Đề kiểm tra 1 tiết môn: Địa lí - Khối 9 tuần 10 - Tiết 19

Câu 1 - Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau: (1 điểm)

1) Các nhà máy thuỷ điện lớn nhất của nước ta là:

A.Thác Bà. B. Hòa Bình. C. Thác Mơ. D. Xê xan.

2) Ngành công nghiệp nào sau đây thuộc ngành công nghiệp nhẹ?

A. Hóa chất. B. Cơ khí. C. Khai thác nhiên liệu. D. Dệt.

3)Tỉnh nào sau đây thuộc khu vực Tây Nguyên?

A. Lâm Đồng. B. Lạng Sơn. C. Sơn La. D. Lai Châu.

4)Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than lớn nhất ở nước ta là:

A. Thủ Đức. B. Uông Bí C. Phả Lại. D. Ninh Bình.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 16/01/2017 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn: Địa lí - Khối 9 tuần 10 - Tiết 19, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TAM THANH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP: 9 MÔN: ĐỊA LÍ - KHỐI 9 HỌ TÊN: ... TUẦN 10 - TIẾT 19 ĐIỂM LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ĐỀ: I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) Câu 1 - Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau: (1 điểm) 1) Các nhà máy thuỷ điện lớn nhất của nước ta là: A.Thác Bà. B. Hòa Bình. C. Thác Mơ. D. Xê xan. 2) Ngành công nghiệp nào sau đây thuộc ngành công nghiệp nhẹ? A. Hóa chất. B. Cơ khí. C. Khai thác nhiên liệu. D. Dệt. 3)Tỉnh nào sau đây thuộc khu vực Tây Nguyên? A. Lâm Đồng. B. Lạng Sơn. C. Sơn La. D. Lai Châu. 4)Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than lớn nhất ở nước ta là: A. Thủ Đức. B. Uông Bí C. Phả Lại. D. Ninh Bình. Câu 2 - Điền vào chỗ trống sao cho đúng với nội dung “ Ý nghĩa của giao thông vận tải” ở nước ta: (1 điểm) “ Giao thông vận tải có ý nghĩa đối với mọi ngành kinh tế và đối với sự hoạt động hiệu quả của...... . Giao thông vận tải thực hiện kinh tế trong nước và ngoài nước. Nhờ vào việc phát triển mà nhiều vùng khó khăn đã có cơ hội phát triển”. Câu 3 - Ghép cột A với cột B vào cột kết quả sao cho phù hợp: (1 điểm) A (Các nhân tố kinh tế - xã hội) B ( Sự phát triển và phân bố công nghiệp) Kết quả 1. Dân cư và lao động 2. Cơ sở vật chất kĩ thuật... 3. Chính sách phát triển 4. Thị trường A. Đang từng bước được cải thiện. B. Bị cạnh tranh quyết liệt bởi hàng ngoại nhập. C. Dồi dào và có khả năng tiếp thu khoa học - kĩ thuật D. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng tốt. E. Công nghiệp gắn liền với việc phát triển kinh tế nhiều thành phần. 1 2 3 4 II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1:Vì sao thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta? (1 điểm) Câu 2: Tại sao nói cơ cấu nền công nghiệp nước ta khá đa dạng ? Cho ví dụ chứng minh? ( 2 điểm ) Câu 3: ( 2 điểm ) Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biều đồ hình cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi: Bảng cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (%) Năm Tổng số Gia súc Gia cầm Sản phẩm trứng, sữa Phụ phẩm chăn nuôi 1990 2002 100, 0 100, 0 63, 9 62, 8 19, 3 17, 5 12, 9 17, 3 3, 9 2, 4 Câu 4: Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Bảng số liệu cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế (Năm 2002) Các thành phần kinh tế Tỉ lệ % Kinh tế nhà nước 38, 4 Kinh tế tập thể 8, 0 Kinh tế tư nhân 8, 3 Kinh tế cá thể 36, 1 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 13, 7 Tổng cộng 100,0 a. Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta? (1,5 điểm) b .Nêu nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế? ( 0,5 điểm ) ĐÁP ÁN ĐỊA 9 - TIẾT 19 I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm): Câu 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau: (1 điểm) 1. B 2. D 3. A 4. C Câu 2: Điền vào chỗ trống sao cho phù hợp với nội dung sau: (1 điểm) “ đặc biệt quan trọng nền kinh tế thị trường các mối quan hệ kinh tế. giao thông vận tải ” . Câu 3: Ghép cột A với cột B vào cột kết quả sao cho phù hợp nội dung: (1 điểm) Kết quả: 1. C 2. A 3. E 4. B II. TỰ LUẬN (7 điểm): Câu 1: Vì làm thuỷ lợi nhằm chống úng lụt vào mùa mưa bão, cung cấp nước tưới cho mùa khô, cải tạo đất và mở rộng diện tích. (2 điểm) Câu 2: - Vì nước ta phát triển nhiều ngành công nghiệp từ khai thác đến chế biến . (1 điểm) - Ví dụ: Công nghiệp khai thác nhiên liệu để phát triển công nghiệp chế biến hóa chất, năng lượng; khai thác khoáng sản để phát triển công nghiệp luyện kim. (1 điểm) Câu 3: (2 điểm) Vẽ biểu đồ (1,5 đ ) ( % ) 100 - Chú thích: (0,25 đ ) 80 - Gia súc Gia cầm 60 - Sản phẩm trứng, sữa Phụ phẩm chăn nuôi 40 - 20 - 0 1990 2002 ( Năm ) Biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ở Việt Nam (0,25 đ ) Câu 4: (2 điểm) a. Vẽ biểu đồ:(1,0 đ ) 13,7 38,4 Chú thích: (0,25 đ) Kinh tế nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế tư nhân 31,6 Kinh tế cá thể Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 8,0 8,3 Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của Việt Nam năm 2002 . (0,25 đ) b. Nhận xét: Cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế ở nước ta đa dạng, thành phần kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng lớn. (0,5 đ) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA 9 - TIẾT 19 NỘI DUNG BIẾT HIỂU VẬN DỤNG TỔNG ĐIỂM TN KQ TL TN KQ TL TN KQ TL Bài 7 Câu 1 (1 đ) 1 đ Bài 12 Câu 1 (1 đ) Câu 2 (2 đ) 3 đ Bài 14 Câu 2 (1 đ) 1 đ Bài 11 Câu 3 (1 đ) 1 đ Bài 8 Câu 3 (2 đ ) 2 đ Bài 6 Câu 4 (2 đ) 2 đ TỔNG ĐIỂM 3 đ 3 đ 4 đ 10 đ

File đính kèm:

  • docĐỀ KT 1T Địa 9 - HKI.11-12.doc
Giáo án liên quan