Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên Đoàn

CHỦ ĐIỂM THÁNG 3:

TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

TIẾT 24: DIỄN ĐÀN TIẾN LÊN ĐOÀN VIÊN

Ngày soạn:

Ngày dạy:

I. Mục tiêu

 Giúp học sinh:

-Nhận thức được mục đích , lý tưởng của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên hiện nay

-Tự hào và tin tưởng ở tổ chức Đoàn

- Rèn luyện đạo đức , tư cách người đoàn viên và phấn đấu được đứng trong đội ngũ của Đoàn

II. Chuẩn bị

1. Về phương tiện

- Các tư liệu về tổ chức Đoàn TNCS HCM

- Các bản tham luận của HS

- Các tiết mục văn nghệ

 

doc10 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 04/01/2017 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên Đoàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên đoàn Tiết 24: Diễn đàn tiến lên đoàn viên Ngày soạn : Ngày dạy : I. Mục tiêu Giúp học sinh : -Nhận thức được mục đích , lý tưởng của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên hiện nay -Tự hào và tin tưởng ở tổ chức Đoàn - Rèn luyện đạo đức , tư cách người đoàn viên và phấn đấu được đứng trong đội ngũ của Đoàn II. Chuẩn bị 1. Về phương tiện - Các tư liệu về tổ chức Đoàn TNCS HCM - Các bản tham luận của HS - Các tiết mục văn nghệ 2. Về tổ chức - Phân công người dẫn chương trình _ Phân công trang trí - Mời đại biểu III. Tiến trình hoạt động 1. ổn định tổ chức 2. Khởi động 3. Diễn đàn và thảo luận - Người dẫn chương trình lần lượt nêu câu hỏi đã chuẩn bị - HS xung phong phát biểu ý kiến, trình bầy nhận thức, quan điểm của mình về vấn đề đã nêu - Các bạn khác phát biểu ý kiến bổ xung, thảo luận hoặc tranh luận - Người dẫn chương trình tổng kết, tóm tắt 4. Văn nghệ Các tổ giới thiẹu các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị 5. Kết thúc hoạt động Tiết 25: Thi viết vẽ về đoàn Ngày soạn : Ngày dạy : I. Mục tiêu Giúp học sinh : - Nhận thức và cảm nhận được những biểu tượng tốt đẹp về tổ chức Đoàn, về những đoàn viên ưu tú đã phát huy vai trò tiên phong của Đoàn trong học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc - Tự hào và trân trọng những hình ảnh, những biểu tượng tốt đẹp về tổ chức Đoàn, về phong cách tốt đẹp của người đoàn viên - Có kĩ năng sáng tác thơ, viết văn, vẽ. II. Chuẩn bị 1. Về phương tiện -Phần thưởng cho các tổ - Các tiết mục văn nghệ 2. Về tổ chức - Phân công người dẫn chương trình Tương đương-Phân công trang trí - Mời đại biểu III. Tiến trình hoạt động 1. ổn định tổ chức 2. Khởi động Hát tập thể bài: Cùng nhau ta đi lên Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu BGK Các đội tự giới thiệu Cuộc thi Ngời dẫn chơng trình lần lợt nêu các câu hỏi, câu đố hoặc tranh ảnh...cho các đội thi . Thời gian suy nghĩ là 10 giây, đội nào có tín hiệu sẽ đợc trả lời trớc Nếu có đội trả lời không đúng hoặc không trả lời đợc thì cổ động viên nhà có quyền trả lời sau đó mới đến lợt cổ động viên đội khác . Điểm của cổ động viên sẽ đợc công vào điểm của đội nhà Sau mỗi câu trả lời đúng ngời dẫn chơng trình