Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lí 8

I/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu1: Khi đổ 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước ta thu được 1 hỗn hợp rươu –nước có thể tích

A/ Bằng 100 cm3 B/ Lớn hơn 100 cm3 C/ Nhỏ hơn 100 cm3 D/Cả A,B,C sai

Câu 2:Trong các hiện tượng sau đây hiện tương nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử , phân tử gây ra ?

A/ Sự khuyếch tán của đồng sunphat vào nước C/ Sự tạo thành gió

B/ Quả bóng bay dù buột thật chặt vẫn xẹp dần D/Đường tan vào nước

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 18/11/2014 | Lượt xem: 1214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lí 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ tên:………………………………….. Kiểm tra 1 tiết Lớp:……………….STT:……………. Môn: vật lí 8 Điểm Lời phê I/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất Câu1: Khi đổ 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước ta thu được 1 hỗn hợp rươu –nước có thể tích A/ Bằng 100 cm3 B/ Lớn hơn 100 cm3 C/ Nhỏ hơn 100 cm3 D/Cả A,B,C sai Câu 2:Trong các hiện tượng sau đây hiện tương nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử , phân tử gây ra ? A/ Sự khuyếch tán của đồng sunphat vào nước C/ Sự tạo thành gió B/ Quả bóng bay dù buột thật chặt vẫn xẹp dần D/Đường tan vào nước Câu 3:Trong các cách sắp xếp vật lịêu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây cách nào đúng A/Đồng, nước, thuỷ tinh, không khí B/Nước, thuỷ tinh, Đồng, không khí C/ Đồng, thuỷ tinh, không khí, nước D/ Đồng,thuỷ tinh , nước, không khí Câu 4:Đối lưu là hình thức thuyền nhiệt xẩy ra trong chất nào? A/Chất lỏng B/Chất lỏng và chất khí C/Chất khí D/Chất rắn,chất lỏng và chất khí Câu 5:Một người thực hiện một công 900J trong thời gian ¼ h.Công suất của người đó là: A/100W B/2500W C/ 259W D/Cả A,B,C sai Câu 6:Một chiếc máy có công xuất 1 KW làm việc trong một giờ thì công thược hiện được là: A/360000J B/36000000J C/600000J D/ Cả A,B,C sai *PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7:Điền từ thích hợp vào chỗ trống a/Nhiệt lượng là…………….(1)……………mà vật nhận được hay mất đi………..(2)…………. b/Bức xạ nhiệt là hình thức ………….(3)………….bằng các………….(4)……….đi thẳng II/ Tự luận Câu 1:Một viên đan đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã học? Câu 2:Giải thích sự khuyếch tán của đồng sunphat vào nước Câu 3:Một người kéo một vật có khối lượng 100 Kg lên sàn xe ôtôcao 1,2 mtrên mặt phẳng nghiêng dài 6m trong thời gian 0,5 phút .Hãy tính a/ Công người đó thực hiện được b/Công suất của người đó c/Lực kéo của người đó lên mặt phẳng nghiêng Đáp án và biểu điểm I/ Trắc nghiệm: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: II/ Tự luận Câu 1: Câu 2: Câu 3:

File đính kèm:

  • dockiem tra li8 ki 2.doc
Giáo án liên quan