Chuyên đề Vật lý 8 - Dạng 8: Lực đẩy Acsimet- Sự nổi

DẠNG 8. LỰC ĐẨY ACSIMET- SỰ NỔI

Câu 1. Lực đẩy Acsimet có phương, chiều và độ lớn như thế nào?

Câu 2. Điều kiện để một vật chìm, lơ lửng và nổi như thế nào?

Câu 3. Tại sao khi ngâm mình trong nước ta cảm thấy mình nhẹ hơn so với lúc bình thường?

Câu 4. Em có nghe về biển Chết? Tại sao người ta lại đặt tên như vậy và biển này có tính chất gì?

Câu 5. Thả một vật có trọng lượng lượng riêng d1 vào chất lỏng có trọng lượng riêng d2. Phần nổi của vật có thể tích V1, phần chìm thể tích V2. Lực đẩy acsimet tác dụng vào vật có biểu thức như thế nào?

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 31/12/2016 | Lượt xem: 751 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Vật lý 8 - Dạng 8: Lực đẩy Acsimet- Sự nổi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DẠNG 8. LỰC ĐẨY ACSIMET- SỰ NỔI Câu 1. Lực đẩy Acsimet có phương, chiều và độ lớn như thế nào? Câu 2. Điều kiện để một vật chìm, lơ lửng và nổi như thế nào? Câu 3. Tại sao khi ngâm mình trong nước ta cảm thấy mình nhẹ hơn so với lúc bình thường? Câu 4. Em có nghe về biển Chết? Tại sao người ta lại đặt tên như vậy và biển này có tính chất gì? Câu 5. Thả một vật có trọng lượng lượng riêng d1 vào chất lỏng có trọng lượng riêng d2. Phần nổi của vật có thể tích V1, phần chìm thể tích V2. Lực đẩy acsimet tác dụng vào vật có biểu thức như thế nào? Câu 6. Nhúng một vật trong chất lỏng có khối lượng riêng như sau: Xăng Nước biển Thủy ngân Rượu Glixerin 0,68 kg/dm3 1010 kg/m3 13,55g/cm3 0,79kg/dm3 1,26g/cm3 a.Hãy tính trọng lượng riêng của các chất. b. Sắp xếp độ lớn lực đẩy acsimet tác dụng lên vật theo thứ tự tăng dần. Câu 7. Treo một vật vào một lực kế, lực kế chỉ 10N. Nếu nhúng vật chìm trong nước, lực kế chỉ 6N. Hãy xác định lực đẩy acsimet tác dụng lên vật. Nếu thả sao cho chỉ có một nửa vật chìm trong nước thì số chỉ của lực kế là bao nhiêu? Nhúng chìm một vật trong một chất lỏng khác thì số chỉ lực kế là 6,8N. Hỏi chất lỏng đó là chất gì? Câu 8. Một khối nước đá hình lập phương cạnh 3cm, khối lượng riêng 0.9g/cm3. Viên đá nổi lên mặt nước. A.Tính tỉ số phần thể tích nổi và phần chìm của viên đá. B.Hãy tính chiều cao phần nổi và phần chìm trong nước. Câu 9. Một khối sắt có thể tích 50cm3. Nhúng khối sắt này vào trong nước. Cho biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/ m3. Tính trọng lượng của khối sắt. Lực đẩy acsimet tác dụng lên khối sắt. Khối sắt được làm rỗng. Tính thể tích tối thiểu phần rỗng để khối sắt bắt đầu nổi lên trên mặt nước? Câu 10. Một vật làm bằng kim, nếu bỏ vào bình chứa có vạch chia thể tích thì làm cho nước trong bình dâng lên thêm 100cm3. Nếu treo vật vào một lực kế thì lực kế chỉ 7.8N. Tính lực đẩy As- si – mét tác dụng lên vật. Khối lượng riêng của chất lỏng bằng bao nhiêu? Câu 11. Treo một vật nhỏ vào lực kế và đặt trong không khí thấy lực kế chỉ F=12N. Vẫn treo vật vào lực kế như vậy nhưng nhúng chìnm vật vào trong nước thì thấy lưc kế chỉ 7N. Hãy tính: Thể tích của vật. Trọng lượng riêng của vật. Câu 12. Cầu phao đựơc làm bằng những cái phao có dạng hình hộp chữ nhật giống nhau, được nối với nhau. Giả sử mỗi cái phao chỉ trở được một xe ô tô nặng 5 tấn, khối lượng bản thân cái phao nặng 3 tấn. Để mỗi lần xe ô tô qua, cầu phao chỉ chìm sâu 2,4m thì diện tích đáy của mỗi phao là bao nhiêu? Khi không có xe đi qua, thì độ chìm sâu của phao là bao nhiêu?

File đính kèm:

  • docchuyen de 8 vat li 8(1).doc
Giáo án liên quan