xin ý kiến của BGK. Điểm đợc công khai viết lên bảng cho mỗi đội Trong quá trình thi có xen kẽ các tiết mục văn nghệ IV/ Kết thúc hoạt động Công bố kết quả cuộc thi Nhận xét tinh thần thái độ hoạt động của từng tổ , từng cá nhân Ngày soạn : Ngày dạy: T 26 Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập đoàn 26 - 3 I/ Mục tiêu: Giúp HS Biêt thêm về các bài hát về Đoàn Tự hào về truyền thống của Đoàn Rèn luyện kĩ năng ca hát t duy sáng tạo trong hoạt động văn nghệ II/ Nội dung và hình thức hoạt động Hình thức hoạt động Thi văn nghệ giữa các tổ với hình thức biểu diễn văn nghệ , trò chơi văn nghệ Nội dung Cvác bài hát về Đoàn Các bài thơ ,câu chuyện liên quan tới chủ đề hoạt động III/ Chuẩn bị hoạt động Về phơng tiện Su tầm cá bài hát , bài thơ ,câu chuyrnj ....về Câu hỏ ,câu đố, yêu cầu cho cuộc thi ( VD: Hãy kể tên các bài hát về mẹ, Hãy hát 1câu , 1 đoạn có từ Mẹ . Bạn hãy trình bày 1 bài hát hoặc 1 bài thơ vè mẹ hoặc cô giáo ) Về tổ chức Nêu nội dung ,hình thức hoạt động yêu cầu cáctổ đều chuẩn bị . Mỗi tổ là 1 đội chơi Hội ý cán bộ lớp, các tổ trởng để phân công chuẩn bị công việc cụ thể : + Chuẩn bị các câu hỏi, cau đố ... và đáp án kèm theo + Cử ngời dẫn chơng trình, cử BGK, cử tổ trang trí IV/ Tiến hành hoạt động Khởi động Hát tập thể : Em yêu trờng em Ngời dẫn chơng trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu BGK Các tổ tham gia thi tự giới thiệu Cuộc thi NGời dẫn chơng trình lần lợt nêu các câu hỏi, các yêu cầu..... Tổ nào có tín thì đợc trả lời trớc BGK sẽ chấm điểm , điểm của từng tổ sẽ đợc ghi lên bảng V/ Kết thúc hoạt động Công bố kết quả cuộc thi Nhận xét tinh thần thái độ hoạt của cá nhân ,của tổ VI/ Rút kinh nghiệm T 27 Ngày soạn : Ngày dạy: TIếT 27 Thảo LUậN kế hoạch chuẩn bị hội trại 26-3 I / Mục tiêu: Giúp HS Hiểu ý nghĩa của hội trại ,tăng thêm tinh thần trách nhiệm tham gia hội trại Hứng thú về hoạt động hội trại Tích cực thảo luận, bàn bạc chuẩn bị hội trại II/ Nội dung và hình thức hoạt động Nội dung Các công cụ dựng trại , hình thức dựng trại , địa điểm dựng trại , các hoạt động dựng trại , kế hoạch chuẩn bị Hình thức hoạt động Thảo luận theo lớp III/ Chuẩn bị Phơng tiện hoạt động Bản thông báo của nhà trờng về tổ chức hội trại Các nhiệm vụ nhà trờng giao cho lớp Các câu hỏi để thảo luận, bàn bạc VD: Lớp ta nên đặt tên cho trịa là gì? Cần phải coa các dụng cụ gì để dựng trại ? Nội dung hoạt động trại của lớp tavà kế hoạch tiến hành nh thế nào ? Về tổ chức GVCN nêu vấn đề cho cả lớp địng hớng thảo luận Giao cho chi đội trởng và lớp trởng chuẩn bị điểu khiển lớp thảo luận Giao cho cán bộ văn nghệ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ Cử th kí ghi biên bản IV/ Tiến hành hoạt động Khởi động Hát tập thể bài : Mơ ớc ngày mai Nêu lí do và giới thiệu chơng trình thảo luận của lớp Thảo luận Ngời dẫn chơng trình lần lợt nêu từng vấn đề( ttên trại , dụng cụ dựng trại, nội dung hoạt động, địa điểm dựng trại,...) và hớng dẫn lớp thảo luận bàn bạc Mỗi vấn đề thảo