nét độc đáo của nghệ thuật châm biếm trong”Vi hành”là gì? A,nghệ thuật chơi chữ. C.Nghệ thuật liên hệ tương đồng. B,Tình huống truyện. D,Lời bình luận của người viết. Câu 6:”Nhật kí trong tù” được viết trong thời gian nào? A,Mùa thu 1940 đến mùa thu 1941. C,Mùa thu 1942 đén mùa thu 1943. B.Mùa thu 1941 đến mùa thu 1942. D,Mùa thu 1943 đến mùa thu 1944. Câu 7:Màu sắc cổ điển của”Nhật kí trong tù”không thể hiện ở điểm nào? A,Bút pháp chấm phá. C,Hình tượng nhân vật trữ tình. B,Hình tượng thơ luôn vận động. D,Bức tranh thiên nhiên. Câu 8:Có thể xem “nhật kí trong tù” là: A,Một tâm hồn yêu nước lớn. C,Một cốt cách nghệ sĩ vĩ đại. B,Một tấm lòng đạo mênh mông. D,Một bức chân dung tự hoạ. Phần 2:tự lận(8đ) Câu 1(2đ):Prình bày những nét phong cách nghệ thuật nổi bật của Hồ Chí Minh. Câu 2(6đ):Phân tích những nét đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn “Vi hành”của Nguyễn Ai Quốc. ___________________________________________

File đính kèm:

  • docBaiso1.doc
Giáo án liên quan