luận có lấy biểu quyết Th kí lớp ghi biên bản Phân công thực hiện :Ngời dẫn chơng trình Phân công các công viẹc cụ thể cho các cá nhân, tổ nhóm chuẩn bị Tổng kết lại và thông qua biên bản lấy biểu quyết Văn nghệ : Ngời phj trách văn nghệ điều khiển lớpthực hiện một số tiết mục văn nghệ hoặc trò chơi V/ Kết thúc hoạt động Ngời điều khiển nhận xét kết quả hoạt động GVCN phát biểu ý kiến đánh giá kết quả hoạt động của chủ điểm Câu 1: Thông qua các hoạt của chủ điểm “ Tiến bớc lên Đoàn” em thu hoạch đợc những gì? Câu 2: Em hãy tự xếp loại bản thân, thái độ và kết quả tham gia hoạt động của chủ điểm trong tháng? Tự đánh giá kết quả hoạt động của bản thân Tốt Khá Trung bình Yếu 2)Tổ HS đánh giá xếp loại Tốt Khá Trung bình Yếu 3) GVCN đánh giá xếp loại Tốt Khá Trung bình Yếu Chủ điểm tháng 4 : hoà bình và hữu nghị T 28 Ngày soạn : Ngày dạy: Mối quan tâm của chúng em I / Mục tiêu: Giúp HS Có hiểu biết về di sản, di tích lịch sử của địa phơng của đất nớc ,biết xác định trách nhiệm của ngời HS trong việc bảo vệ các di sản, di tíchl lịch sử đó Biết tôn trọng và có thái độ tích cực trong việc góp phần bảo vệ các di sản, di tích lịch sử của địa phơng , của đất nớc II/ Nội dung và hình thức hoạt động Nội dung Hiểu biết thế nào là di sản, di tích lịch sử Hiểu vì sao phải bảo vệ và phát huy di sản, di tích lịch sử đó Hình thức hoạt động Thi trình bày kết quả su tầm các tài liệu viết về di sản, di tích lịch sử đó Văn nghệ III/ Chuẩn bị hoạt động Phơng tiện Các t liệu, tranh ảnh, bài viết bài thơ, ca dao tục ngữvề di sản, di tích lịch sử của địa phơng của đất nớc Một số câu hỏi phục vụ cho cuộc thi Về tổ chức GVCN nêu yêu cầu nội dung hoạt động và định hớng cách tổ chức hoạt động Hớng dẫn HScách su tầm và sắp xếp các t liệu thu thập đợc, nếu có thể thì trình bày trên giấy khổ to hoặc thành quyển album trong đó bao gồm tất cả các t liệu mà đã su tầm đợc GVCN xây dựng 1 số câu hỏi thi tìm hiểu theo chủ đề hoạt động này ( phối hợp với GV bộ môn) Cùng với HS xây dựng cuộc thi Cử ngời dẫn chơng trình, cử BGK cuộc thi III/ Tiến hành hoạt động Giới thiệu kết quả su tầm của tổ : Từng tổ trình bày kết quả su tầm của mình trong 3phút . Khi trình bày nên nói theo thứ tự, tên di sản, di tích lịch sử, địa điểm , ý nghĩa của di sản đó *Thi tìm hiểu Lớp cử 2 đội, mỗi đội từ 5 đến 10 ngời và phân công 1 bạn làm đội trởng Sau hiệu lệnh của ngời dẫn chơng trình , đội trởng 1 đội lên bốc thăm câu hỏi . Từng đội chuẩn bị trả lời,đọc to câu hỏi rõ ràng .Nếu đọi nào trả lời cha đúng hoặc cha đủ, BGK có thể mời HS ở dới trình bày ý kiến của mình . Saunđó BGK công bố kết quả của từng đội và phát thởng V/ Kết thúc hoạt động Nhận xét vầ tinh thần, thái độ tham gia của HS Rút kinh nghiệm về khâu chuẩn bị, về cách điều khiển của cán bộ lớp và cách tham gia của HS VI/ Rút kinh nghiệm T 29 Ngày soạn : Ngày dạy: Thi tìm hiểu về tổ chức unesco I/ Mục tiêu : Giúp HS Hiểu được tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới sẽ tạo nên sức mạnh,sẽ duy trì và phát triển đợc nền hào bình trên hành tinh từ đó nhạn thức được trách nhiệm của môĩ người phải vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị TÔn trọng tình đoàn kết hữu nghị, có tình cảm và có ý thức sẵn sàng hợp tác với nhau trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ thân thiện trên tinh thần tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau II/ Nội dung và hình thức hoạt động Nội dung : Hiểu được Đoàn kết hữu nghị là gì ? Tình đoàn kết hữu nghị sẽ duy trì và phát triển nền hoà bình nh thế nào ? Vì sao phải có tình đoàn kết hữu nghị Làm thế nào để xây dựng tình đoàn kết hữu nghị ? Hình thức hoạt động Hái hoa dân chủ, thảo luận văn nghệ III/ Chuẩn bị hoạt động Phơng tiện Tranh ảnh, bài hát, bài thơ, câu chuyện ....ca ngợi tình đoàn két hữu nghị .Một số câu hỏi dành cho hái hoa đân chủ Tổ chức GVCN phối hợp với GV bộ văn ,GDCD để soạn một số câu hỏi chuẩn bị cho hoạt động Cử BGK, ngời dẫn chơng trình, cử tổ trang tí lớp IV/ Tién hành hoạt động Lớp kê bàn hình chữ U, ở giữa có cây hoa trang trí đẹp mắt với nhng bông hoa câu hỏi đủ màu sắc NGời dẫn chơng trình nêu câu hỏi thảo luận và mời GVCN điều khiển hoạt động cùng với BGK NGời dẫn chơng trình mời lần lợt đại diện từng tổ lên hái hoa, mỗi bông hoa là một câu hỏi cần thảo luận VD: + Em hiểu thế nào là tình doàn kết hữu nghị ? + Nếu mỗi ngời chúng ta đều có ý thức đoàn kết hữu nghị và hợp tác thì sẽ có tác dụng nh thế nào cho gia đình, cho cộng đồng, cho dân tộc ? + Càn phải làm gì để xây dựng tình đoàn kết hữu nghị ? + Thử phác thảo mmột kế hoạch của tổ trong việc xây dựng tình đoàn kết hữu nghị ? Toàn lớp trao đổi, thảo luận, bổ sung cau hỏi, câu trả lời của từng tổ .Xen kẽ hái hoa dân chủ Sau cùng GV tổng kết đa ra các thông tin cơ bản cần thiết nhất của hoạt động V/ Kết thúc hoạt động Nhận xét về ý thức chuẩn bị của HS về tinh thần tham gia trong hoạt động này Rút ra những kĩ năng tốt cho lần tổ chức hoạt động tiếp theo VI/ Rút kinh nghiệm T 30 : sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 30-4 Ngày soạn : Ngày dạy : I. Mục tiêu Giúp học sinh : - Nhận thức được giá trị lịch sử và ý nghĩa quốc tế của ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước - Rèn luyện các kĩ năng tổ chức và điều khiển các hoạt động của tập thể - Tự hào, phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động kỉ niệm ngày giải phóng thống nhất đát nước II. Chuẩn bị 1. Về phương tiện -Chuẩn bị các tài liệu, tranh ảnh nói về ngày thống nhất đất nước -Viết cảm nghĩ về ngày 30-4 - Các tiết mục văn nghệ 2. Về tổ chức - Phân công người dẫn chương trình _ Phân công trang trí - Mời đại biểu III. Tiến trình hoạt động 1. ổn định tổ chức 2. Khởi động 3. Phát biểu cảm tưởng -GVCN nêu tóm tắt ý nghĩa của ngày 30-4 - HS nêu cảm nghĩ của mình về ngày 30-4 4. Biểu diễn văn nghệ - Người điều khiển mời các bạn có tiết mục văn nghệ lên biểu diễn - Mời đại biểu tham gia văn nghệ cùng 5. Kết thúc hoạt động Tất cả cùng hat bài “ Như có Bác trong ngày vui đại thắng” T 31 Ngày soạn : Ngày dạy: hội vui học tập I/ Mục tiêu : Giúp HS Ôn luyện những kiến thức của môn học, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối năm học, đồng thời la dịp để các em cùng nhau trao đổi king nghiệm học tập tốt Rèn luyện các kĩ năng hoạt động tậ thể của cá nhân nh trình bày trớc tập thể, xử lí các tình huống trong hoạt động, điều khiển tập thể hoạt động Có thái độ tích cực và hứng thú với các hoạt động của hội vui học tập II/ Nội dung và hình thức hoạt động Nội dung Kiến thức các môn học, nhất là những môn mà lớp nhận thấy cha chắc chắn còn phải cố gắng Phơng pháp học tập và cách ôn tập cho kì thi cuối năm Hình thức hoạt dộng : Thi trả lời nhanh , văn nghệ III/ Chuẩn bị hoạt động Các phơng tiện hoạt dộng Phiếu các câu hỏi của các môn học khác nhau Tổ chức : a- GVCN Giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp tổ chức hoạt động này trao dổi với các em nhằm thống nhất chọn những môn học mà lớp còn yếu để xây dựng hệ thống câu hỏi phục vụ cho “ Hội vui học tập” Liên hệ với GV bộ môn đã chọn đề nghị họ hợp tác và cung cấp một số câu hỏi cụ thể Định kì cho nội dung ôn tạp của những môn học này b – HS Cán bộ lớp họp bàn kế hoạch thực hiện, phân công việc cho từng tổ, giao nhiệm vụ cho cán sự môn học chuẩn bị đáp án trả lời , xây dựng chơng trình hội vui học tập Từng tổ họp phân công chuẩn bị cho từng thành viên của mình và cử 2 ngời tham gia vào đội thi Cử BGK, ngời dẫn chơng trình, mời GV bộ môn , phân công trang trí IV/ Tiến hành hoạt động Bàn ghế đợc kê theo hình chữ U, phía trớc là bàn của BGK , bên cạnh là bàn của các đội dự thi Ngời dẫn chơng trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và mời BGK lên làm việc Hoạt động thi trả lời nhanh Ngời dẫn chơng trình mời các đội thi ngồi vào vị trí của mình .BGK nêuyêu cầu, nội dung thi và cách thức thi nh sau: + Yêu cầu: Mỗi câu hỏi chỉ đợc trả lời trong 2 phút, khi trình bày phải nói to rõ ràng + Nội dung thi: Là những câu hỏi ôn tạp đã dịnh hớng chuẩn bị + Cách thức thi : Ngời dẫn chơng trình rút ra 1 câu hỏi đặt ở bàn BGK, đọc to dể các đội cùng suy nghĩ trong 1 phút . Khi có hiệu lệnh đội nào giơ tay trớc thì đội đó đợc trình bày ý kiến của mình . Nếu trả lời không mạch lạc rõ ràng và kéo dài thời gian quy địnhthì ngời dẫn chơng trình mời đội khác trả lời thay . Điểm số sẽ ghi cho đội trả lơi đúng . Nếu các đội thi đều không trả lời đợc thì ngời dẫn chơng trình mời khán giả của lớp trả lời . Trong quá trình thi ngời dẫn chơng trình lên linh hoạt diều chỉnh đẻ cuộc thi diễn ra vui vẻ và hấp dẫn . BGK theo dõi ghi điểm đánh giá Kết thúc cuộc thi, BGK công bố điểm cho từng dội tuyen dơng đội thắng cuộc V/ Kết thúc hoạt dộng Nhận xét tinh thần tham gia của lớp và thông báo kết quả đạt đợc sau “ hội vui học tập” Nhắc nhở động viên học tập tốt hơn để có đợc kì thi cuối năm dạt kết quả cao VI/ Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • doctiet 26 ly 80973246879.doc
Giáo án liên quan